Kan man ta skepparexamen online?

Ja, Skepparexamen är en av de utbildningar vi erbjuder online via webbaserat material. Utbildning leder till att du får Kustskepparintyg vilket betyder att du får framföra båtar över 12 x 4 meter.  

Boka kursen skepparexamen online med eller utan kursmaterial och kursbok.

Vår onlinekurs innefattar bland annat animationsfilmer, kurstexter, sidhänvisningar till kursboken och övningsfrågor. Onlineutbildningen är tillgänglig i 6 månader. Vi har utbildningsgaranti vilket innebär att om du inte fått godkänt resultat inom denna tid så förlängs tiden du har tillgång till utbildningen online.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning