Vad är ICC och hur tar jag det?

International Certificate of Competency förkortas ICC, och är ett internationellt intyg för förare av fritidsbåt (på engelska International Certificate for Operators of Pleasure Craft eller ICC).

Förarintyget, Båtpraktiksintyget, Kustskepparintyget, Short Range Certificate som förkortas SRC (VHF-intyget) och Kanalintyget gäller primärt i Sverige. Svenska intyg är dock väl ansedda utomlands varför många uthyrare godkänner svenska intyg förutsatt att du har med dig den blå intygsboken, om du t.ex. skall hyra motor- eller segelbåt.

Rekommendationen är dock att alltid höra med uthyraren så att denna via mail eller telefon har godkänt att du kan hyra båten med svenska intyg. I vissa fall krävs Kustskepparintyg och SRC (VHF) intyg, och i vissa Förarintyg.

Behovet av ett kompetensbevis som gäller i flera länder har dock funnits under många år, men det var inte förrän i början av 1979 som ICC började gälla. Den första överenskommelsen heter Resolution 14 och den uppdaterades i slutet av 1998 genom Resolution 40.

Hur tar jag ett ICC?

Du måste ha Förarintyg eller Kustskeppare + SRC (VHF) intyg och båtpraktikintyg för att få ut ICC. Förarintyget ger ICC 10 meter och Kustskepparen ger ICC 24 meter. Efter kurserna skapar du ett konto hos rätt organisation och får hem intyget efter några veckor.

Minst en av kurserna måste läsas på plats utöver Båtpraktiken. Förarintyget kostar 1975 sek exkl. bok och material. Kustskepparintyget kostar 2575 sek, Båtpraktiken 1500 sek och SRC (VHF) – ej distanskursen – kostar 995 sek. Kostnad för provskrivning är 450 sek för Förarintyget och lika mkt för Kustskepparintyget. SRC (VHF) kostar också 450 kr för provet och ICC kostar ca 1800 sek. 

Svenska Nämnden för Båtlivsutbildnings (NFBs) inställning till ICC

NFB ställer sig positiva till ett svenskt ICC. För närvarande har inte Sverige ratisifierat EUs resolution 40 vilket är en förutsättning för att kunna utfärda svenskt s.k. ICC. Avseende svenska intyg utomlands är det upp till andra länder att besluta vilka intyg som gäller i resp nation eftersom det inte finns en internationell standard. NFB har inte uppfattat några större problem med svenska intyg utomlands, men rekommenderar VHF (SRC) och kanalintyg vid förflyttning utomlands. Dessa intyg är behörighetsintyg och gäller generellt sett inom EU. Med hänsyn till svenska bestämmelser är du också skyldig att inneha ett kustskepparintyg om din båt är större än 12X4 meter.

Ett intyg som gäller i flera länder

Det är United Nations Economic Commission for Europe, förkortat UNECE, som står bakom intyget. Genom Resolution 14 och Resolution 40 har ett antal länder gått med på att officiellt acceptera ICC som ett bevis på att man besitter den rätta kompetensen för att få vara kapten på en fritidsbåt, under förutsättningen att båten hamnar inom gränserna för intyget.

I vilka länder gäller ICC?

Officiellt gäller ICC i Österrike, Belarus, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Finland, Tyskland, Ungern, Irland, Litauen, Luxembourg och många fler länder. Även Sydafrika, ett land som inte är en del av EU, har officiellt antagit ICC som ett intyg. Länder som inte officiellt har gått med på vare sig Resolution 14 eller Resolution 40, exempelvis Portugal, Spanien, Ryssland och Sverige, godtar egentligen inte intyget, åtminstone inte officiellt.I Sverige är det exempelvis alltid Kustskepparintyget som gäller om båten är större än 12×4 meter. Det internationella intyget gäller i fem år, därefter måste intyget förnyas.

Olika varianter av ICC

Det finns olika varianter av det internationella intyget. Dessa är baserade på båtens storlek och framdrivningen. ICC Power är ett intyg som gäller för fartyg på upp till tio meter och som är maskindrivna. ICC SAIL 24 och ICC POWER 24 är för segelfartyg respektive motordrivna fartyg på upp till 24 meter. ICC PWC är ett intyg för vattenskoter. Intyget kan även variera baserat på farvatten, kustnära farvatten eller inre vattenvägar.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning