Förarintygskurs för båt

Förarintyg för fritidsbåt kallas även i folkmun för Förarbevis vilket var den korrekta benämningen tidigare. Förarintyget är ett intyg om att innehavaren visat sig ha teoretiska kunskaper om att föra fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten, samt hur man visar gott sjömanskap. Hos oss är Förarintygskursen klar på en helg.

Vår utbildningsgaranti innebär att om du mot förmodan inte skulle klara provet får du gå om kursen utan extra kostnad. Välkommen att boka intensivkursen som leder till Förarintyg med oss idag!

Utöver kursen för Förarintyg som hålls i Stockholm och Göteborg, erbjuder vi även en distanskurs för förarintyg som du läser helt på egen hand, och en lärarledd distanskurs via Zoom lördag och söndag.

 • Pris för kursen: 1 975 :-
 • Var: Västerlånggatan 56 i Gamla Stan eller på Sveavägen 33 i Stockholm eller Stigbergsliden 7 i Göteborg.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00.
 • Examination: Vi rekommenderar att du väntar en vecka med examination, men den pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:30 (varför du kan skriva samma helg som du går kursen om du vill).
 • Utbildningsgaranti: Ja. Detta innebär att du får läsa kursen igen utan kostnad om du mot förmodan inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600:-. Inkluderar förberedande webbkurs, kursbok, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar ut litteratur digitalt innan kursstart. Övrigt materialet får du när du kommer till klassrummet (om du inte läser på distans – då skickas det till dig). Vi har också sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt när du bokar kursen.
 • Förberedande webbkurs: I den förberedande webbkursen sammanfattar vi litteraturen för att du på ett enkelt och pedagogiskt sätt skall vara förberedd när kursen börjar.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 265:-

Våra samarbetspartners


Varför boka din kurs med Svensk Båtutbildning?

 • Vi har utbildningsgaranti på alla våra kurser vilket innebär att du får komma tillbaka gratis om du mot förmodan inte klarar provet.
 • Alla våra deltagare har klarat examinationen.
 • Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Vi är det modernaste marina utbildningsföretaget i Sverige.
 • Vi har enbart haft nöjda deltagare sedan start.
 • Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti.
 • Vi har Sveriges bästa utbildningsmaterial.

Förarintygskursen gör dig säkrare till sjöss

Det som i stort sett är gemensamt för alla våra elever är att de vill känna större säkerhet på havet. Många planerar för att skaffa eller har skaffat en motor- eller segelbåt. Med ett Förarintyg får du ett sorts ”båtkörkort” och kan känna dig trygg i att du vet vad du ska göra i situationer som du kanske inte har stött på tidigare. Du lär dig bland annat vad som gäller när det kommer till navigering, läsa sjökort, framföra båten i farled, gröna och röda prickar, grundmärken, lagar och regler, miljömedvetenhet och vad du gör om olyckan är framme. Det handlar om teoretiska kunskaper för att köra fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten. Allt med ett gott sjömanskap.

Gamla Stan och Sveavägen i Stockholm samt Masthugget i Göteborg

Våra kurser i klassrum som leder till Förarintyg hålls i Gamla Stan och på Sveavägen i Stockholm och vid Stigbergsliden i Masthugget i Göteborg. Hos oss är alla välkomna. Du behöver inga förkunskaper. Åldersgränsen är 12 år det år man skriver provet, dvs. man kan vara 11 år och fylla 12 år samma år som provet skrivs. Utbildningen sker mysiga lokaler (Gamla stan) och i moderna och fräscha lokaler (Sveavägen och Stigbergsliden) med närhet till restauranger och matställen.

Skillnader mellan Förarintyg och Förarbevis för båt?

Vi får ofta frågan om det är någon skillnad mellan ett Förarintyg och ett Förarbevis för båt. Svaret är nej, det är ingen skillnad.

Förarbevis är en annan benämning på det som idag heter Förarintyg. Känns det som att sjökort är skrivna på ett främmande språk? Har du noll koll på vilka lagar som gäller till sjöss? Vet du vad du ska göra i en nödsituation? Om du känner igen dig är våra kurser för förarbevis i Stockholm helt rätt för dig. I och med det här körkortet för båt får du all kunskap du behöver för att kunna njuta av din fritidsbåt på ett sätt som är säkert för dig och människorna och miljön runt omkring dig.

Det lär du dig under Förarintygskursen

Kursen Förarintyg för båt/Förarbevis för båt finns framförallt till för att öka din och din familjs säkerhet till sjöss, oavsett om ni seglar eller kör motorbåt. Därför står just säkerhet i centrum under Förarintygskursen.

Kursen innefattar bland annat navigation, väjningsregler och allmänt sjövett. Allt för att öka tryggheten ute på havet. Med ett Förarintyg/Förarbevis kommer båtliv tveklöst att förändras till det bättre. Du kommer känna en säkerhet inför dina val av naturhamn, under tilläggning och när du navigerar i allmänhet. Det kommer inte bara att göra sjön säkrare för din omgivning utan också för dig och dina medpassagerare.

Under kursen går vi igenom hur du ska agera om olyckan är framme. Den här delen är ett uppskattat moment för många deltagare, som vet att det inte går att skydda sig mot allt (trots en gedigen utbildning). Du får lära dig hur du bör hantera en olycklig situation vad gäller båten, passagerare och att kalla på hjälp om det behövs. Nedan kan du läsa mer om kursens innehåll.

Svenska sjökort

Vi kommer gå igenom hur svenska sjökort ser ut, både på papper och i elektroniskt format. Du kommer lära dig att tyda symboler och förkortningar (som kan se olika ut beroende på sjökortets format) för att hitta rätt information i sjökorten. Vi kommer även gå igenom sjökortens möjligheter och begränsningar.

Navigering

Du kommer lära dig att mäta och beräkna fart, tid och distans, på en enkel nivå. Utifrån både sjökort och vad du ser framför dig kommer du efter kursen kunna bestämma din position och planera och navigera sjöresor. Vi går igenom hur kompasser fungerar, vilken betydelse de har och hur de påverkas av magnetiska föremål.

Säkerhet, sjömanskap och sjukvård

För att kunna hantera båten på ett säkert sätt kommer du lära dig vilka manöveregenskaper som olika båtar har och hur de reagerar på olika förutsättningar till sjöss. Till exempel svall. Du kommer lära dig hur du på bästa sätt visar hänsyn till andra och hur du minskar risker, hanterar hårt väder och gör förebyggande underhåll. Eftersom olyckan trots allt kan vara framme kommer du även få kunskap om vad du gör om någon ramlar överbord och hur du hjälper den som har haft en olycka till sjöss.

Miljömedvetenhet

För att värna om våra vattenområden och miljön får du lära dig hur du undviker att släppa ut föroreningar, vad som gäller kring båtbottenfärg, hur du ska bete dig kring natur- och djurskyddsområden och hur du kör motorbåt på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Lagar och regler

Du kommer bli bekant med viktiga lagar och regler som berör fritidsbåtförare. Bland annat vad som gäller kring befälhavarens ansvar, straffansvar, internationella sjövägsregler och Transportstyrelsens föreskrifter och råd om sjövägsregler. Du kommer även lära dig att förstå fartygsljus, signalfigurer och ljud- och ljussignaler.

Förarbevis för båt, vad innebär det?

Förarbevis är den äldre benämningen på det intyg som idag heter Förarintyg. Är det ett Förarbevis för båt du är ute efter har du alltså kommit rätt. Innehållet i Förarbeviskursen var samma som för Förarintyget även om innehållet uppdaterats under åren. Båda kurser innehåller grundläggande kunskaper om bland annat navigation, sjömärken, sjötrafikföreskrifter, sjömanskap och säkerhet till sjöss. Samtidigt stärker du inte bara din egen säkerhet till sjöss, utan även dina medpassagerares och andra båtförares.

Förarbeviset är alltså en utbredd, men inofficiell term för vad som officiellt heter Förarintyg. Det är inte obligatoriskt att ha ett Förarbevis för att framföra motor-, eller segelbåt, men med det kommer du känna dig tryggare i ansvaret och vara bättre förberedd på nya situationer. Följande områden ingick i Förarbeviset:

 • Svenska sjökort, och symboler och förkortningar som syns på dem (elektroniska och på papper)
 • Navigering (bland annat att mäta distanser, ta ut kurser, bestämma position)
 • Sjömärken som t.ex. röda och gröna prickar (farleder), kardinalmärken och fyrar.
 • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård (hur du undviker olyckor och vad du ska göra om något ändå händer)
 • Miljö (bland annat hur du undviker att förorena, eco-driving och natur- och djurskyddsområden)
 • Väder och vind (om hur du får tag på väderinformation, tyder den och förhåller dig till olika sorters väderlek)
 • Lagar och regler (ger dig en god bas om vad som gäller på sjön)
 • Signaler med ljud och ljus (vad de betyder och hur de ska användas)

Intyget utfärdades av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB), som bildades i samarbete mellan den statliga myndigheten Transportstyrelsen och de stora föreningarna Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben.

Förbered dig för framtiden

Kursen som leder till ett Förarintyg förbereder dig för en framtid där ett båtkörkort kan bli ett krav för fritidsbåt, något som har varit på agendan under många år. Om förslagen blir verklighet kommer ditt Förarintyg/Förarbevis direkt kunna omvandlas till ett båtkörkort, utan att du behöver gå ännu en kurs. Istället har du redan vad som krävs av dig som båtägare. Det innebär att du inte behöver sitta strandsatt i väntan på att få klara ett eventuellt prov för båtkörkort. Med Förarintyg eller Förarbevis för motorbåt och segelbåt kan du fortsätta precis som vanligt.

Självsäker till sjöss med Förarintyg

Med våra kurser för Förarintyg/Förarbevis vill vi göra livet med båt till en härlig och trygg upplevelse för fler. Många känner stress inför vissa moment som hör båtar till, vilket är helt förståeligt. En stor del av den känslan grundar sig troligen i okunskap och avsaknad av erfarenhet. Med Svensk Båtutbildnings kurs för Förarintyget kommer du garanterat öka dina kunskaper om båtliv, navigering och beteende till sjöss. Ta första steget mot ett mer självsäkert båtliv – anmäl dig till en Förarintygskurs redan idag! 

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning