Åldersgräns för Förarintyg och Kustskepparintyg?

För att få ta Förarintyget skall sökanden under kalenderåret fylla 12 år. Om du vill ta ett Kustskepparintyg behöver du vara 15 år.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning