Förarintyg båt

Svensk Båtutbildning erbjuder lärarledda Förarintygskurser för båt i Gamla stan i Stockholm och på segelfartyget Barken Viking i Göteborg under helger året runt med examination för de som vill på söndagen samma helg som kursen går.

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper för att på ett säkert sätt framföra en fritidsbåt i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap. Förarintyg för fritidsbåt kallas även Förarbevis vilket är en äldre benämning.

Utbildningsgarantin innebär att om du inte klarar examinationen får du gå om kursen utan extra kostnad.

Välkommen att boka kursen som leder till Förarintyg med oss idag!

 • Pris för kursen: 1 975 :-
 • Var: Västerlånggatan 56 i Gamla Stan i Stockholm eller Segelfartyget Barken Viking på Lilla bommens torg 10 i Göteborg.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00.
 • Examination: Vi rekommenderar att du väntar en vecka med examination, men den pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:30 varför du kan skriva samma helg som du går kursen om du vill.
 • Utbildningsgaranti: Innebär att du får läsa kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600:-. Inkluderar förberedande webbkurs, kursbok, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar ut litteratur digitalt innan kursstart när fakturan betalats. Övrigt material får du vid kursstart.
 • Förberedande webbkurs: Vi har också sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt när du bokar kursen.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 265:-

Våra samarbetspartners


  

Varför Svensk Båtutbildning?

 • Roligare & säkrare båtliv – Våra utbildningar är pedagogiskt upplagda för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt säkert, oavsett om det är en motorbåt eller en segelbåt. Du lär dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.
 • Seglare & motorbåtsförare, nybörjare & erfaren – Om du går kurserna i rätt ordning krävs inga ytterligare förkunskaper för våra navigationsutbildningar. Vi vänder oss både till seglare och motorbåtsförare, till dig som är nybörjare eller har flera års erfarenhet och vill fräscha upp dina kunskaper.
 • Utbildningsgaranti – Utbildningsgarantin gäller på alla våra kurser och innebär att du får komma tillbaka utan extra kostnad om du inte klarar examinationen.
 • Marina lokaler & båtar – Kurserna hålls i marina lokaler i Gamla stan i Stockholm och på segelfartyget Barken Viking i Göteborg. Våra motor,- och segelbåtar utgår från Djurgården i Stockholm och från Orust i Göteborg.  
 • Pedagogiskt & alltid tillgängligt material – Kursboken och den förberedande webbkursen (sammanfattning av boken) hanteras online på dator, padda eller telefon och är alltid tillgänglig. Materialet är pedagogiskt upplagd med tydlig struktur där texter, bilder och övningar borgar för maximal förståelse.
 • Övningsfrågor & övningsprov – Efter varje kapitel finns övningsfrågor som sammanfattar kunskapen du behöver. Vi gör även övningsprov så att du får validera dina kunskaper.
 • Tillgång till hjälp – Våra instruktörer är alltid tillgängliga inför, under och efter kursen om du behöver hjälp. Vi är också tillgängliga på telefon och e-post. 
 • Mångårig erfarenhet – Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Pengarna tillbaka garanti – Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti vilket innebär att du får tillbaka pengarna om du inte är nöjd med utbildningen.

Förarintygskursen ökar säkerheten

Många av våra deltagare planerar att skaffa eller har nyligen skaffat en motor- eller segelbåt. Gemensamt för i stort sett samtliga deltagare är att de vill känna större säkerhet inför båtturen samt när de är ute på havet.

Under Förarintygskursen lär du dig bland annat att navigera i och läsa sjökort, hur du skall tänka vid planering inför båtturen, hur du framför båten i farled, hur du skall hantera gröna och röda prickar, grundmärken, andra båtar (väljningsregler), lagar och regler, vad du kan göra för att minska påverkan på miljön, vad du skall göra vid en olycka och mycket mera.

Med ett Förarintyg för båt får du ett sorts ”båtkörkort” och du kommer att få kunskap för livet, detta vittnar även deltagare om som har stor båtvana, men som inte tidigare gått en kurs.

Är det krav på Förarintyg för att få framföra en båt?

Det finns inga lagkrav som kräver Förarintyg för att framföra motor-, eller segelbåt som är mindre än 4 gånger 12 meter.

Vem kan gå Förarintygskursen?

Hos oss är alla välkomna. Du behöver inga förkunskaper. Åldersgränsen är 12 år det år man skriver provet, dvs. man kan vara 11 år och fylla 12 år samma år som provet skrivs.

Blir det ett båtkörkort?

Kursen som leder till Förarintyg förbereder dig för en framtid där ett båtkörkort kan bli ett krav för fritidsbåt, något som har varit på agendan under många år. Om förslagen blir verklighet kommer ditt Förarintyg eller Förarbevis med stor sannolikhet kunna omvandlas till ett båtkörkort.

Får jag billigare båtförsäkring om jag har Förarintyg?

Många försäkringsbolag ger 10-15% rabatt på försäkringspremien om du har ett Förarintyg vilket innebär att du relativt snabb sparar in kursavgiften beroende på vilken båt och vilket försäkringsbolag du har.

Är Förarbevis för båt detsamma som Förarintyg för båt?

Förarbevis är en äldre benämning på det som idag heter Förarintyg. Läs mer om Förarbevis för båt.

Vad lär jag mig under Förarintygskursen?

Kursen Förarintyg för fritidsbåt är upplagd för att öka din och din familjs säkerhet till sjöss, oavsett om ni seglar eller kör motorbåt.

Kursen innefattar bland annat navigation, väjningsregler och allmänt sjövett. Allt för att öka tryggheten ute på havet. Med ett Förarintyg för båt kommer båtlivet tveklöst att förändras till det bättre. Du kommer känna en säkerhet i att läsa sjökortet korrekt inför turen och när du navigerar på havet. Det kommer inte bara att göra båtturen säkrare för din omgivning utan också för dig och dina medpassagerare.

Under kursen går vi igenom hur du ska agera om olyckan är framme. Den här delen är ett uppskattat moment för många deltagare, som vet att det inte går att skydda sig mot allt (trots en gedigen utbildning). Du får lära dig hur du bör hantera en olycklig situation vad gäller båten, passagerare och att kalla på hjälp om det behövs. Nedan kan du läsa mer om kursens innehåll.

Svenska sjökort

Vi går igenom hur svenska sjökort ser ut, både på papper och i elektroniskt format. Du lär dig att tyda symboler och förkortningar (som kan se olika ut beroende på sjökortets format) för att hitta rätt information i sjökorten. Vi går igenom sjökortens möjligheter och begränsningar. Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • Sjökortens skala, generaliseringar och de begränsningar detta innebär
 • Sjökortens tillförlitlighet
 • Seglings- och hamnbeskrivningar

Sjömärken och sjövägmärken

Inom detta område lär du dig bl.a. mer om:

 • Fasta sjömärken i svenska vatten
 • Svenska sjövägmärken
 • Kurs- och fartvisningen från en sjökortsplotter
 • Loggen och ekolodets funktion 
 • Grundläggande principer avseende satellitnavigering

Navigering

Du lär dig att mäta och beräkna fart, tid och distans. Utifrån både sjökort och vad du ser framför dig kommer du efter kursen kunna bestämma din position och planera och navigera sjöresor. Vi går igenom hur kompasser fungerar, vilken betydelse de har och hur de påverkas av magnetiska föremål. Navigationen är ett viktigt område och du lär dig bl.a.:

 • Begreppen latitud och longitud
 • Positioner
 • Praktiskt sjökortsarbete
 • Horisontens indelning
 • Begreppet kurs
 • Praktiskt sjökortsarbete
 • Begreppen kurs genom vattnet, avdrift och stävad kurs
 • Sätta kurs med hänsyn till avdrift
 • Sätta kurs med hänsyn till missvisning i svenska farvatten
 • Deviationens orsak och verkan på magnetkompassen
 • Missvisning i svenska farvattens storlek, riktning, orsak och verkan på magnetkompassen
 • Begreppen sjömil och knop, mäta distanser, utföra fart, tid och distansberäkningar
 • Metodik vid navigering i utprickade farleder
 • Metodik vid navigering i outprickade farvatten
 • Metodik vid satellitnavigering
 • Högfartsnavigering, behov av planering och risker
 • Begreppen riktning och bäring
 • Optisk positionsbestämning: två enslinjer, enslinje och bäring och krysspejling
 • Färdplanering, hjälpmedel att använda och faktorer att beakta

Säkerhet, sjömanskap och sjukvård

För att kunna hantera båten på ett säkert sätt kommer du lära dig vilka manöveregenskaper som olika båtar har och hur de reagerar på olika förutsättningar till sjöss. Till exempel svall. Du kommer lära dig hur du på bästa sätt visar hänsyn till andra och hur du minskar risker, hanterar hårt väder och gör förebyggande underhåll. Eftersom olyckan trots allt kan vara framme kommer du även få kunskap om vad du gör om någon ramlar överbord. Inom detta område lär du dig bl.a. mer om:

 • Förebyggande underhåll och kontroller före körning av båtens bränsle- smörj- och kylsystem.
 • Stabilitet i mindre fritidsbåtar
 • Brandrisker i fritidsbåtar
 • Brandsläckning inkl. lämplig utrustning – funktion och användning
 • Personlig säkerhetsutrustning
 • Övrig säkerhetsutrustning för båtar i skyddade farvatten
 • Kommunikationsutrustning med avseende på nödkommunikation
 • Man överbord och ombordtagning av nödställd
 • Nedkylning och behandling av nedkyld person
 • Behandling av brännskador
 • Sjösjuka
 • Nödsignaler lämpliga att använda i fritidsbåt
 • Svensk sjöräddning, organisation och arbetssätt
 • Ankring, förtöjning och losskastning inkl. risker för personskador vid dessa moment
 • Knopar

Miljömedvetenhet

För att värna om våra vattenområden och miljön får du lära dig hur du undviker att släppa ut föroreningar, vad som gäller kring båtbottenfärg, hur du ska bete dig kring natur- och djurskyddsområden och hur du kör motorbåt på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • Allemansrätten och åtföljande skyldigheter
 • Naturreservat, fågelskyddsområden, sälskyddsområden och hänsynsområden
 • Motorbåtars miljöpåverkan p.g.a svallvågor, buller och avgaser
 • Omsorg om mjuka sjöbottnar vid framförande av snabba farkoster
 • Ecodriving av motorbåtar
 • Toalettavfall och övrigt avfall
 • Oljeutsläpp
 • Bottenfärgers användning samt alternativ till bottenfärg

Väder och vattenstånd

Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • Väderprognoser
 • Lufttrycket och dess redovisning
 • Vinden och dess redovisning i prognoser och observationer
 • Sjöbris och landbris
 • Varm- och kallfront, bymoln och åska
 • Vattenståndet och vattenståndsprognoser
 • Vind- och vattenståndsobservationer
 • Åtgärder vid hårt väder inomskärs
 • Åtgärder vid nedsatt sikt

Sjövägsregler, lagar och övriga regler

Du blir bekant med viktiga lagar och regler som berör fritidsbåtförare. Bland annat vad som gäller kring befälhavarens ansvar, straffansvar, internationella sjövägsregler och Transportstyrelsens föreskrifter och råd om sjövägsregler. Du lär dig att förstå fartygsljus, signalfigurer och ljud- och ljussignaler. Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • De internationella sjövägsreglerna 
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om om sjövägsregler 
 • Sjölagen
 • Straffbestämmelser i Sjölagen
 • Sjötrafikförordningen 1986:300
 • Fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Vilken är Nämnden för båtlivsutbildnings (NFBs) roll?

Efter avslutad Förarintygskurs genomförs examinering för de som vill av förhörsförrättare som är auktoriserad av Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB). För de som så önskar går det bra att vänta med examinationen till ett senare tillfälle. Förhörsförrättaren kommer till våra lokaler och ansvarar för att examinationen genomförs på ett korrekt sätt.

NFB bildades i samarbete mellan den statliga myndigheten Transportstyrelsen och de stora föreningarna Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben. NFB är en ideell förening med uppgift att utveckla och upprätta kompetensbevis för svenskt fritidsbåtsliv, auktorisera förhörsförrättare och informera studieförbund och allmänheten.

Vad innebär Förarbevis för båt?

Vi får ofta frågan om det är någon skillnad på Förarintyg och Förarbevis för båt. Svaret är nej, det är ingen skillnad. Förarbevis är en annan benämning på det som idag heter Förarintyg.

Innehållet i Förarbeviskursen var i stort sett samma som för Förarintyget även om innehållet uppdaterats under åren. Båda fokuserar på grundläggande kunskaper om bland annat navigation, sjömärken, sjötrafikföreskrifter, sjömanskap och säkerhet. Följande områden ingick i Förarbeviset:

 • Svenska sjökort, och symboler och förkortningar som syns på dem (elektroniska och på papper)
 • Navigering (bland annat att mäta distanser, ta ut kurser, bestämma position)
 • Sjömärken som t.ex. röda och gröna prickar (farleder), kardinalmärken och fyrar.
 • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård (hur du undviker olyckor och vad du ska göra om något ändå händer)
 • Miljö (bland annat hur du undviker att förorena, eco-driving och natur- och djurskyddsområden)
 • Väder och vind (om hur du får tag på väderinformation, tyder den och förhåller dig till olika sorters väderlek)
 • Lagar och regler (ger dig en god bas om vad som gäller på sjön)
 • Signaler med ljud och ljus (vad de betyder och hur de ska användas)

Förarbevisintyget utfärdades av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB), samma organisation som utfärdar dagens Förarintyg.

Läs mer om Förarbevis för båt.

Ett tryggt båtliv

Med våra kurser som leder till Förarintyg vill vi göra båtlivet till en så bra och trygg upplevelse som möjligt för så många som möjligt. Alltför många känner stress inför vissa moment som hör båtlivet till, och en stor del av den känslan grundar sig enligt vår erfarenhet i okunskap och avsaknad av erfarenhet. Med Svensk Båtutbildnings Förarintygs ökar dina kunskaper om båtliv, navigering och beteende till sjöss. Ta första steget mot ett mer självsäkert båtliv – anmäl dig till en Förarintygskurs redan idag! 

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning