Kustskepparintyg i Stockholm

Svensk Båtutbildning erbjuder lärarledda kurser som leder till Kustskepparintyg i Gamla stan i Stockholm under helger året runt med examination för de som vill på söndagen samma helg som kursen går.

Kustskepparintyg är ett intyg för fritidsbåt som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Utbildningsgarantin innebär att om du inte klarar examinationen får du gå om kursen utan extra kostnad.

Välkommen att boka kursen som leder till Kustskepparintyg med oss idag!

 • Pris för kursen: 2575 :-
 • Var: Västerlånggatan 56 i Gamla Stan i Stockholm.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00.
 • Examination: Vi rekommenderar att du väntar en vecka med examination, men den pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:30 (varför du kan skriva samma helg som du går kursen om du vill).
 • Utbildningsgaranti: Ja. Detta innebär att du får komma tillbaka utan kostnad om du mot förmodan inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600 :- Inkluderar förberedande webbkurs, sammanfattande PDFer med sammanställd information som behöver läsas in, kursbok, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar ut litteratur digitalt innan kursstart. Övrigt material får du när du kommer till klassrummet. Vi har också sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt när du bokar kursen.
 • Förberedande material: Inkluderar förberedande webbkurs, sammanfattande PDF:er med sammanställd information som behöver läras in samt övningsprov.
 • Förkunskapskrav: Du behöver ta Förarintyget innan du tar Kustskepparintyget. Du behöver också ha Båtpraktik dager inskriven i din intygsbok innan du kan få ut Kustskepparintyget.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken om du inte har denna) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, PDF:er, övningsprov, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 800:-

Våra samarbetspartners


  

Varför Svensk Båtutbildning?

 • Roligare & säkrare båtliv – Våra utbildningar är pedagogiskt upplagda för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt säkert, oavsett om det är en motorbåt eller en segelbåt. Du lär dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.
 • Seglare & motorbåtsförare, nybörjare & erfaren – Om du går kurserna i rätt ordning krävs inga ytterligare förkunskaper för våra navigationsutbildningar. Vi vänder oss både till seglare och motorbåtsförare, till dig som är nybörjare eller har flera års erfarenhet och vill fräscha upp dina kunskaper.
 • Utbildningsgaranti – Utbildningsgarantin gäller på alla våra kurser och innebär att du får komma tillbaka utan extra kostnad om du inte klarar examinationen.
 • Marina lokaler & båtar – Kurserna hålls i marina lokaler i Gamla stan i Stockholm och på fartyget Astoria i centrala Göteborg. Våra motor,- och segelbåtar utgår från Djurgården i Stockholm och från Orust i Göteborg.  
 • Pedagogiskt & alltid tillgängligt material – Kursboken och den förberedande webbkursen (sammanfattning av boken) hanteras online på dator, padda eller telefon och är alltid tillgänglig. Materialet är pedagogiskt upplagd med tydlig struktur där texter, bilder och övningar borgar för maximal förståelse.
 • Övningsfrågor & övningsprov – Efter varje kapitel finns övningsfrågor som sammanfattar kunskapen du behöver. Vi gör även övningsprov så att du får validera dina kunskaper.
 • Tillgång till hjälp – Våra instruktörer är alltid tillgängliga inför, under och efter kursen om du behöver hjälp. Vi är också tillgängliga på telefon och e-post. 
 • Mångårig erfarenhet – Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Pengarna tillbaka garanti – Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti vilket innebär att du får tillbaka pengarna om du inte är nöjd med utbildningen.

Varför Kustskepparintyg?

En kurs som leder till Kustskepparintyg hos oss i Stockholm passar dig som redan har Förarintyg och Båtpraktik dager, och som vill bygga vidare på dina kunskaper. När kursen är klar kommer du att känna dig säker som skeppare i mörker och dålig sikt, inomskärs och utomskärs. Med andra ord kommer du kunna ta ut båten på längre färder. Dessutom får den som har Kustskepparintyget framföra fritidsskepp som är större än 12 x 4 meter.

Behöver jag förbereda mig inför kursen i Gamla stan?

Hos oss i Stockholm är kursen för ditt Kustskepparintyg färdig på en helg. Dock förväntar vi oss att du har möjlighet att läsa på inför kursen då det är en intensiv kurs. Vi kan komprimera kursen tack vare våra pedagogiska och erfarna kursledare, bra litteratur och en genomarbetad kursplan. Dyker några frågor upp innan kursen är det självklart fritt fram att kontakta oss för att få hjälp.

Är det krav på Kustskepparintyg för att få framföra en båt?

Ja, om motor-, eller segelbåten är 12 meter eller längre och 4 meter eller bredare.

Vem kan gå Kustskepparkursen i Stockholm?

Du behöver ett Förarintyget och Båtpraktik dager inskrivna i din intygsbok innan du får ut Kustskepparintyget. Du kan med andra ord gå Kustskepparkursen, skriva och klara examinationen för att därefter gå Båtpraktik dager. Åldersgränsen är 15 år.

Blir det ett båtkörkort?

Kursen som leder till Kustskepparintyg i Stockholm förbereder dig för en framtid där ett båtkörkort kan bli ett krav för fritidsbåt, något som har varit på agendan under många år.

Förslagen innebär olika nivåer av båtkörkort som svarar mot olika nivåer av behörigheter där Kustskepparintyget motsvarar en mer omfattande behörighet jämfört med Förarintyget.

Får jag rabatt på försäkringen om jag har Kustskepparintyg?

Många försäkringsbolag ger rabatt på försäkringspremien om du har Förarintyg och Kustskepparintyg vilket innebär att du relativt snabb sparar in kursavgiften beroende på vilken båt och vilket försäkringsbolag du har.

Är Skepparexamen detsamma som Kustskepparintyg?

Skepparexamen är ett äldre behörighet som går att jämställa med dagens Fartygsbefäl klass VIII, som är en yrkesutbildning. VIII. Läs mer här om Skepparexamen.

Vad lär jag mig under Kustskepparintygskursen i Stockholm?

Ett Kustskepparintyg är ett intyg som öppnar stora möjligheter. Med intyget får du framföra större båtar och möjlighet att hyra båtar på östkusten, i Sverige och utomlands. Det ger också en möjlighet att inom ett år från examinationen ta Fartygsbefäl Klass VIII på tre till fem dagar.

Kustskepparintygskursen i Stockholm är en relativt krävande utbildning och vi vill understryka vikten av goda förberedelser inför kursen. För att du ska ha så goda chanser som möjligt att klara examinationen är det viktigt att du sätter dig in i kursmaterialet i god tid före utbildningstillfället samt repeterar Förarintyget då vi under kursen går djupare inom många av de områden som omfattas av Förarintyget.

Nedan kan du läsa mer om de kunskapsfordringar som upprättats och fastställts av Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) och som vår lärarledda kurs i Gamla stan bygger på. NFB delar in kraven på hur väl deltagaren skall kunna redogöra för informationen i “Kännedom”, “Kunskap” och “Färdighet”. Här hittar du NFB:s fullständiga kunskapsfordringar. Under Kustskepparintygskursen kommer du bl.a. lära dig mer om:

Praktiskt arbete i sjökort

Praktiskt sjökortsarbete är en viktig del av kursen och inkluderar bl.a.:

 • att använda passare och transportör, kurslinjal eller motsvarande.
 • kurssättning och kursrättning med hänsyn till missvisning, deviation, avdrift och ström.
 • fart-, tid- och distansberäkningar.
 • att bestämma sin position med hjälp av ortlinjer (krysspejling, 2 pejlingar och utseglad distans, 45°-90° pejling).
 • att markera position med latitud/longitud.
 • att ta ut latitud/longitud.
 • att utföra deviationsbestämning vid gång i enslinjer.
 • att bestämma avståndet med hjälp av fyrljusets höjd över horisonten.

Vi går igenom metoder för navigering och principerna för inom- och utomskärsnavigering, i och utanför utmärkt farled, under ljus, mörker samt i nedsatt sikt. Om principerna för tillämpning av styrmärke, tvärsmärke, girmärke och girpunkt.

Färd- och ruttplanering

Färdplanering i såväl dagsljus som mörker samt ruttplanering vid användande av elektronisk navigationsutrustning är viktigt.

Sjövägsregler

 • Styrnings- och seglingsregler
 • Fartygsljus och signalfigurer
 • Ljud- och ljussignaler
 • Lanternors placering och tekniska detaljer, fiskefartygssignaler och tekniska detaljer för ljudsignalanordningar (Annex 1 tom 3)
 • Nödsignaler (Annex 4)

Sjölagen

 • Nationalitet
 • Fartygsregistrering och definition av skepp respektive båt
 • Fartygsnamn
 • Fartygs hemort
 • Igenkänningssignal, registrering
 • Krav på fartygs sjövärdighet
 • Befälhavarens ansvar
 • Redaransvaret 
 • Straffansvar

Fartygssäkerhetslag (SFS 2003:364)

 • Passagerarfartyg
 • Sjövärdighet
 • Lastning och lossning
 • Krav på certifikat
 • Krav på betryggande bemanning
 • Krav på syn och hörsel
 • Skyldigheter för befälhavaren att göra fartyget sjöklart mm.
 • Krav på fartcertifikat för fritidsfartyg om minst 100 brutto
 • Nyttjandeförbud och annan inskränkning i rätten att använda fartyg

Sjömanslagen (SFS 1973:282)

Lagen gäller för anställda på fritidsfartyg.

Tullbestämmelser

Om nödvändigheten att informera sig om tull- och karantänsbestämmelser inför resan.

Skeppshandlingar

Om nödvändiga skeppshandlingar för resa till utrikes ort med fritidsfartyg, (nationalitetsintyg för fritidsfartyg) och att det kan förekomma nationella bestämmelser för gästande fritidsfartyg i vissa länder.

Publikationer

Vi går igenom den hjälp som kan fås vid navigering, och som kan erhållas från privat utgivna seglingsbeskrivningar, Sjötrafikföreskrifter m.m., samt Underrättelser för sjöfarande (Ufs) via webben.

Sjökort

Sjökorten och dess beskaffenheter är viktiga och gås igenom.

Fyrbelysningssystemet

Olika slags fyrar, fyrkaraktärer, fyrsektorer samt deras beteckningar i sjökort gås igenom.

Utmärkningssystemet

Gällande utmärkningssystem och fasta sjömärken, utmärkning av fiskeredskap samt om svenska sjövägsmärken gås igenom.

Kompass

Kompassers olika funktion och egenskaper gås igennom.

Övriga Nautiska hjälpmedel

Lod och loggar, deras funktionssätt och begränsningar samt olika optiska pejlinstrument, radarns principer, möjligheter och begränsningar samt radarreflektorer gås igenom. Satellitnavigeringens möjligheter och begränsningar samt navigationsutrustningens noggrannhet och felkällor är viktiga att känna till.

Om befälhavarens ansvar med hänsyn till fartygets tekniska utrustning (VHF, radar, navigator mm.) är viktigt.

Radiokommunikation

Vi går igenom VHF- och mobiltelefonsystemens möjligheter och begränsningar samt villkor för innehav samt:

 • hur radiotrafiken passas av sjöfarten (kanal 70 DSC samt VTS trafikkanaler).
 • EPIRB, SART, Navtex, Inmarsat, GMDSS och AIS.
 • hur nödtrafik utväxlas, mobiltelefon, VHF tal samt VHF-DSC.

Säkerhet

Vi går bl.a. igenom:

 • den svenska sjöräddningens organisation.
 • hur sjöräddningen larmas samt vilka åtgärder som kan vidtas för att inte sjöräddningen omotiverat larmas.
 • lämplig säkerhetsutrustning för fartyg och bruket av denna, samt de vanligaste förebyggande åtgärderna mot brand i fartyg.
 • fartygets och den personliga säkerhetsutrustningens användning.

Sjukvård

Vi går bl.a. igenom:

 • lämpligt innehåll i en förbandslåda med tanke på den planerade färden och för färden lämpliga läkemedel.
 • åtgärder vid andningsstopp, blödning och cirkulationssvikt.
 • de första varningstecknen vid hypotermi samt åtgärder.
 • åtgärder vid brännskador.
 • omhändertagande vid stukningar och benbrott.
 • det egna fartygets och besättningens begränsningar i förhållande till aktuellt farvatten och väderförhållanden.

Sjömanskap

Vi går bl.a. igenom:

 • vilka åtgärder och manövrar som kan vidtas vid ”man-överbord” och vid ombordtagning av nödställd.
 • större och mindre fartygs stoppdistanser, girkurvor och manöveregenskaper.
 • åtgärder vid hårt väder.
 • nödvändigheten av vaktfördelning vid gång under längre tid samt vikten av regelbunden kost.
 • att göra båten sjöklar.
 • knopar (dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, skotstek, pålstek, överhandsknop i åtta och råbandsknop) samt hur de används.
 • ankarutrustning för mindre fartyg samt metoder och principer för ankring av mindre fartyg.
 • roder- och propellerverkan och olika framdrivningssystems påverkan på manöveregenskaperna.
 • manövrering vid losskastning och tilläggning med mindre fartyg samt motåtgärder vid yttre påverkan (vind, ström) under dessa manövrar.
 • orsakerna till försämrad stabilitet och åtgärder för att förbättra den samt påverkan fri vätskeyta.
 • undsättning av nödställt fartyg och om bogsering till sjöss.
 • svallvågors påverkan beroende på fart och deplacement.
 • faror med nedsatt sikt och mörker vid hög fart.

Miljö

Följande lagrum är viktiga att känna till:

 • Om Lag (SFS1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 2 kap. 2 och 4§§.
 • Om svenska bestämmelser för natur- och djurskyddsområden, hänsynsområden, allemansrätt och -skyldighet.
 • Om hantering av miljöfarligt avfall.
 • Om Miljöbalk (SFS 1998:808) 15 kap 30 § gällande nedskräpning och 29 kap 7 § avseende förbud, böter och penningböter gällande nedskräpning.
 • Om miljövänligt framförande av motorbåtar med tanke på svall, buller och luftföroreningar.
 • Om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96).
 • Om åtgärder mot förorening från fartyg Kap 11 a 1-7 §§.
 • Kännedom om bränsleförbrukning vid olika farter ”eco-driving”.

Väder och vind

Barometer, väderleksrapporter, väderappar och VHF samt deras tillförlitlighet gås bl.a. igenom samt frontpassager, land- och sjöbris samt olika vindskalor (Beaufortsskalan, m/s, knop).

Seglingsäventyr från Djurgården till Sandhamn och Gotland

Med ett Kustskepparintyg kommer du känna dig säkrare vid längre seglatser och motorbåtsfärder. Denna gång tar vi dig med på en fängslande seglats från Djurgården i hjärtat av Stockholm till de fantastiska destinationerna Gällnö, Sandhamn och Gotland. Detta äventyr kombinerar både skyddad skärgård och öppet hav, vilket kräver goda förberedelser, skicklig navigering och seglingskunskaper.

Från det pittoreska Djurgården i Stockholm inleds resan norrut mot Gällnö. Sträckan på cirka 20 sjömil kan vid en segling med en vindhastighet på ca 7-8 sekundmeter ta ungefär 4-5 timmar. Den vackra skärgården erbjuder många möjligheter för fantastiska vyer och avkopplande segling.

Efter att ha utforskat Gällnös Handelsbod och bar samt övernattat i naturhamnen utanför med natursköna omgivningar tar seglatsteamet kurs mot den klassiska seglardestinationen Sandhamn. Den korta sträckan på cirka 10 sjömil kan vid liknande vindförhållanden ta omkring 2 timmar. Sandhamn, känt för sina seglingsevenemang och charmiga hamnområde, är ett perfekt ställe att koppla av och njuta av marint liv.

Från Sandhamn ger seglingsäventyret sig ut på det öppna havet med Gotland som nästa destination. Den långa sträckan på cirka 100 sjömil tar ungefär 14-18 timmar vid en konstant vindhastighet på 7-8 sekundmeter. Gotland, med sina historiska städer och omväxlande landskap, är en enastående plats att utforska efter en utmanande och belönande segling.

Det är viktigt att notera att dessa tidsestimat är generella och kan variera beroende på båttyp, seglingsförhållanden och specifika förhållanden på havet. För en lyckad segling är det avgörande att ha aktuell information om väder och ström samt att anpassa seglingsplanen efter de rådande förhållandena. Med rätt förberedelser och erfarenhet blir denna seglats från Djurgården till Gällnö, Sandhamn och Gotland en minnesvärd resa genom de svenska vatten.

Effektiv väg till Kustskepparintyg i Stockholm

Vägen till ett Kustskepparintyg hos oss i Gamla stan i Stockholm börjar med förberedelser hemma, sedan möter du upp med de andra kursdeltagarna samt kursledaren under en helgkurs som avslutas med examination. Du kommer att få hjälp på vägen av modern kurslitteratur, en genomtänkt kursplan och erfarna utbildare som brinner för båtliv.

De allra flesta av våra kurser i Stockholm äger rum på Västerlånggatan 56 i hjärtat av Gamla stan. Hit tar du dig enkelt med tunnelbanans röda eller gröna linje.

Vi träffas på lördagen ca kl. 9.20 då kursen börjar kl. 9:30 och håller på till ca kl. 16.00. På söndagen går kursen kl. 9.30-16:00. Examination sker samma helg för de som vill mellan kl. 16:00 och ca 18.30.

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning