Fartygsbefäl klass 8 i Stockholm

Vill du börja jobba med båtar yrkesmässigt? Med Fartygsbefäl klass 8 får du behörighet att framföra båt med max 12 betalande passagerare i kommersiellt syfte. Till exempel om du vill jobba med sjöräddning, charterbåtar, fisketurer till sjöss, båttaxi eller på bogserbåt. Alla yrken där en mindre båt används helt enkelt. Den statliga myndigheten Transportstyrelsen ansvarar för certifikatet, som gäller i hela Sverige.

Kontakta oss på info@batutbildning.se för mer information om Fartygsbefäls klass 8!

Med oss kan du boka kurser till Fartygsbefäl klass 8 i Stockholm, med större delen av schemat lagt på helger. Lärarna har lång erfarenhet och vet hur de ska förmedla sin kunskap på ett pedagogiskt sätt. Kursen, som även kallas Skepparexamen Yrke i vissa sammanhang, erbjuder vi för studerande i Stockholm.

Kustskepparintyg senaste året

Du som har tagit Kustskepparexamen senaste året kan gå en snabbare och billigare kurs för att ta Fartygsbefäl klass 8 på tre till fem dagar. Läs mer om det och kursupplägget nedan. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor!

Fartygsbefäl klass 8 för dig med Kustskepparintyg

Om du har ett Kustskepparintyg som inte är mer än 12 månader gammalt kan du uppgradera till Fartygsbefäl klass 8 på 3–5 dagar. Här följer praktisk information:

 • Åldergräns för att gå kursen: 16 år
 • Längd: mellan tre och fem dagar
 • Kursort: Stockholm
 • Pris för kursen: 6 495 kr
 • Pris för litteratur, examen och läkarundersökning:
  • VHF till Sjöss, kursbok: 205 kr
  • Radarbok med AIS (Utterström): 275 kr
  • Examensavgift yrke: 1 375 kr
  • Läkarintyg för sjöfolk: ca 1 000 kr
 • Om du behöver göra ett SRC-prov (VHF) tillkommer en förhörsavgift på 625 sek som du betalar direkt till provförrättaren.

För dig som inte tagit Kustskepparintyg senaste året

Om du inte har tagit Kustskepparintyget det senaste året är kursen istället 5-8 dagar och kostar något mer. Här följer praktisk information:

 • Åldersgräns för kursen: 16 år
 • Längd: mellan fem och åtta dagar
 • Kursort: Stockholm
 • Pris för kursen: 9 995 kr
 • Pris för kursmaterial, litteratur, examen och läkarundersökning:
  • F8 bestick: 200 kr 
  • F8 litteratur: 1 090 kr 
  • Examensavgift yrke: 1 375 kr
  • Läkarintyg för sjöfolk: ca 1 000 kr
 • Om du behöver göra ett SRC-prov (VHF) tillkommer en förhörsavgift på 625 sek som du betalar direkt till provförrättaren.
 • Vi skickar hem delar av kurslitteraturen till dig om du inte redan har den från andra kurser. Resten får du vid kursstarten.

Kursinnehåll

Utbildningen Fartygsbefäl klass 8 (Skepparexamen yrke) ger dig gedigen kunskap om navigering och sjömanskap. Efter kursen kommer du känna att du har en god grund att stå på inför ditt yrkesliv på sjön. Självklart följer utbildningen anvisningarna från Transportstyrelsen, med teoretisk och praktisk undervisning om:

 • Lagar på sjön. Du blir välbekant med dagens lagstiftning om sjömän och miljön.
 • Bryggtjänst. Du lär dig om bryggtjänstgöring och vakthållning.
 • Navigering. Efter kursen kommer du vara väl införstådd med sjökort, elektroniska hjälpmedel och vad deviation och missvisning innebär och hur det hanteras.
 • Short range certificate (SRC – tidigare VHF certifikat), som ger dig rätt att kommunicera via radio till sjöss.
 • Miljö och fartygsteknik.
 • Förståelse för radar och hur du navigerar med den.
 • Praktiska dag- och mörkerövningar (beroende på årstid).
 • Positionsbestämning.
 • Säkerhet för dig och dina passagerare.
 • Praktiska övningar om brand, sjukvård och att undvika olyckor.
 • Båtpraktik. Du kommer få 3–4 timmars radarpraktik på skolans båtar, där vi gör radar- och navigationsövningar.
 • Kursen avslutas med ett teoretiskt prov mot en avgift.

När examen är godkänd och läkarintyg för sjöfolk har uppvisats skickas ett utbildningsbevis hem till dig på post inom ett par veckor. Skulle du behöva göra en omtenta kostar det 1 000 kronor.

Förkunskapskrav och läkarintyg

För att lyckas med den här intensivkursen är det bra att ha erfarenhet av båtar och mindre fartyg. Men, det finns inga formella krav på förkunskap. Om du är osäker på om kursen passar dig, hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig. Något det däremot finns krav på är ett giltigt Läkarintyg för sjöfolk (på engelska Medical certificate for seafarers). I och med det bekräftas att du har den syn, hörsel och färgseende som krävs. Om du vet med dig att du kanske inte når kraven, hör av dig till oss. Läs mer om de exakta kraven för Läkarintyg för sjöfolk här.

Transportstyrelsen har bestämt att undersökningen för läkarintyget ska göras av en legitimerad läkare. Det får som mest ha gått fyra år sedan undersökningen gjordes. För kursen i Stockholm bokar du själv undersökningen och betalar direkt till läkaren. Om du vill vara extra säker på att få ett läkarintyg är ett tips att boka in det i god tid innan kursen börjar.

Fartygsbefäl klass 8 i Sverige och utomlands

Ansvarig för certifikatet Fartygsbefäl klass 8 är den statliga myndigheten Transportstyrelsen. Du kan med andra ord lita på att det är ett allmänt vedertaget intyg som gäller och känns igen i hela Sverige. Fartygsbefäl klass 8 är alltså en nationell behörighet i Sverige och ligger utanför det internationella behörighetssystemet STCW-95.

Däcktjänstgöring – för större fartyg

Med en godkänd examen i Fartygsbefäl klass 8 kan du jobba på mindre båtar. Men för att kunna jobba som befälhavare på svenska handelsfartyg i inre fart med en maximal dräktighet om 70 behövs både en examen i Fartygsbefäl klass 8 och fullgjord däcktjänstgöring.

Däcktjänstgöring är inte en del av kursen och inte ett krav för examen i Fartygsbefäl klass VIII, men ger dig behörighet att framföra större båtar och skepp. Du kan göra däcktjänstgöring på tre sätt:

 • 36 månaders däcktjänstgöring. Av dem ska minst 12 månader ske på handelsfartyg (dräktighet minst 70).
 • 24 månaders däcktjänstgöring. Av dem ska minst 12 månader vara på fartyg (dräktighet minst 70) i inre fart och yrkesmässig trafik.
 • 24 månaders däckspraktik på den typ av fartyg som behörigheten gäller.

Du ska även ha klarat ett prov med en fartygsinspektör, där du visar att du kan ta ansvar för fartyget på ett säkert sätt.

Rabatt för företag och andra grupper

Om du bokar tre eller flera platser på en kurs ger vi dig 10 procents rabatt på kursavgiften! Hör av dig till oss för en förfrågan att ta del av rabatten. Hittills har många företag använt de här kurserna.

Passar Fartygsbefäl klass VIII mig?

Om du vill lägga i en ny växel i ditt sjömanskap och få chansen att arbeta till sjöss är kursen Fartygsbefäl klass 8 rätt för dig. En examen i Fartygsbefäl klass VIII är nämligen ett krav för att köra mindre båtar på jobbet. Termer som ofta används är för att beskriva behörigheten är ”yrkesmässig” och ”i kommersiellt syfte”. Med det menas att du får ersättning för båtresan eller arrangemanget runt omkring den.

Den som har Fartygsbefäl klass 8 får framföra båtar i inre fart med en dräktighet under 20 brutto och som mest 12 passagerare. Med vissa undantag, som du gärna får fråga oss om.

När behöver jag inte Klass 8 trots att jag kör kommersiellt?

Fartygsbefäl klass 8 krävs inte om fartyget är under 6 meter. Registrering i fartygsregistret och EKAN krävs dock om fartyget är 5 meter eller längre.

Vad innebär Skepparexamen?

Många kallar dagens Kustskepparintyg, som är en behörighet för fritidsbåt, för Skepparexamen.

Skepparexamen är dock inte detsamma som ett Kustskepparintyg utan en äldre behörighet som går att jämställa med dagens Fartygsbefäl klass VIII, som är en yrkesutbildning. Skepparexamen behöver kompletteras för att helt jämställas med Fartygsbefäl klass VIII.

Välkommen att boka kursen idag

Är du redo att förena båtliv och yrkesliv? Boka en kurs som leder till Fartygsbefäl klass 8 med oss i Stockholm. Snart har du rätt behörighet för flera verksamheter på svenska vatten. Har du frågor om kursupplägget, litteraturen, läkarintyget eller något annat är du varmt välkommen att kontakta oss. När du känner dig redo, välkommen att boka kursen som leder till nästa steg!

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning