Sök Svensk Båtutbildnings stipendium

Svensk Båtutbildnings stipendium för ökad sjösäkerhet syftar till att stödja individer eller organisationer som verkar för ökad sjösäkerhet i Sverige.

Vi vill genom stipendiet komma närmare en nollvision för förolyckade till sjöss i Sverige. Därför ger vi en person eller organisation möjlighet att få ta del av de medel Svensk Båtutbildnings stipendium möjliggör samt en kostnadsfri utbildning till Kustskeppare.

Ansökningsperioden för Svensk Båtutbildnings stipendium 2020 är den sista oktober 2020.


Vem kan ansöka?

Stipendiet vänder sig till en person eller organisation som arbetar eller vill arbeta för ökad sjösäkerhet och som samtidigt vill läsa till Kustskeppare.

Hur går det till?

Skriv och skicka in en text på max en sida som beskriver vad du/ni gör/vill göra för att komma närmare en nollvision för förolyckade till sjöss samt motivera varför ni skall få möjlighet att kostnadsfritt utbilda er till Kustskeppare.

Kustskepparkursen genomförs i Svensk Båtutbildnings lokaler i Stockholm eller Göteborg under vår eller höst 2021. Initialt läser man de teoretiska och praktiska kurser som krävs för Kustskepparen. Efter varje kurstillfälle skriver du kunskapsprov och utbildningen avslutas med teoretiskt prov för Kustskepparen.

Ansökan skickas till info@batutbildning.se senast 31 oktober 2020.

Vad ingår?

I stipendiet ingår 4 500 sek samt de kurser som krävs för att erhålla behörigheten Kustskepparintyg. Resor till och från utbildningen samt Nämnden för Båtlivsutbildnings kostnader för examination ingår ej.

Så här utses stipendiaten

En jury bestående av representanter från Svensk Båtutbildning utser vinnare senast sista december 2020.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning