Skepparexamen

Många kallar dagens Kustskepparintyg, som är en fritidsbåtsutbildning, för Skepparexamen eller Kustskepparexamen.

Kustskepparintyget är ett intyg för fritidsbåt som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Skepparexamen eller Kustskepparexamen är en äldre behörighet som går att jämställa med dagens Fartygsbefäl klass VIII, som är en yrkesutbildning. Skepparexamen behöver kompletteras för att helt jämställas med Fartygsbefäl klass VIII.

Vi erbjuder kurser som leder både till Kustskepparintyg och Fartygsbefäl klass VIII. Är du intresserad av Fartygsbefäl klass VIII är du välkommen att kontakta oss. Kustskepparintyget går att boka på webbplatsen.

 • Pris för Kustskepparintygskursen: 2 575 :-
 • Var: Västerlånggatan 56 i Gamla Stan i Stockholm eller fartyget Astoria, Gullbergs Strandgata 15B, i centrala Göteborg.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00.
 • Examination: Vi rekommenderar att du väntar en vecka med examination, men den pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:30 varför du kan skriva samma helg som du går kursen om du vill.
 • Utbildningsgaranti: Innebär att du får läsa kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600:-. Inkluderar förberedande webbkurs, kursbok, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar ut litteratur digitalt innan kursstart när fakturan betalats. Övrigt material får du vid kursstart.
 • Förberedande webbkurs: Vi har också sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt när du bokar kursen.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 265:-
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, PDF:er, övningsprov, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 800:-

Våra samarbetspartners


  

Varför Svensk Båtutbildning?

 • Roligare & säkrare båtliv – Våra utbildningar är pedagogiskt upplagda för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt säkert, oavsett om det är en motorbåt eller en segelbåt. Du lär dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.
 • Seglare & motorbåtsförare, nybörjare & erfaren – Om du går kurserna i rätt ordning krävs inga ytterligare förkunskaper för våra navigationsutbildningar. Vi vänder oss både till seglare och motorbåtsförare, till dig som är nybörjare eller har flera års erfarenhet och vill fräscha upp dina kunskaper.
 • Utbildningsgaranti – Utbildningsgarantin gäller på alla våra kurser och innebär att du får komma tillbaka utan extra kostnad om du inte klarar examinationen.
 • Marina lokaler & båtar – Kurserna hålls i marina lokaler i Gamla stan i Stockholm och på fartyget Astoria i centrala Göteborg. Våra motor,- och segelbåtar utgår från Djurgården i Stockholm och från Orust i Göteborg.  
 • Pedagogiskt & alltid tillgängligt material – Kursboken och den förberedande webbkursen (sammanfattning av boken) hanteras online på dator, padda eller telefon och är alltid tillgänglig. Materialet är pedagogiskt upplagd med tydlig struktur där texter, bilder och övningar borgar för maximal förståelse.
 • Övningsfrågor & övningsprov – Efter varje kapitel finns övningsfrågor som sammanfattar kunskapen du behöver. Vi gör även övningsprov så att du får validera dina kunskaper.
 • Tillgång till hjälp – Våra instruktörer är alltid tillgängliga inför, under och efter kursen om du behöver hjälp. Vi är också tillgängliga på telefon och e-post. 
 • Mångårig erfarenhet – Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Pengarna tillbaka garanti – Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti vilket innebär att du får tillbaka pengarna om du inte är nöjd med utbildningen.

Kustskepparexamen

Sjöfartsutbildningarna har förändrats många gånger under årens lopp liksom namnen på de utbildningar och kurser som leder till olika typer av intyg, behörigheter och certifikat.

Skepparexamen, som många även kallar Kustskepparexamen eller bara Kustskepparen, är som vi beskriver ovan en äldre utbildning och behörighet som går att jämställa med dagens Fartygsbefäl klass VIII, medan Kustskepparintyget är en fritidsbåtutbildning. Faktum är att skepparexamen ersattes av dagens Fartygsbefäl klass VIII och Kustskepparintyg.

Fartygsbefäl klass VIII

Fartygsbefäl klass VIII är en yrkesutbildning som ger innehavaren rätt att köra ett mindre fartyg i yrket, med dräktighet under 20 brutto och max tolv passagerare i inre fart.

Kustskepparintyg

Kustskepparintyg ger behörighet att föra fritidsskepp med en längd om 12 meter eller mer i kombination med en bredd om 4 meter eller mer.

Förväxlingen

Förväxlingen, utöver att Skepparexamen även kallas Kustskepparexamen och Kustskeppare är alltså att många kallar dagens Kustskepparintyg, dvs. fritidsbåtsutbildningen, för skepparexamen, som går att jämställa med en yrkesutbildning.

Skepparexamen i Stockholm och Göteborg

Dåtidens Skepparexamen, dagens Fartygsbefäl klass VIII (med vissa tillägg), erbjöd en nyckel till kommersiell båtkörning i Stockholms och Göteborgs skärgårdar. Om din passion låg i att guida andra genom t.ex. båtturer, båttaxi eller andra vattenäventyr kunde denna utbildning öppna dörrarna till att vara befälhavare på ett kommersiellt fartyg.

Med Fartygsbefäl klass VIII får du möjlighet att erbjuda båttjänster på uppdrag av kommersiell karaktär och skapa minnesvärda resor. Utbildningen inkluderar kravet att förstå och hantera passagerarsäkerhet, med fokus på första hjälpen, hjärt- och lungräddning, och användningen av defibrillatorer, såväl som brand. Säkerhetsutrustning och dess korrekta hantering utgör också en viktig del av denna moderna sjöfartsutbildning. Alla obligatoriska moment ingår, även de praktiska momenten radarnavigering, vattensäkerhet, brandövning och sjukvård.

Skepparexamen stockholm

I Stockholm håller vi våra kurser på Västerlånggatan 56 i Gamla Stan samt på Djurgården.

Skepparexamen Göteborg

I Göteborg är vi på fartyget Astoria på Gullbergs Strandgata 15B i centrala Göteborg samt på Orust norr om Göteborg.

Skepparexamen onlinekurs

Läs mer om Skepparexamen onlinekurs.

Kustskepparintyget för större båtar

Kustskepparintyget representerar en möjlighet för dig som vill njuta av fritidssegling eller motorbåtskörning privat. Att framföra ett fartyg, definierat som 12 meter eller mer i längd och 4 meter eller bredare, kräver Kustskepparintyg enligt svenska lagar. Även om vissa fortfarande refererar till det som skepparexamen, är den rätta benämningen Kustskepparintyg. Detta intyg möjliggör privat båtkörning och kräver endast Förarintyg och Båtpraktiksintyg som förkunskap. Här gäller en åldersgräns på 15 år för att avlägga prov.

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB)

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) övervakar och administrerar Kustskepparintyget och fungerar som vägledning för dem som vill sätta segel på de maritima utmaningarna. Så, oavsett om du strävar efter att bli kapten för kommersiella äventyr eller om du drömmer om att utforska sjölivets lugna vatten i privat regi, erbjuder dessa moderna maritima behörigheter möjligheter att förverkliga dina sjöfartsambitioner.

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning