Förarintyg båt Göteborg – klassrum

Skulle du vilja känna dig trygg när du kör eller seglar en båt, utan att behöva gå en lång kvällskurs? Då kan lösningen vara att gå en intensivkurs som leder till Förarintyg med oss i Göteborg. Som innehavare av ett Förarintyg kan du känna dig trygg i att du har kunskap om vad som behövs för att hantera båten på ett säkert sätt och följa lagar och regler till sjöss. Förarintyget kallas även i folkmun för Förarbevis för båt. Är det detta du är ute efter har du här hittat rätt.

Om du läser kursen med oss studerar du vår förberedande webbkurs (som du får tillgång till när du bokar) hemma när det passar dig. Därefter möts vi för en helgkurs och examination för Förarintyget i Göteborg. Du får alltså större frihet att plugga när det passar dig bäst, och kan vara fullt närvarande och alert under en kort, men intensiv kurshelg. Välkommen att boka en intensivkurs i Göteborg som leder till Förarintyg för båt med oss idag!

 • Pris för kursen: 1 975 :-
 • Var: Stigbergsliden 7, 414 63 Göteborg.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00.
 • Examination: Vi rekommenderar att du väntar en vecka med examination, men den pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:30 (varför du kan skriva samma helg som du går kursen om du vill).
 • Utbildningsgaranti: Ja. Detta innebär att du får läsa kursen igen utan kostnad om du mot förmodan inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600:-. Inkluderar förberedande webbkurs, kurslitteratur, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar ut litteratur digitalt innan kursstart. Övrigt material får du när du kommer till klassrummet (om du inte läser på distans – då skickas det till dig). Vi har också sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt när du bokar kursen.
 • Förberedande webbkurs: I den förberedande webbkursen sammanfattar vi litteraturen för att du på ett enkelt och pedagogiskt sätt skall vara förberedd när kursen börjar.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 265:-

Våra samarbetspartners


Varför boka din kurs med Svensk Båtutbildning?

 • Vi har utbildningsgaranti på alla våra kurser vilket innebär att du får komma tillbaka gratis om du mot förmodan inte klarar provet.
 • Alla våra deltagare har klarat examinationen.
 • Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Vi är det modernaste marina utbildningsföretaget i Sverige.
 • Vi har enbart haft nöjda deltagare sedan start.
 • Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti.
 • Vi har Sveriges bästa utbildningsmaterial.

Passar Förarintygskursen i Göteborg mig?

Förarintyget är grundkursen och fungerar för många som ett naturligt första steg i båtlivet. Andra inser efter några år att de nog trots allt behöver lite djupare och välrotade kunskaper kring navigering, säkerhet, sjötrafikföreskrifter och sjömanskap än vad de har skaffat sig på egen hand.

Oavsett i vilket stadie av båtägande du befinner dig, och vilken anledning du har att öka på dina kunskaper, är Förarintyget för båt en bra start. Våra kurser som leder till Förarintyg för båt i Göteborg ger dig de kunskaper som behövs för att framföra båten på ett säkert sätt samt för att klara examinationen.

Vad du lär dig under kursen

När kursen och examinationen är klara kommer du ha kunskap om hur du hanterar båtlivet på ett sätt som är säkert för dig, dina passagerare och andra på sjön. Du kommer känna en större trygghet när du beger dig ut med båten. Till exempel när du väljer naturhamn, lägger till och navigerar ute på vattnet. Du bär även med dig kunskap om hur du ska agera om olyckan är framme, till exempel om någon trillar överbord. Några av de områden vi täcker under kursen för Förarintyg i Göteborg är:

 • Svenska sjökort i elektroniskt och pappersformat. Bland annat hur du väljer rätt sjökort och vad de kan och inte kan användas till.
 • Navigation. Bland annat kommer vi prata om kompasser, 360-systemet och hur du mäter distans och bestämmer kurs.
 • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård. Till exempel hur du minskar risker vid hårt väder, tar hänsyn, hanterar säkerhetsutrustning, kallar på hjälp och utför grundläggande sjukvård.
 • Miljömedvetenhet. Du lär dig vilka lagar som gäller, hur du kör på ett miljövänligt sätt, undviker föroreningar och ska förhålla dig till natur- och djurskyddsområden.
 • Lagar och regler. Under kursen blir du bekant med några av de viktigaste lagarna och regelverken som gäller för båtliv. Bland annat kommer du lära du vad ”befälhavarens skyldigheter” innebär och vad som gäller kring straffansvar.
 • Signaler. Vi kommer lära dig att tyda fartygsljus, signalfigurer och ljus- och ljudsignaler.

Kursupplägg för Förarintyg i Göteborg

Våra kurser i Göteborg går under en helg – lördagar och söndagar. På så vis skapar vi en kontinuitet i utbildningen som gör att du kan tillgodose dig kunskap på ett bättre sätt än om du läser på vardagskvällar.

I och med att det är en intensivkurs är det viktigt att understryka att vi ställer vissa krav på dig som kursdeltagare. Du kommer att ha goda möjligheter att studera kursmaterialet på förhand genom vår förberedande webbkurs, och för att undervisningen ska bli så smidig som möjligt ber vi dig att utnyttja den möjligheten.

Under lördagen går vi igenom navigation och allt som rör framförande av båten, inklusive de hjälpmedel som finns tillgängliga, symboler som används på sjökort och vad olika sjömärken innebär och hur de ser ut.

Söndagens fokus ligger istället på säkerhet till sjöss. Utöver hjälpmedel som är säkerhetsrelaterade snarare än navigationsrelaterade går vi också igenom allmänna säkerhetsrutiner på en fritidsbåt och hur du ska tolka väder och väderförändringar.

Övningssjökort för västkusten

Under kursen kommer vi lära oss att navigera och ta ut position och kurser i sjöfartsverkets övningssjökort för västkusten. Fokus under övningarna kommer därmed att ligga på Göteborgs skärgård med omkringliggande vatten vilket skapar en bra igenkännande faktor för de västkustbor som läser kursen. Självklart kan principerna för navigering som vi lär oss under kursen appliceras på alla svenska vatten.

Examinationen för förarintyg / förarbevis

Kursen avslutas med en examination där du får visa att du har tillgodoräknat dig det vi lärt ut under de två dagarna. Vi rekommenderar att du väntar en vecka med att skriva provet, men är välkommen att skriva samma helg om du vill. Provet brukar ta ca två timmar att skriva, och testar dina kunskaper i navigering, säkerhet och annat som vi har gått igenom. För oss är det mycket viktigt att våra deltagare lämnar oss med både kunskap och Förarintyg!

Fixa förarintyget nu – få kunskap för livet

Med våra kurser i Göteborg är vägen till ett Förarintyg snabb och prisvärd. Du kan göra förstudierna via webbkursen när som helst då det passar dig och själva kurstillfällena är klara på en helg. Med utbildningsgarantin som innebär att du får komma tillbaka och läsa kursen igen om du inte klarar examinationen finns det ingen anledning att skjuta på det. Boka din kurs för Förarintyg med oss i Göteborg idag, för kunskap som du får nytta av direkt och under resten av livet. 

Sänka din försäkringspremie

Utöver kunskaperna som Förarintygskursen ger finns det flera goda anledningar att genomföra kursen och skaffa ett officiellt bevis om att du kan framföra båt inomskärs. Den tveklöst viktigaste anledningen är förstås att du ökar säkerheten för såväl dig själv som din familj när ni är ute på sjön. En annan anledning som de flesta brukar uppskatta är att du kan sänka din försäkringspremie genom att ha ett Förarintyg.

Förarbevis är samma som Förarintyg

Förarbeviset är en äldre benämning på det som idag heter Förarintyg. Vill du läsa en kurs som leder till Förarbevis har du kommit rätt!

Vem riktar sig Förarbeviset i Göteborg till?

Utbildningen riktar sig till dig som är nybörjare och ovan vid sjön, och till dig som har haft fritidsbåt under några år och vill finslipa formella kunskaper för att känna en genuin säkerhet i situationer som kan uppstå på sjön. Kursen för Förarbevis sker i form av en intensivkurs i Göteborg.

Efter avlagd och godkänd examen får du ett Förarbevis för båt, ett intyg som officiellt heter förarintyg. Förarintyget bekräftar att du har teoretiska kunskaper om att hantera en fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten, och att du kan visa gott sjömanskap.

Vad kan jag göra med ett Förarbevis?

I många båtklubbar är förarbeviset ett krav för att du ska kunna bli medlem. En annan stor fördel med förarbeviset är att det kan sänka din försäkringspremie. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller i ditt fall.

Om du ska hyra en liten fritidsbåt kan förarbevis vara ett krav för det också. Det beror på landet du befinner dig i, och ibland vilken båtuthyrare du vänder dig till. I vissa länder krävs kustskepparintyget, andra kräver förarbevis och VHF-certifikat, och somliga kräver inget intyg alls. I Sverige finns inget nationellt krav på intyg för att hyra båt, men enskilda båtuthyrare får kräva förarbevis om de vill. Båtuthyrare kan även ge rabatt till dig med förarbevis.

Det kanske viktigaste som du får med dig från kursen till förarbevis i Göteborg är en ny trygghet som ansvarig på båten. Du kommer känna till vad som gäller och kunna fatta väl underbyggda beslut medan du kör och lägger till.

Förarbevis med fokus på Göteborg

Många som erbjuder utbildningar och kurser för Förarbevis håller sig på en generell nivå, för att kunskaperna ska kunna tillämpas så brett och i så många miljöer som möjligt. Självklart kommer våra erfarna kursledare ge dig en bred utbildning och kunskaper för att framföra en båt på ett säkert sätt varsomhelst i Sveriges vatten. Men de ger också speciella tips och svar kring hur det är att hantera en båt i och utanför Göteborg. Sjökorten som används (övningssjökort för Förarintyg västkust) visar lokala vatten och många upplever att det ger kursen en ytterligare dimension av användarvänlighet och nytta.

Framtidssäkra ditt båtägande

Att ha ett Förarbevis för båt innebär att du framtidssäkrar ditt båtägande. Regeringen kommer allt närmare att införa ett obligatoriskt och nationellt båtkörkort. Om ett sådant beslut fattas kommer du sannolikt direkt kunna lösa in ditt intyg mot ett båtkörkort. Enligt nu gällande förslag kommer Förarbeviset motsvara ett båtkörkort klass 1.

Intensivt lördag och söndag

Vår intensivkurs håller ett högt tempo och ställer givetvis vissa krav på dig som deltagare. Självklart får du tillgång till vår förberedande webbkurs som hjälper dig att förbereda dig på ett bra sätt innan förarintygskursen. Vi på båtutbildning.se ser till att du får alla läsanvisningar som behövs, och uppkommer det frågor är det givetvis viktigt att du hör av dig till oss i god tid. På så sätt kan vi se till att du är varm i kläderna innan starten av intensivkursen för ditt framtida förarbevis.

Boka kurs till Förarbevis för båt i Göteborg

Ta första steget till välförtjänt självsäkerhet på sjön. Med riktig kunskap om vad som gäller och hur du ska hantera nya situationer blir båtlivet tryggare för dig, dina passagerare och andra på sjön. Boka din kurs till Förarbevis med oss i Göteborg!

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning