Båtpraktik Stockholm

Vår kurs i praktisk båtkörning i Stockholm leder till “båtpraktikintyg, dager”. Kursen är ca 4 timmar i båt med instruktör och utgår från Djurgården i Stockholm.

Innehavaren av båtpraktikintyget har bl.a. planerat färd i sjökort, varit delaktig i säkerhetsgenomgång, läst sjökort under tur, styrt efter kompass, utfört kurskontroll i enslinje, navigerat i utprickat farvatten, utfört lägesbestämning, övat tilläggning och mycket mer.

Båtpraktikintyg (dager) rekommenderas för den som erhållit Förarintyg för båt och är ett krav för att få Kustskepparintyget.

Utbildningsgarantin innebär att du får intyget “båtpraktik, dager” om du aktivt medverkar under kursens gång.

Välkommen att boka båtpraktikskursen i Stockholm med oss idag!

 • Pris för kursen: 1 675:- (ca 350:- vid bokning av lärarledd kombikurs)
 • Var: Djurgården i Stockholm.
 • När under veckan: Se bokningsformulär.
 • Utbildningsgaranti: Ja, du kommer få intyget “båtpraktik, dager”.
 • Rekommenderat förkunskapskrav: Vi rekommenderar att du tar Förarintyget innan du går båtpraktikskursen.
 • Examinationsavgift: Ingår
 • Förberedande material: Inkluderar förberedande webbkurs.
 • Totalt för kursen: 1 675:-

Våra samarbetspartners

  

Varför Svensk Båtutbildning?

 • Roligare & säkrare båtliv – Våra utbildningar är pedagogiskt upplagda för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt säkert, oavsett om det är en motorbåt eller en segelbåt. Du lär dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.
 • Seglare & motorbåtsförare, nybörjare & erfaren – Om du går kurserna i rätt ordning krävs inga ytterligare förkunskaper för våra navigationsutbildningar. Vi vänder oss både till seglare och motorbåtsförare, till dig som är nybörjare eller har flera års erfarenhet och vill fräscha upp dina kunskaper.
 • Utbildningsgaranti – Utbildningsgarantin gäller på alla våra kurser och innebär att du får komma tillbaka utan extra kostnad om du inte klarar examinationen.
 • Marina lokaler & båtar – Kurserna hålls i marina lokaler i Gamla stan i Stockholm och på fartyget Astoria i centrala Göteborg. Våra motor,- och segelbåtar utgår från Djurgården i Stockholm och från Orust i Göteborg.  
 • Pedagogiskt & alltid tillgängligt material – Kursboken och den förberedande webbkursen (sammanfattning av boken) hanteras online på dator, padda eller telefon och är alltid tillgänglig. Materialet är pedagogiskt upplagd med tydlig struktur där texter, bilder och övningar borgar för maximal förståelse.
 • Övningsfrågor & övningsprov – Efter varje kapitel finns övningsfrågor som sammanfattar kunskapen du behöver. Vi gör även övningsprov så att du får validera dina kunskaper.
 • Tillgång till hjälp – Våra instruktörer är alltid tillgängliga inför, under och efter kursen om du behöver hjälp. Vi är också tillgängliga på telefon och e-post. 
 • Mångårig erfarenhet – Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Pengarna tillbaka garanti – Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti vilket innebär att du får tillbaka pengarna om du inte är nöjd med utbildningen.

Båtpraktik dager

Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) skriver följande om Båtpraktikintyget:

Båtpraktikintyg är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg och kustskepparintyg.

Båtpraktik dager i Stockholm

Båtpraktik (dager) i Stockholm innebär en serie praktiska övningar i båt med instruktör och är ej något prov. Övningarna börjar på Djurgården och syftar till att deltagaren, praktiskt och under ledning, får prova eller medverka vid några vanligt förekommande moment då man för en båt i dagsljus och under goda siktförhållanden i Stockholms skärgård.

Krävs Båtpraktikintyg dagar för att uppnå Kustskepparintyg?

Ja, Båtpraktik dagar är en nödvändighet för de som vill erhålla Kustskepparintyg.

För vem passar kursen?

Båtpraktikskursen passar för alla men framförallt för de som äger en båt, överväger att köpa en, eller nyligen har förvärvat en och vill fördjupa sina praktiska kunskaper.

Måste jag förbereda mig innan kursen?

Det är rekommenderat att gå igenom den förberedande webbkursen som skickas till dig vid bokning innan kursen startar. Vi föreslår även att du har genomfört Förarintygskursen innan Båtpraktiken.

Finns det en åldersgräns?

För Förarintyget är den prövandes ålder minst 12 år det år provet genomförs. Eftersom Förarintyget är en rekommendation inför Båtpraktiken, gäller samma rekommendation för praktiken.

Vilka moment innehåller båtpraktiken i Stockholm?

Båtpraktik (dager) innehåller bl.a följande moment: 

1. Genomgång av båten och dess säkerhets- och nödutrustning. 

2. Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning: flytväst, klädsel och vattentätt mobiltelefonfodral. 

3. Läsa sjökort: peka ut objekt som markerats i sjökortet och omvänt. 

4. Styra: mot utpekat styrmärke, i enslinje och efter kompass. 

5. Navigera: i farled respektive utanför farled. 

6. Lägesbestämning: med enslinjer och kompass (krysspejling). 

7. Vindens verkan på båten*. 

8. Strömmens verkan på båten* 

9. Inställning av elektroniskt sjökort: val av olika sjökortslager, informationsmängd vid olika zoomnivåer, risker med överzoomning, nord upp/kurs upp, dag/nattbild, 

10. Grundläggande waypointnavigering: Kurs över grund och bäring till waypoint. 

11. Användning av navigatorns man överbord-funktion. 

12. Effekten av roder- och propellerverkan 

13. Man över bordmanöver med hjälp av lämpligt föremål som bärgas. 

14. Förtöjning och losskastning med hjälp av spring. 

15. Ecodriving 

* Punkt 7 och 8 kan överhoppas vid avsaknad av vind och ström.

Kursen i båtpraktik i Stockholm är en rolig och grundläggande kurs där vi tar upp olika moment som hör båtlivet till. Det är en praktisk kurs vilket innebär att vi kommer att vara utomhus och öva på kursmomenten i den miljö som du troligtvis kommer att befinna dig i med din segel eller motorbåt.

Praktisk båtkurs i Stockholms inre skärgård

Vår kurs “Båtpraktik Dager” tar dig med på en resa genom Stockholms vattenlandskap. Startpunkten är Djurgården, där du inte bara får uppleva stadens gröna lunga utan också lära dig planering inför turen, hur vi skall tänka avseende säkerhet samt hantera båten under verkliga förhållanden. Den praktiska träningen börjar här.

Från Djurgården navigerar vi ofta genom Djurgårdskanalen, en slingrande vattenväg som tar dig genom natursköna områden och ger dig möjlighet att öva i trånga passager.

Vidare tar vi oss ut mot Fjäderholmarna, en ögrupp som erbjuder en perfekt plats för att fördjupa dina båtkunskaper. Här har du chansen att applicera det du lärt dig, inklusive navigering, manövrering och säker hantering av båten i skärgårdsmiljö.

Turen fortsätter oftast nordväst längs med Lidingö, där du får utforska den vackra naturen och de pittoreska omgivningarna. Här sker bl.a. övning i enslinje. Anhalten vid Torsvik på Lidingö ger dig möjlighet att finslipa dina färdigheter i olika typer av manövrering. Vi tar ofta, men inte alltid, också en avstickare till Djursholm, innan färden går åter mot Djurgården och man överbord övning.

“Båtpraktik Dager” erbjuder inte bara en praktisk och realistisk inblick i planering, hantering och manövrering utan låter dig också utforska några av Stockholms mest fantastiska vatten.

Utöver obligatoriska moment

Under kursen delar våra instruktörer med sig av sina egna erfarenheter i syfte att ytterligare öka din och dina medpassagerares medvetenhet och säkerhet.

Båtpraktikkursen syftar dels till att gå igenom de obligatoriska momenten, men innehåller ofta även praktisk genomgång av hur man kan gå tillväga vid t.ex. tanking, hur man kan hantera förtöjning på bästa och säkraste sätt, knopövningar (pålstek, dubbelt halvslag samt dubbelt halvslag kring egen part) och diskussioner utifrån rådande omständigheter.

Vi ser fram emot din medverkan hos oss, och önskar dig varmt välkommen att gå en båtpraktikskurs med oss i Stockholm!

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning