Hur fungerar en förarbevis distanskurs?

Distanskursen för Förarbevis leder till det som idag kallas Förarintyg. Det är viktigt att ha rätt kunskap innan man ger sig ut på havet, både för din och dina medpassagerares skull, men även för den övriga trafiken på havet. Att hyra en fritidsbåt eller ta ut din egen till sjöss är roligt och innebär en stor frihet, men det kan också innebära stora risker och faror om du inte har kontroll på hur det går till. Idag är det många länder som har lag på att du som förare måste ha ett förarbevis, och i Sverige är detta något som du smidigt och enkelt kan skaffa med en distanskurs för Förarbevis. Att välja just en distanskurs för Förarbevis innebär att du kan plugga vart du vill och när du vill, något som passar dig som kanske inte bor nära en större stad där det anordnas IRL-kurser eller har ett hektiskt vardagsliv.

Men hur fungerar det då att skaffa Förarbevis på distans? Jo, själva inlärningen sker helt och hållet över internet. Du måste dock skriva provet för en förhörsförrättare på plats. Det finns förhörsförrättare över hela landet. När du har anmält dig, betalat och fått de studieverktyg som du behöver kan du logga in på kursens hemsida med de inloggningsuppgifter som du har tilldelats. Här får du ta del av material direkt på datorn och med hjälp av rätt studiemedel och litteratur så kan du lära dig om både navigation, sjövägsregler, säkerhet, sjömanskap mm. på samma sätt fast hemma. Eftersom du har valt en Förarbevis distanskurs sker utbildningen enligt ett schema som passar dig, du bestämmer nämligen själv när du skall läsa. Detta betyder att du kan plugga när det finns möjlighet i ditt schema och du slipper ta dig till en bestämd lokal. När du har tagit kursen och känner dig påläst är du redo för det slutliga provet, detta sker dock inte på distans, men även detta är organiserat så att du inte ska behöva ta dig särskilt långt, beroende på var du bor. Provet sker hos en lokal provförrättare, och när du har klarat och fått godkänt på provet så har du ditt intyg.

Klicka på länken för att gå vidare och boka distanskurs för förarbevis.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning