Vilket intyg ska jag ha?

För att framföra ett fritidsfartyg som är en båt (mindre än tolv meters längd och fyra meters bredd) krävs ingen särskild utbildning, men fartyg som överstiger dessa mått räknas som skepp och då krävs som lägst kustskepparintyg.

Det finns således inget lagkrav på ett båtkörkort idag, och det finns heller inget krav på att du måste ha gått grundutbildningen som leder till förarintyg för att få framföra en båt. Många väljer dock att läsa en kurs som leder till förarintyg i syfte att förbättra säkerheten och kunskapen om livet till sjöss.

Den som framför ett fritidsskepp, med en längd om 12 meter eller mer och en bredd om 4 meter eller mer, ska kunna uppvisa som lägst kustskepparintyg. För att få ett kustskepparintyg behöver du först ta förarintyget som är grundutbildningen. Därefter behöver du ta kursen Båtpraktik eller vid tillfället för examinationen av Kustskepparintyget uppvisa att du har kunskap om att praktiskt framföra en båt. Båtpraktiken leder till intyget som heter ”Båtpraktik dager”, och innebär ca 4 timmar på havet i en båt med instruktör, är ett exempel på en kurs som visar att du praktiskt kan framföra en båt. Alltså:

  1. Förarintyg (grundutbildningen)
  2. Båtpraktik dager (praktisk kurs på havet med instruktör)
  3. Kustskepparintyg (fortsättningskurs för dig med större båt enligt ovan, och för dig som vill lära dig mer)

Förarintyget

Förarintyget ger dig grundkunskaperna i navigation, sjösäkerhet och sjömanskap, kunskaper som är viktiga för att färdas tryggt och säkert på havet. Förarintyget är det vanligaste och mest populära intyget i Sverige och det beror på att det ger alla de kunskaper som krävs för att framför en båt i Sveriges skärgård. Förarintyget är bra för dig som är ny i båtlivet, eller som under en längre tid varit en passiv medåkare. Förarintyget krävs för att få ta kustskepparintyg.

Klicka på följande länkar för att komma till sida där du kan boka förarintyg i Stockholm, förarintyg i Göteborg eller förarintyg på distans.

Båtpraktik

Många kompletterar den teoretiska utbildningen som förarintyget utgör, med en praktisk båtkurs. Med en båtpraktikskurs får du inte bara öva på de teoretiska momenten från förarintyget, du får även öva på tilläggningar och förtöjning. En båtpraktik är ett perfekt komplement om du vill bli säkrare vid tilläggningen och få ett mer tryggt framförande av din båt.

Klicka på följande länkar för att komma till sida där du kan boka båtpraktik i Stockholm och båtpraktik i Göteborg.

Kustskepparintyg

Kustskepparintyget är en fortsättningkurs på förarintyget. I denna kurs fördjupas kunskaperna inom navigation, mörkernavigering, deviation, missvisning mm.

Kustskepparintyget är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt. Ett kustskepparintyg ger dig behörighet att framföra ett fritidsskepp, dvs ett fritidsfartyg som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter.

Klicka på följande länkar för att komma till sida där du kan boka kustskepparintyg i Stockholm, kustskepparintyg i Göteborg eller kustskepparintyg på distans.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning