Förarintyg båt i Göteborg

Välkommen att boka vår intensivkurs som leder till Förarintyg för båt i Göteborg. Kursen hålls på fartyget Astoria i centrala Göteborg lördag och söndag med examination på söndagen för dig som vill skriva provet direkt efter kursen. Våra deltagare får en väldigt bra rabatt på hotellrum på Astoria om ni vill bo över.

Under kursen får du bl.a. kunskaper som krävs för att du skall känna dig trygg vid navigering, kunna läsa sjökort, framföra båten i farled, undvika grund, följa lagar och regler och mycket mer.

Ta steget mot saltstänk i håret, brunbränd näsa och båtturer i sommar – västkusten och Göteborgs skärgård är enligt oss en fantastisk miljö att vistas i. Boka en kurs som leder till Förarintyg med oss i Göteborg och se fram emot säkra och härliga båtupplevelser.

Utbildningsgarantin innebär att om du inte klarar examinationen får du gå om kursen utan extra kostnad.

Varmt välkommen att deltaga på kursen i Göteborg som leder till Förarintyg för Båt!

 • Pris för kursen: 1 975 :-
 • Var: Fartyget Astoria, Gullbergs Strandgata 15B i centrala Göteborg.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00.
 • Examination: Vi rekommenderar att du väntar en vecka med examination, men den pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:30 (varför du kan skriva samma helg som du går kursen om du vill).
 • Utbildningsgaranti: Innebär att du får läsa kursen igen utan extra kostnad om du mot förmodan inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600:-. Inkluderar förberedande webbkurs, kurslitteratur, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar ut litteratur digitalt innan kursstart. Övrigt material får du när du kommer till klassrummet (om du inte läser på distans – då skickas det till dig). Vi har också sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt när du bokar kursen.
 • Förberedande webbkurs: I den förberedande webbkursen sammanfattar vi litteraturen för att du på ett enkelt och pedagogiskt sätt skall vara förberedd när kursen börjar.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 265:-

Våra samarbetspartners


  

Varför Svensk Båtutbildning?

 • Roligare & säkrare båtliv – Våra utbildningar är pedagogiskt upplagda för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt säkert, oavsett om det är en motorbåt eller en segelbåt. Du lär dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.
 • Seglare & motorbåtsförare, nybörjare & erfaren – Om du går kurserna i rätt ordning krävs inga ytterligare förkunskaper för våra navigationsutbildningar. Vi vänder oss både till seglare och motorbåtsförare, till dig som är nybörjare eller har flera års erfarenhet och vill fräscha upp dina kunskaper.
 • Utbildningsgaranti – Utbildningsgarantin gäller på alla våra kurser och innebär att du får komma tillbaka utan extra kostnad om du inte klarar examinationen.
 • Marina lokaler & båtar – Kurserna hålls i marina lokaler i Gamla stan i Stockholm och på fartyget Astoria i centrala Göteborg. Våra motor,- och segelbåtar utgår från Djurgården i Stockholm och från Orust i Göteborg.  
 • Pedagogiskt & alltid tillgängligt material – Kursboken och den förberedande webbkursen (sammanfattning av boken) hanteras online på dator, padda eller telefon och är alltid tillgänglig. Materialet är pedagogiskt upplagd med tydlig struktur där texter, bilder och övningar borgar för maximal förståelse.
 • Övningsfrågor & övningsprov – Efter varje kapitel finns övningsfrågor som sammanfattar kunskapen du behöver. Vi gör även övningsprov så att du får validera dina kunskaper.
 • Tillgång till hjälp – Våra instruktörer är alltid tillgängliga inför, under och efter kursen om du behöver hjälp. Vi är också tillgängliga på telefon och e-post. 
 • Mångårig erfarenhet – Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Pengarna tillbaka garanti – Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti vilket innebär att du får tillbaka pengarna om du inte är nöjd med utbildningen.

Fokus på säkerhet

Förarintyget för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper för att på ett säkert sätt framföra en fritidsbåt i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap.

Under Förarintygskursen på fartyget Astoria lär du dig bland annat navigera i och läsa sjökort, hur du skall tänka vid planering inför båtturen, hur du framför båten i farled, hur du skall hantera gröna och röda prickar, grundmärken, andra båtar (väljningsregler), lagar och regler, vad du kan göra för att minska påverkan på miljön, vad du skall göra vid en olycka och mycket mer. Kunskaperna kommer tveklöst göra dig till en båttre båtförare och i förlängningen också göra ditt båtägande roligare och mer bekymmersfritt.

Passar kursen för mig?

Förarintyget är grundkursen och fungerar för många som ett naturligt första steg in i båtlivet. Andra inser efter några år att de vill ha djupare och mer välrotade kunskaper kring navigering, säkerhet, sjötrafikföreskrifter och sjömanskap än vad de har skaffat sig på egen hand.

Kan vem som helst gå er Förarintygskurs i Göteborg?

Hos oss är alla välkomna. Du behöver inga förkunskaper. Åldersgränsen är 12 år det år man skriver provet, dvs. man kan vara 11 år och fylla 12 år samma år som provet skrivs.

Krävs förberedelser inför kursen?

Gå gärna igenom den förberedande webbkursen som skickas till dig vid bokning innan kursen börjar, så maximerar du dina chanser att klara examinationen om du vill skriva provet samma söndag som kursen går. Många väljer dock att skriva provet vid ett senare tillfälle.

Får jag billigare båtförsäkring om jag har Förarintyg?

Många försäkringsbolag ger 10-15% rabatt på försäkringspremien om du har ett Förarintyg vilket innebär att du relativt snabb sparar in kursavgiften beroende på vilken båt och vilket försäkringsbolag du har.

Är Förarintyget för båt detsamma som Förarbevis för båt?

Förarbevis är en annan benämning på det som idag heter Förarintyg. Läs mer om Förarbevis för båt.

Vad du lär dig under kursen?

Förarintygskursen i Göteborg fokuserar på navigation, väjningsregler och sjövett. Med ett Förarintyg för båt förändras båtlivet positivt. Du får ökad säkerhet i att läsa sjökort korrekt och navigera på havet. Det inte bara säkrar båtturen för dig och dina medpassagerare, utan skapar även en tryggare miljö för andra sjöfarare. Kursen ger dig värdefulla färdigheter och ökad självförtroende som båtförare. Anmäl dig idag och ta steget mot ett säkrare och mer njutbart båtliv. Under kursen går vi bl.a. igenom följande moment.

Svenska sjökort

Vi går igenom hur svenska sjökort ser ut, både på papper och i elektroniskt format. Du lär dig att tyda symboler och förkortningar (som kan se olika ut beroende på sjökortets format) för att hitta rätt information i sjökorten. Vi går igenom sjökortens möjligheter och begränsningar. Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • Sjökortens skala, generaliseringar och de begränsningar detta innebär
 • Sjökortens tillförlitlighet
 • Seglings- och hamnbeskrivningar

Sjömärken och sjövägmärken

Inom detta område lär du dig bl.a. mer om:

 • Fasta sjömärken i svenska vatten
 • Svenska sjövägmärken
 • Kurs- och fartvisningen från en sjökortsplotter
 • Loggen och ekolodets funktion 
 • Grundläggande principer avseende satellitnavigering

Navigering

Du lär dig att mäta och beräkna fart, tid och distans. Utifrån både sjökort och vad du ser framför dig kommer du efter kursen kunna bestämma din position och planera och navigera sjöresor. Vi går igenom hur kompasser fungerar, vilken betydelse de har och hur de påverkas av magnetiska föremål. Navigationen är ett viktigt område och du lär dig bl.a.:

 • Begreppen latitud och longitud
 • Positioner
 • Praktiskt sjökortsarbete
 • Horisontens indelning
 • Begreppet kurs
 • Praktiskt sjökortsarbete
 • Begreppen kurs genom vattnet, avdrift och stävad kurs
 • Sätta kurs med hänsyn till avdrift
 • Sätta kurs med hänsyn till missvisning i svenska farvatten
 • Deviationens orsak och verkan på magnetkompassen
 • Missvisning i svenska farvattens storlek, riktning, orsak och verkan på magnetkompassen
 • Begreppen sjömil och knop, mäta distanser, utföra fart, tid och distansberäkningar
 • Metodik vid navigering i utprickade farleder
 • Metodik vid navigering i outprickade farvatten
 • Metodik vid satellitnavigering
 • Högfartsnavigering, behov av planering och risker
 • Begreppen riktning och bäring
 • Optisk positionsbestämning: två enslinjer, enslinje och bäring och krysspejling
 • Färdplanering, hjälpmedel att använda och faktorer att beakta

Säkerhet, sjömanskap och sjukvård

För att kunna hantera båten på ett säkert sätt kommer du lära dig vilka manöveregenskaper som olika båtar har och hur de reagerar på olika förutsättningar till sjöss. Till exempel svall. Du kommer lära dig hur du på bästa sätt visar hänsyn till andra och hur du minskar risker, hanterar hårt väder och gör förebyggande underhåll. Eftersom olyckan trots allt kan vara framme kommer du även få kunskap om vad du gör om någon ramlar överbord. Inom detta område lär du dig bl.a. mer om:

 • Förebyggande underhåll och kontroller före körning av båtens bränsle- smörj- och kylsystem.
 • Stabilitet i mindre fritidsbåtar
 • Brandrisker i fritidsbåtar
 • Brandsläckning inkl. lämplig utrustning – funktion och användning
 • Personlig säkerhetsutrustning
 • Övrig säkerhetsutrustning för båtar i skyddade farvatten
 • Kommunikationsutrustning med avseende på nödkommunikation
 • Man överbord och ombordtagning av nödställd
 • Nedkylning och behandling av nedkyld person
 • Behandling av brännskador
 • Sjösjuka
 • Nödsignaler lämpliga att använda i fritidsbåt
 • Svensk sjöräddning, organisation och arbetssätt
 • Ankring, förtöjning och losskastning inkl. risker för personskador vid dessa moment
 • Knopar

Miljömedvetenhet

För att värna om våra vattenområden och miljön får du lära dig hur du undviker att släppa ut föroreningar, vad som gäller kring båtbottenfärg, hur du ska bete dig kring natur- och djurskyddsområden och hur du kör motorbåt på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • Allemansrätten och åtföljande skyldigheter
 • Naturreservat, fågelskyddsområden, sälskyddsområden och hänsynsområden
 • Motorbåtars miljöpåverkan p.g.a svallvågor, buller och avgaser
 • Omsorg om mjuka sjöbottnar vid framförande av snabba farkoster
 • Ecodriving av motorbåtar
 • Toalettavfall och övrigt avfall
 • Oljeutsläpp
 • Bottenfärgers användning samt alternativ till bottenfärg

Väder och vattenstånd

Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • Väderprognoser
 • Lufttrycket och dess redovisning
 • Vinden och dess redovisning i prognoser och observationer
 • Sjöbris och landbris
 • Varm- och kallfront, bymoln och åska
 • Vattenståndet och vattenståndsprognoser
 • Vind- och vattenståndsobservationer
 • Åtgärder vid hårt väder inomskärs
 • Åtgärder vid nedsatt sikt

Sjövägsregler, lagar och övriga regler

Du blir bekant med viktiga lagar och regler som berör fritidsbåtförare. Bland annat vad som gäller kring befälhavarens ansvar, straffansvar, internationella sjövägsregler och Transportstyrelsens föreskrifter och råd om sjövägsregler. Du lär dig att förstå fartygsljus, signalfigurer och ljud- och ljussignaler. Inom detta område lär du dig bl.a.:

 • De internationella sjövägsreglerna 
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om om sjövägsregler 
 • Sjölagen
 • Straffbestämmelser i Sjölagen
 • Sjötrafikförordningen 1986:300
 • Fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Nämnden för båtlivsutbildnings (NFB) kunskapskrav

Förarintygskursen i Göteborg grundar sina kunskapskrav på riktlinjer från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). NFB är en ideell förening bildad i samarbete mellan Transportstyrelsen, Svenska båtunionen, Svenska seglarförbundet och Svenska kryssarklubben. Deras roll sträcker sig till att utforma kunskapskrav för Förarintyget och flera andra kurser inom svenskt fritidsbåtliv. Dessutom utbildar NFB examinatorer, som är ansvariga för provtillfällen för dessa intyg. Det är genom deras engagemang och samarbete som säkerheten och kvaliteten inom båtlivsutbildningen upprätthålls.

Kursupplägg

Våra kurser i Göteborg går under helger – lördagar och söndagar. Du har goda möjligheter att studera kursmaterialet på förhand då vi skickar ut vår förberedande webbkurs vid bokning. För att undervisningen ska bli så smidig som möjligt ber vi dig att utnyttja den möjligheten.

Lördagen

Under lördagen går vi igenom navigation och allt som rör framförande av båten, inklusive de hjälpmedel som finns tillgängliga, symboler som används på sjökort och vad olika sjömärken innebär och hur de ser ut.

Söndagen

Söndagens fokus ligger på säkerhet till sjöss. Utöver hjälpmedel som är säkerhetsrelaterade snarare än navigationsrelaterade går vi också igenom allmänna säkerhetsrutiner på en fritidsbåt och tolkning av väder och väderförändringar.

Examination

Kursen avslutas med examination för de som vill där du får visa att du har tillgodoräknat dig det vi lärt ut under de två dagarna.

Vi rekommenderar att du väntar en vecka med att skriva provet, men är välkommen att skriva samma helg som kursen går om du vill. Provet brukar ta ca två timmar att skriva och rätta, och testar dina kunskaper i navigering, säkerhet och sjömanskap.

Göteborgs skärgård och västkusten

Under kursen lär vi oss navigera och ta ut position och kurser i sjöfartsverkets övningssjökort för västkusten. Fokus under övningarna ligger därför på västkusten och Göteborgs skärgård med omkringliggande vatten vilket skapar en bra igenkännande faktor för de västkustbor som läser kursen. Självklart kan principerna för navigering som vi lär oss under kursen appliceras på alla svenska vatten.

Seglats från Göteborg till Marstrand

Att segla från Göteborg till Marstrand är en resa genom historiens vingslag och en spektakulär skärgårdsmiljö. Denna segling tar dig från Göteborgs hamn, där den majestätiska Barken Viking står som en tidsmaskin till det förflutna. Genom att segla längs kusten, med noggrant planerade stopp på trevliga platser längs vägen, blir det en minnesvärd expedition.

För att säkerställa en trygg och smidig seglats är det avgörande att ha kunskap om planering, navigation och förmåga att läsa sjökort. Sjökorten ger en detaljerad översikt över farleder, djup, sjömärken och andra viktiga detaljer som är nödvändiga för att undvika faror och navigera korrekt genom de utmanande skärgårdsvattnen som västkusten erbjuder. Ett gediget kunnande om sjömärken, farleder och sjösäkerhet blir därmed essentiellt för en säker och lyckad färd.

Från Göteborg tar seglatsen sin början och första anhalten är Vrångö, en pärla i Göteborgs södra skärgård. Cirka 10 sjömil från vår startpunkt erbjuder Vrångö en pittoresk fiskeby, vackra klippor och en rogivande atmosfär.

Nästa etapp, med en sträcka på ungefär 15 sjömil, tar dig till Käringön. Denna charmiga ö har bevarat sin unika karaktär med smala gränder och vita hus. Här kan du njuta av färsk fisk och en avslappnad atmosfär innan du fortsätter mot Marstrand.

Marstrand, beläget cirka 8 sjömil från Käringön, välkomnar dig med sitt historiska fästningstorn och pittoreska hamn. Strosa genom de kullerstensbelagda gatorna, besök Carlstens Fästning och avsluta dagen med en måltid på någon av öns utmärkta restauranger.

Att segla denna rutt innebär inte bara att uppleva fantastisk natur och kulturella sevärdheter, utan också att navigera genom farvatten och säkert anlöpa varje stopp. Läsning av sjökort och förståelse av väderförhållanden blir avgörande för en smidig segling. Med rätt kunskaper och respekt för navigationsprinciper blir varje sjömil en säker och njutbar del av datta skärgårdsäventyr från Göteborg till Marstrand.

Ett säkert, roligt och givande båtliv

Vi på Svensk Båtutbildning ser fram emot din medverkan hos oss, och önskar dig varmt välkommen till oss på fartyget Astoria i centrala Göteborg!

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning