Åldersgräns för förarintyg och kustskepparintyg?

För att få ta förarintyget skall sökanden under kalenderåret fylla lägst 12 år. Om du ska ta ett kustskepparintyg behöver du under kalenderåret fyllt minst 15 år.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning