Svensk Båtutbildning AB

Navigations- och båtkurser, nu med utbildningsgaranti!

Förarintyg, Båtpraktik & Kustskepparintyg i Stockholm & Göteborg samt på distans

Välkommen till Svensk Båtutbildning! Vi erbjuder navigations- och båtkurser i centrala Stockholm och Göteborg samt på distans för dig som älskar skärgården och havet. Vår utbildningsgaranti innebär att du får läsa om kursen utan kostnad om du mot förmodan inte klarar examinationen. Verksamheten är primärt fokuserad på tre kurser:

  1. Förarintyget som är grundkursen, kallas även Förarbevis. Läses i klassrum under en helg i Stockholm eller Göteborg alternativt som lärarledd distanskurs via Zoom. Förarintyget erbjuder vi också som distanskurs som du läser helt på egen hand.
  2. Båtpraktiken som är en praktisk kurs på havet i båt med instruktör under 4 timmar. Kursen går i Stockholm och på Orust på västkusten.
  3. Kustskepparintyget som är fortsättningskursen, kallas även skepparexamen. Kursen är för dig med större båt (över 12 x 4 meter) och/eller intresse av att lära mer. Förarintyg och Båtpraktiksintyg är krav. Läses under en lärarledd helg i Stockholm eller Göteborg eller som distanskurs som du läser på egen hand.

Vi erbjuder även SRC-certifikat (VHF-intyg) som distanskurs. Välkommen att boka din kurs hos oss idag!

En fraktkostnad på 99:- tillkommer vid val av kursmaterial då sjökortet som skickas ut är stort och skrymmande.

En fraktkostnad på 99:- tillkommer vid val av kursmaterial då sjökortet som skickas ut är stort och skrymmande.

"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning

  
  


Störst på navigations- och båtkurser i Sverige

Svensk Båtutbildning är störst i Sverige på navigations- och båtkurser med kurser varje helg året om, förutom under januari. Vi erbjuder utbildningsgaranti på alla kurser som innebär att du får gå om kursen utan kostnad om du mot förmodan inte klara examinationen.

Vi älskar havet och sommaren och all aktivitet som hör därtill. Därför bestämde vi oss för att dela med oss av våra kunskaper i syfte att fler skall få njuta av friheten som kunskap ger på sjön. Vare sig du är nybörjare eller mer erfaren finns det alltid nya saker att lära. Vi erbjuder navigationskurserna Förarintyg ochKustskepparintyg samt båtkurser i form av Båtpraktik dager och båtcoachning i Stockholm och Göteborg. Navigationskurserna går också på distans.

Svensk Båtutbildning är ett relativt ungt och modernt företag bestående av erfarna utbildare och kursansvariga. Vi jobbar för en säkrare sjöfart i Sverige. Något som kommer alla till nytta på sjön: dig, dina passagerare och andra skeppare du möter. När du genomför en kurs hos oss har vi alltid en utbildningsgaranti som innebär att du får komma tillbaka och gå kursen igen utan kostnad om du mot förmodan inte klarar provet.

Grundkursen - Förarintyg båt (kallas även Förarbevis)

För dig som är ny på havet och vill lära dig grunderna om båtlivet är det kursen Förarintyg för båt som gäller. Förarintyget kallar många fortfarande för Förarbevis, men det är en äldre benämning som inte används av Nämnden för Båtlivsutbildning idag. Under denna navigationskurs får du kunskap som kommer göra din tid på havet både roligare och säkrare. Än så länge är det inget krav att ha ett Förarintyg för att framföra en båt, men diskussioner förs för att det i framtiden kommer att ersättas av ett Båtkörkort, som då kommer att vara ett krav. Men även om det kan dröja innan det händer, är vi övertygade om att en grundkurs inom navigation och säkerhet är något alla som färdas på havet har nytta av.

Den praktiska kursen - Båtpraktiken

"Båtpraktik dager" som kursen heter tas vanligtvis efter Förarintygskursen och innan Kustskepparkursen, men vissa väljer att bara gå Båtpraktikskursen vilket också fungerar. Kursen innebär ca 4 timmar i båt med instruktör där viktiga moment och övningar gås igenom. Exempel på moment och övningar är säkerhetsgenomgång, att läsa sjökort, peka ut objekt i naturen som markerats i sjökortet och omvänt, styra efter kompass mot utpekat styrmärke och i enslinje, navigering i utprickat och outprickat farvatten, utföra lägesbestämning utan hjälp av elektroniska navigeringshjälpmedel, ”Man över bord” manöver och manövrar för att erfara effekten av roder- och propellerverkan. Utöver detta går vi igenom de viktigaste knoparna som man borde (skall) kunna som dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part och pålstek. Förtöjning och losskastning tränas på. "Båtpraktik mörker" är inte ett krav för Kustskepparintyget, men rekommenderas.

Fortsättningskursen - Kustskepparintyget (kallas även Skepparexamen)

Kustskepparintyget som även kallas Skepparexamen och Kustskepparexamen är fortsättningskursen för dig som är mer erfaren. För att få ett Kustskepparintyg krävs att du både har ett Förarintyg och bevisad praktiskt erfarenhet av framförande av bår vilket motsvaras av Båtpraktiksintyget. Dessutom måste du vara minst 15 år gammal när du skriver provet för denna navigationskurs. När du klarat kursen har du rätt att framföra en båt som är längre än 12 och bredare än 4 meter. Under navigationskursens gång kommer du att få fördjupade kunskaper inom allt från att läsa sjökort och navigering till fartygssäkerhet och marina lagar. Då kommer du ha både teoretisk och praktisk kunskap för att ta dig an större utmaningar på havet.

SRC certifikat (VHF-intyg)

Vi erbjuder även SRC certifikat som distanskurs. Detta intyg kallas också VHF-intyg, men det korrekta namnet är idag Short Range Certificate (SRC).

Yrkeskurser

Utöver fritidskurserna ovan erbjuder vi även möjlighet att läsa yrkeskursen Fartygsbefäl klass 8.