Båtkurser

Svensk Båtutbildning erbjuder ett brett utbud av lärarledda navigations- och båtkurser för fritidsbåt i Stockholm och Göteborg samt onlinekurser som du läser på egen hand.

Utbudet sträcker sig från det grundläggande Förarintyget till fortsättningskursen Kustskepparintyget, samt Båtpraktikintyg, SRC (VHF)-intyg och olika typer av praktiska båtkurser.

Varje kurs är utformad för att ge dig som deltagare den nödvändiga kunskapen och färdigheten som krävs för att njuta av sjölivet på ett säkert och kompetent sätt. Välkommen att utforska vårt utbud av båtkurser och ta ditt första steg mot en spännande och ansvarsfull sommar på havet!

Här nedan följer mer information om respektive båtkurs.

1. Förarintyg för båt

Målet med denna båtkurs är att ge dig som deltagare de grundläggande kunskaperna och färdigheterna som krävs för säker navigering och båtkörning. Du lär dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.

Innehåll

 • Planering, navigering och sjövägsregler
 • Sjökort och sjömärken
 • Båtens utrustning och teknik
 • Säkerhet på havet
 • Handhavande av nödsituationer
 • Lagkrav och regler för båtkörning

Kurserna erbjuds i klassrum eller som onlinekurs. Läs mer om Förarintyg.

Intensivkurs

Läs mer om intensivkurs för Förarintyg.

Förarbevis och Båtförarbevis

Läs också mer om Förarbevis för båt och Båtförarbevis.

Båtkörkort

Läs mer om körkort för båt.

2. Båtpraktikintyg

Målet med denna kurs är att praktisera kunskaperna som du fått under Förarintygskursen, dvs. att ge dig praktisk erfarenhet och fördjupade kunskaper för att stärka säkerheten och kompetensen vid båtkörning.

Innehåll

 • Planering av färd i sjökort
 • Navigation under verkliga förhållanden
 • Framförande av båt i och utanför farled
 • Man-över-bord övning
 • Manövrering och båtkontroll
 • Praktiska färdigheter för säker båtkörning
 • Tilläggning och förtöjning

Kursen innebär praktisk träning ombord på båt med erfarna instruktörer. Läs mer om Båtpraktik.

3. Kustskepparintyg

Målet är att utveckla och fördjupa kunskaperna från Förarintygskursen för båtförare som vill ge sig ut i mörker och på oskyddade vatten. Förarintyg och Båtpraktikintyg är förkunskapskrav.

Innehåll

 • Fördjupning av sjövägsregler, navigation och båtlivskunskap mm jämfört med grundkursen
 • Framförande i dagsljus, mörker och nedsatt sikt 
 • Framförande i skyddade och oskyddade farvatten
 • Meteorologi och väderförståelse
 • Färdigheter för långfärdssegling
 • Nödprocedurer och krishantering

Kurserna erbjuds som klassrumsundervisning eller som onlinekurs. Läs mer om Kustskepparintyg.

Intensivkurs

Läs mer om intensivkurs för Kustskepparen.

Skepparexamen

Läs också mer om Skepparexamen.

4. SRC (VHF)-Intygskurs

Målet är att förse deltagarna med kunskap och certifiering för att använda VHF-radio för säker och effektiv kommunikation till sjöss.

Innehåll

 • Vad SRC och VHF innebär
 • Anrop till andra fartyg och hamnar
 • Användning av kanalerna på VHF:en
 • Nödkommunikation och rutiner
 • Lagkrav och frekvensanvändning
 • Praktiska övningar med VHF-radio

Vi erbjuder VHF-intyget som Onlinekurs som inkluderar simulatorövningar på VHF-radio. Läs mer om SRC (VHF)-intyget.

Onlinekurser

Vi erbjuder även de teoretiska kurserna online på distans som du läser in på egen hand. Kurserna är:

Läs mer om våra båtkurser online.

Båtcoachning – lär dig köra båt

Utöver båtkurserna ovan erbjuder vi också båtcoachning som innebär att vi anpassar båtkursen till de önskemål du eller ni har för att ni skall lära er köra båt. Dessa kurser kan också anpassas så att ni får Båtpraktik dager och eller mörker.

Båtkurserna utgår från Djurgården i Stockholm på östkusten och Orust norr om Göteborg på västkusten.

Läs mer om Båtcoach.

1. Grundläggande båtförarkurs

Målet är att ge er en introduktion och grundläggande förståelse för att framgångsrikt hantera och framföra båten.

Innehåll

Båtkursen kan t.ex. innehålla:

 • Planering inför båtturen
 • Säkerhetsgenomgång
 • Båtens och säkerhetsutrustningens funktion
 • Tilläggning och förtöjning i praktiken
 • Manövrering och styrning i praktiken
 • Navigering i sjökort
 • Framförande i och utanför farled
 • Säkerhetsrutiner och nödprocedurer

Båtförarkursen hålls ombord på er eller någon av våra båtar med erfaren instruktörer och inkluderar övningar för att bygga upp grundläggande båtförarfärdigheter.

2. Avancerad båtkörningskurs

Mer avancerade båtkörningskurser inkluderar ofta större fartyg där turen behöver planeras och hanteras på ett annat sätt jämfört med mindre fartyg.

Målet är att utveckla era praktiska båtförarfärdigheter för att hantera större fartyg vid olika förhållanden och situationer.

Innehåll

Båtkursen kan t.ex. innehålla:

 • Mer avancerad manövrering och navigering
 • Båtens tekniska detaljer och underhåll
 • Hantering under olika väderförhållanden
 • Riskhantering och säkerhetsaspekter

Format: Intensiv praktisk coachning med fokus på avancerade manövrer och båtkörningstekniker, inklusive simulerade scenarioövningar.

Dessa kurser hålls vanligtvis ombord på ert fartyg med erfaren instruktörer.

3. Båtnavigationskurs

Målet är att ge er fördjupade kunskap om planering och navigering och en ökad förståelse för sjökort.

Innehåll

Båtkursen kan t.ex. innehålla:

 • Planering av färd i sjökort och plotter
 • Praktisk användning av GPS och andra navigationsverktyg
 • Navigering och sjökortsläsning

Kursen varierar teoretisk undervisning kombinerad med praktisk navigationsövning på havet, med en erfaren instruktör.

4. Skräddarsydd båtcoachning

Skräddarsydd coachning innebär att vi under kursens gång identifierar vad ni vill lära er mer om, dvs. innehållet skapas under kursens gång.

Innehåll

Innehållet kan utgöras av:

 • Att identifiera och adressera specifika svårigheter eller uppkomna situationer
 • Personlig handledning för att förbättra båtförarkompetens
 • Fokus på individuella önskemål och utmaningar

Denna båtkurs har en flexibel struktur med en dedikerad instruktör för att erbjuda personlig coaching och vägledning, antingen ombord på er båt eller vår.

Båtcoachningen hos Svensk Båtutbildning strävar efter att ge deltagarna den nödvändiga praktiska erfarenheten och kompetensen för säker och självsäker båtkörning. Båtkurserna är skräddarsydda för att möta olika färdighetsnivåer och mål, från nybörjare till mer avancerad nivå, från de som vill lära sig från grunden till de som vill fördjupa och finslipa sina färdigheter.

Låt oss tillsammans navigera mot en framgångsrik och njutbar båtupplevelse i sommar!

Guidade båtturer

Vi erbjuder också guidade båtturer i Stockholms och Göteborgs skärgård.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning