Information om Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB)

Då vi på Svensk Båtutbildning får frågor om vad Nämnden för Båtlivsutbildning är har vi valt att informera om samt länka direkt till NFB:s webbplats nedan.

NFB bildades 1985 och är en ideell förening med uppgift att:

– Fastställa förutsättningar och kunskapskrav för erhållande av Förarintyg och Kustskepparintyg samt för annat intyg för fritidsbåtsförare som beslutas vid årsmöte.

– Auktorisera förhörsförrättare

– Bestämma avgifter för proven

– Föra register över utfärdade intyg

– Arrangera fortbildning av förhörsförrättare

– Bedriva annan verksamhet, som har samband med administrationen av intygen, som t.ex. information till studieförbunden, försäljning av märken mm, främja spridning av sjövett, navigations- och sjösäkerhetskunskap inom båtlivet.

NFB har en arbetande styrelse som består av representanter från Transportstyrelsen samt de tre största båtorganisationerna; Svenska Båtunionen (SBU), Svenska Kryssarklubben (SXK) och Svenska Seglarförbundet (SSF). Du hittar mer information på Nämnden för Båtlivsutbildnings webbplats.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning