Förarintyg båt i Stockholm

Välkommen att boka vår intensivkurs som leder till Förarintyg för båt i Stockholm. Kursen hålls i våra lokaler på Västerlånggatan 56 i Gamla stan lördag och söndag med examination på söndagen för dig som vill skriva provet direkt efter kursen.

Under kursen i Gamla stan får du bl.a. kunskaper som krävs för att navigera i och läsa sjökort, framföra båten i farled, undvika grund, följa lagar och regler, kunskap om vad du ska göra vid en olycka och mycket mer.

Ta steget mot saltstänk i håret, brunbränd näsa och utflykter i sommar – östkusten och Stockholms skärgård är enligt oss en av Sveriges finaste miljöer att vistas i. Boka en kurs som leder till Förarintyg med oss i Stockholm och se fram emot säkra och härliga båtupplevelser.

Utbildningsgarantin innebär att om du inte klarar examinationen får du gå om kursen utan extra kostnad.

Med det sagt önskar vi dig varmt välkommen till oss och kursen som leder till Förarintyg för Båt i Stockholm!

 • Pris för kursen: 1 975 :-
 • Var: Västerlånggatan 56 i Gamla Stan i Stockholm.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00.
 • Examination: Vi rekommenderar att du väntar en vecka med examination, men den pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:30 (varför du kan skriva samma helg som du går kursen om du vill).
 • Utbildningsgaranti: Innebär att du får komma tillbaka utan kostnad om du mot förmodan inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600:-. Inkluderar förberedande webbkurs, kursbok, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar ut litteratur digitalt innan kursstart. Övrigt material får du när du kommer till klassrummet (om du inte läser på distans – då skickas det till dig). Vi har också sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt när du bokar kursen.
 • Förberedande webbkurs: I den förberedande webbkursen sammanfattar vi litteraturen för att du på ett enkelt och pedagogiskt sätt skall vara förberedd när kursen börjar.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 265:-

Våra samarbetspartners


  

Varför Svensk Båtutbildning?

 • Roligare & säkrare båtliv – Våra utbildningar är pedagogiskt upplagda för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt säkert, oavsett om det är en motorbåt eller en segelbåt. Du lär dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.
 • Seglare & motorbåtsförare, nybörjare & erfaren – Om du går kurserna i rätt ordning krävs inga ytterligare förkunskaper för våra navigationsutbildningar. Vi vänder oss både till seglare och motorbåtsförare, till dig som är nybörjare eller har flera års erfarenhet och vill fräscha upp dina kunskaper.
 • Utbildningsgaranti – Utbildningsgarantin gäller på alla våra kurser och innebär att du får komma tillbaka utan extra kostnad om du inte klarar examinationen.
 • Marina lokaler & båtar – Kurserna hålls i marina lokaler i Gamla stan i Stockholm och på fartyget Astoria i centrala Göteborg. Våra motor,- och segelbåtar utgår från Djurgården i Stockholm och från Orust i Göteborg.  
 • Pedagogiskt & alltid tillgängligt material – Kursboken och den förberedande webbkursen (sammanfattning av boken) hanteras online på dator, padda eller telefon och är alltid tillgänglig. Materialet är pedagogiskt upplagd med tydlig struktur där texter, bilder och övningar borgar för maximal förståelse.
 • Övningsfrågor & övningsprov – Efter varje kapitel finns övningsfrågor som sammanfattar kunskapen du behöver. Vi gör även övningsprov så att du får validera dina kunskaper.
 • Tillgång till hjälp – Våra instruktörer är alltid tillgängliga inför, under och efter kursen om du behöver hjälp. Vi är också tillgängliga på telefon och e-post. 
 • Mångårig erfarenhet – Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Pengarna tillbaka garanti – Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti vilket innebär att du får tillbaka pengarna om du inte är nöjd med utbildningen.

Säkerheten i fokus

Förarintyget för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper för att på ett säkert sätt framföra en fritidsbåt i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap. Förarintyg för fritidsbåt kallas även Förarbevis vilket är en äldre benämning.

Under Förarintygskursen i Gamla stan lär du dig bland annat att navigera i och läsa sjökort, hur du skall tänka vid planering inför båtturen, hur du framför båten i farled, hur du skall hantera gröna och röda prickar, grundmärken, andra båtar (väljningsregler), lagar och regler, vad du kan göra för att minska påverkan på miljön, vad du skall göra vid en olycka och mycket mera.

Förarintygskursen har ett stort fokus på säkerhet, navigation och sjövett, något som tveklöst kommer att göra dig till en säkrare båtförare och i förlängningen också göra ditt båtägande roligare och mer bekymmersfritt.

Säkerheten för dig och dina medpassagerare är i fokus.

Vem passar kursen för?

Kursen passar dig som är nybörjare och som vill lära dig från grunden samt för dig som är mer erfaren och som vill repetera och utveckla ditt sjömanskap och fördjupa dina kunskaper om säkerhet till sjöss, navigation, sjötrafikföreskrifter med mera.

Vem kan gå Förarintygskursen?

Hos oss är alla välkomna. Du behöver inga förkunskaper. Åldersgränsen är 12 år det år man skriver provet, dvs. man kan vara 11 år och fylla 12 år samma år som provet skrivs.

Vad behöver jag förbereda inför kursen?

Gå gärna igenom den förberedande webbkursen som skickas till dig vid bokning innan kursen börjar, så maximerar du dina chanser att klara examinationen om du vill skriva provet samma söndag som kursen går. Många väljer också att skriva provet vid ett senare tillfälle.

Får jag billigare båtförsäkring om jag har Förarintyg?

Många försäkringsbolag ger 10-15% rabatt på försäkringspremien om du har ett Förarintyg vilket innebär att du relativt snabb sparar in kursavgiften beroende på vilken båt och vilket försäkringsbolag du har.

Vad innebär Förarbevis för båt?

Förarintyget kallas även Förarbevis som är den äldre benämningen. Förarbeviset var liksom Förarintyget är nu en utbildning för fritidsbåtsägare. Utbildningen innebar examen i bland annat navigation, sjötrafikföreskrifter, sjömanskap och säkerhet till sjöss. Läs mer om Förarbevis för båt.

Vad lär jag mig under Förarintygskursen?

Kursen Förarintyg för båt är upplagd för att öka din och din familjs säkerhet till sjöss, oavsett om ni seglar eller kör motorbåt.

Kursen innefattar bland annat navigation, väjningsregler och allmänt sjövett. Med ett Förarintyg för båt kommer båtlivet tveklöst att förändras till det bättre. Du kommer känna en säkerhet i att läsa sjökortet korrekt inför turen och när du navigerar på havet. Det kommer inte bara att göra båtturen säkrare för din omgivning utan också för dig och dina medpassagerare. Nedan kan du läsa mer om kursens innehåll.

Svenska sjökort

Vi går igenom hur svenska sjökort ser ut, både på papper och i elektroniskt format. Du lär dig att tyda symboler och förkortningar (som kan se olika ut beroende på sjökortets format) för att hitta rätt information i sjökorten. Vi går igenom sjökortens möjligheter och begränsningar. Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • Sjökortens skala, generaliseringar och de begränsningar detta innebär
 • Sjökortens tillförlitlighet
 • Seglings- och hamnbeskrivningar

Sjömärken och sjövägmärken

Inom detta område lär du dig bl.a. mer om:

 • Fasta sjömärken i svenska vatten
 • Svenska sjövägmärken
 • Kurs- och fartvisningen från en sjökortsplotter
 • Loggen och ekolodets funktion 
 • Grundläggande principer avseende satellitnavigering

Navigering

Du lär dig att mäta och beräkna fart, tid och distans. Utifrån både sjökort och vad du ser framför dig kommer du efter kursen kunna bestämma din position och planera och navigera sjöresor. Vi går igenom hur kompasser fungerar, vilken betydelse de har och hur de påverkas av magnetiska föremål. Navigationen är ett viktigt område och du lär dig bl.a.:

 • Begreppen latitud och longitud
 • Positioner
 • Praktiskt sjökortsarbete
 • Horisontens indelning
 • Begreppet kurs
 • Praktiskt sjökortsarbete
 • Begreppen kurs genom vattnet, avdrift och stävad kurs
 • Sätta kurs med hänsyn till avdrift
 • Sätta kurs med hänsyn till missvisning i svenska farvatten
 • Deviationens orsak och verkan på magnetkompassen
 • Missvisning i svenska farvattens storlek, riktning, orsak och verkan på magnetkompassen
 • Begreppen sjömil och knop, mäta distanser, utföra fart, tid och distansberäkningar
 • Metodik vid navigering i utprickade farleder
 • Metodik vid navigering i outprickade farvatten
 • Metodik vid satellitnavigering
 • Högfartsnavigering, behov av planering och risker
 • Begreppen riktning och bäring
 • Optisk positionsbestämning: två enslinjer, enslinje och bäring och krysspejling
 • Färdplanering, hjälpmedel att använda och faktorer att beakta

Säkerhet, sjömanskap och sjukvård

För att kunna hantera båten på ett säkert sätt kommer du lära dig vilka manöveregenskaper som olika båtar har och hur de reagerar på olika förutsättningar till sjöss. Till exempel svall. Du kommer lära dig hur du på bästa sätt visar hänsyn till andra och hur du minskar risker, hanterar hårt väder och gör förebyggande underhåll. Eftersom olyckan trots allt kan vara framme kommer du även få kunskap om vad du gör om någon ramlar överbord. Inom detta område lär du dig bl.a. mer om:

 • Förebyggande underhåll och kontroller före körning av båtens bränsle- smörj- och kylsystem.
 • Stabilitet i mindre fritidsbåtar
 • Brandrisker i fritidsbåtar
 • Brandsläckning inkl. lämplig utrustning – funktion och användning
 • Personlig säkerhetsutrustning
 • Övrig säkerhetsutrustning för båtar i skyddade farvatten
 • Kommunikationsutrustning med avseende på nödkommunikation
 • Man överbord och ombordtagning av nödställd
 • Nedkylning och behandling av nedkyld person
 • Behandling av brännskador
 • Sjösjuka
 • Nödsignaler lämpliga att använda i fritidsbåt
 • Svensk sjöräddning, organisation och arbetssätt
 • Ankring, förtöjning och losskastning inkl. risker för personskador vid dessa moment
 • Knopar

Miljömedvetenhet

För att värna om våra vattenområden och miljön får du lära dig hur du undviker att släppa ut föroreningar, vad som gäller kring båtbottenfärg, hur du ska bete dig kring natur- och djurskyddsområden och hur du kör motorbåt på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • Allemansrätten och åtföljande skyldigheter
 • Naturreservat, fågelskyddsområden, sälskyddsområden och hänsynsområden
 • Motorbåtars miljöpåverkan p.g.a svallvågor, buller och avgaser
 • Omsorg om mjuka sjöbottnar vid framförande av snabba farkoster
 • Ecodriving av motorbåtar
 • Toalettavfall och övrigt avfall
 • Oljeutsläpp
 • Bottenfärgers användning samt alternativ till bottenfärg

Väder och vattenstånd

Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • Väderprognoser
 • Lufttrycket och dess redovisning
 • Vinden och dess redovisning i prognoser och observationer
 • Sjöbris och landbris
 • Varm- och kallfront, bymoln och åska
 • Vattenståndet och vattenståndsprognoser
 • Vind- och vattenståndsobservationer
 • Åtgärder vid hårt väder inomskärs
 • Åtgärder vid nedsatt sikt

Sjövägsregler, lagar och övriga regler

Du blir bekant med viktiga lagar och regler som berör fritidsbåtförare. Bland annat vad som gäller kring befälhavarens ansvar, straffansvar, internationella sjövägsregler och Transportstyrelsens föreskrifter och råd om sjövägsregler. Du lär dig att förstå fartygsljus, signalfigurer och ljud- och ljussignaler. Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • De internationella sjövägsreglerna 
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om om sjövägsregler 
 • Sjölagen
 • Straffbestämmelser i Sjölagen
 • Sjötrafikförordningen 1986:300
 • Fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Kunskapskrav för Förarintyget

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) ansvarar ytterst för att utforma kunskapskraven för Förarintyget som Förarintygskursen i Stockholm bygger på. NFB är en ideell förening som bildades i samarbete mellan den statliga myndigheten Transportstyrelsen, Svenska båtunionen, Svenska seglarförbundet och Svenska kryssarklubben. NFB utvecklar och bestämmer formen för flera kurser och intyg för svenskt fritidsbåtliv. De utbildar även examinatorer, som ansvarar för provtillfällen för intygen.

Stockholms skärgård och östkusten

En viktig del av våra kurser som leder till Förarintyg för båt i Stockholm är lokalkännedom. I och med att Förarintygskursen genomförs i Stockholm ingår moment som rör navigering och framförande på östkusten och i Stockholms skärgård. Alla våra kursledare har god lokalkännedom och vet vad som gäller i området, inklusive Mälaren. Även sjökorten är anpassade för dig som i huvudsak ska navigera på östkusten. Om du planerar att ha din båt någon annanstans i Sverige är du självklart välkommen. Kunskaperna som lärs ut kan appliceras på alla svenska vatten, oavsett om det är östkust, västkust eller sydkust.

Våra instruktörer i Stockholm

Instruktörerna hos oss på Svensk Båtutbildning brinner för båtliv och har gedigen erfarenhet och kännedom om hur kunskapen ska förmedlas på bästa sätt. Inte minst utifrån all den erfarenhet som vi själva har fått till sjöss under åren, men även genom utbildning. Oavsett vilken nivå du befinner dig på kommer vi kunna hjälpa dig på ett sätt som gör att du förstår och hjälpa dig hitta svar på dina frågor.

Från Gamla stan till Sandhamn

Att segla eller framföra en motorbåt och navigera från Gamla Stan till Fjäderholmarna och vidare till Vaxholm, Grinda, Gällnö, Runmarö och Sandhamn är en fantastisk resa genom det natursköna skärgårdslandskapet utanför Stockholm. Denna seglats tar dig genom historiska farvatten och charmiga öar, vilket ger en oförglömlig upplevelse av den svenska skärgården.

För att genomföra denna seglats på ett säkert sätt är det bra att kunna navigera och läsa sjökort. Sjökorten ger detaljerad information om farleder, djup, sjömärken och andra nödvändiga detaljer för att undvika faror och navigera korrekt. 

Resan inleds i Gamla Stan, där de smala gränderna och historiska byggnaderna skapar en unik atmosfär. Från Gamla Stan tar seglingen dig först till Fjäderholmarna, en grupp öar som ligger cirka 3 sjömil öster om Stockholm. Här kan du utforska lokala verkstäder och njuta av en traditionell svensk mat innan du sätter seglen mot nästa destination.

Från Fjäderholmarna är det cirka 8 sjömil till Vaxholm, där den imponerande Vaxholms Fästning hälsar dig välkommen. Staden bjuder på pittoreska gränder och en rik maritim historia. Efter Vaxholm fortsätter seglingen till Grinda, en ö belägen ungefär 12 sjömil från Vaxholm. Grinda erbjuder vacker natur och avkopplande möjligheter.

Gällnö, beläget ungefär 15 sjömil från Grinda, är nästa anhalt på resan och ger en möjlighet att uppleva den avskilda och vilda naturen. Efter Gällnö går segelfärden vidare till Runmarö, som ligger cirka 10 sjömil bort. Här får du en inblick i det historiska skärgårdslivet genom små fiskebyar och genuina atmosfärer.

Slutligen når du Sandhamn, som ligger ungefär 18 sjömil från Runmarö. Sandhamn är känt för sin seglingstradition och eleganta seglarhotell. Här kan du njuta av den pulserande seglarhamnen, ta en promenad längs de vita sandstränderna och avsluta dagen med en god måltid på någon av öns restauranger.

Att segla och navigera genom denna fantastiska skärgårdsväg blir inte bara en resa genom tid och natur utan också en möjlighet att tillämpa och utveckla de nödvändiga färdigheterna för en sjösäker och njutbar seglats. Med kunskapen om sjökort, navigationsprinciper och säkerhet blir varje sjömil en säker och minnesvärd del av din skärgårdsexpedition.

Ett tryggt, säkert och roligt båtliv

Vi på Svensk Båtutbildning ser fram emot din medverkan hos oss, och önskar dig varmt välkommen till oss i Gamla stan!

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning