Båtpraktik Göteborg

Vår kurs i praktisk båtkörning i Göteborg är en båtkurs som leder till ett intyg som heter “båtpraktik, dager”. Innehavaren av detta intyg har t.ex. läst sjökort, styrt efter kompass, utfört kurskontroll i enslinje, navigerat i utprickat farvatten och utfört lägesbestämning. Du måste ha genomgått en praktisk båtkurs för att få kustskepparintyget. Välkommen att boka en praktisk båtkurs med oss idag!

 • Pris för kursen: 1 500:- (ca 350:- vid bokning av lärarledd kombikurs)
 • Var: Orust norr om Göteborg.
 • När under veckan: Onsdag eller torsdag mellan 17:00 och 21:00, lördag eller söndag mellan kl. 09:00 och 13:00 (förmiddag) eller kl. 14:00 till 18:00 (eftermiddag).
 • Utbildningsgaranti: Ja, du kommer få intyget “båtpraktik, dager”.
 • Examinationsavgift: Ingår
 • Förberedande material: Inkluderar förberedande webbkurs.
 • Totalt för kursen: 1 500:-

Våra samarbetspartners

Varför boka din kurs med Svensk Båtutbildning?

 • Vi har utbildningsgaranti på alla våra kurser vilket innebär att du får komma tillbaka gratis om du mot förmodan inte klarar provet.
 • Alla våra deltagare har klarat examinationen.
 • Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Vi är det modernaste marina utbildningsföretaget i Sverige.
 • Vi har enbart haft nöjda deltagare sedan start.
 • Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti.
 • Vi har Sveriges bästa utbildningsmaterial.

Mer om kursen

Välkommen till vår kurs Båtpraktik i Göteborg. Till skillnad från våra andra kurser där vi håller till i lokaler på Masthugget är det här en praktisk utbildning som tar med er ut i vattnen i och kring Göteborg. En kurs i båtpraktik är nämligen precis vad det låter som: en utbildning där du kommer att få lära dig de praktiska aspekterna av båtägande och hur man framför sin motorbåt på ett tryggt, säkert och professionellt sätt. Många av våra kursdeltagare är noviser men en del har också haft båt i flera år, och känner att det är dags att lära sig hur man verkligen ska göra saker och ting. Båtpraktik är också ett grundläggande krav för många andra båtutbildningar.

Kursens moment
1. Styrning
Att kunna framföra sin båt oberoende av väderpåverkan, strömmar eller hastighet är en grundläggande kunskap. I det här kursmomentet utför vi därför olika manövrar som visar roder- och propellerverkan i olika situationer. Det kommer att ge dig stor förståelse för varför din båt agerar olika beroende på situation.

2. Lägesbestämning
Att kunna lägesbestämma sin position är även det en förutsättning för navigering. Här går vi igenom hur du gör för att snabbt kunna lägesbestämma dig och din båt.

3. Navigering i utprickat farvatten
I och nära Göteborg kommer du ofta att navigera i utprickat farvatten. Här gäller speciella regler och du kommer att få lära dig att känna igen viktiga sjömärken som visar vad du får och inte får göra.

4. Navigering med enslinje
Navigering med enslinje är ett enkelt sätt att hålla en rak och stadig kurs över kortare avstånd. Det går ut på att ta ut riktningen mot två olika mål som ligger i linje med båten, och sedan hålla den riktningen när man satt sin motorbåt i rörelse.

5. Navigering med kompass
I detta moment lär du dig hur du kan ta ut en kurs med hjälp av kompassen. Du lär dig också hur du håller den kursen stadig, och hur du kan kombinera kompassen med nästa moment, navigering med sjökort, för att bli riktigt precis i navigering.

6. Navigering med sjökort
Sjökortet är ens bästa vän i en snårig skärgård, och i det här kursmomentet går vi igenom hur man kan läsa det. Du kommer att få lära dig att koppla ihop karta med terräng genom att peka ut saker i naturen på sjökortet, och tvärtom.

7. Säkerhet
Det här är definitivt kursens viktigaste moment. Du kommer att få lära dig hur man ska agera vid ett ”man över bord”-scenario och vi simulerar också räddning av en person som fallit i vattnet

8. Utläggning och tilläggning långsides
En stor del av all förtöjning och tilläggning sker med båtens långsida mot bryggan. Det är till exempel vanligt när man tankar. Av den anledningen är det viktigt att du har koll på vilka förtöjningstampar som ska användas, vilka knopar som fungerar bra, i vilken ordning allt ska göras och hur du lägger till utan att skada vare sig båt eller brygga.

9. Förtöjning
I kursens sista moment går vi även igenom förtöjning i naturhamn respektive mot brygga, en grundläggande kunskap för att ta sig i land igen.

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning