Båtcoach i Stockholm eller Göteborg

Bli en bättre båtförare

Med en personlig båtcoach ges utbildning och praktiska övningar helt efter dina behov i syfte att du skall bli en bättre och säkrare båtförare.

 • Personlig coachning i din eller någon av våra båtar på östkusten eller västkusten
 • Anpassad utbildning utifrån behov
 • Tidsåtgång: 3 timmar med möjlighet till förlängning

Beroende på era behov kan vi också lägga upp kursen så att den innehåller de moment som krävs för att få intygen “Båtpraktik dager” eller “Båtpraktik mörker”.

Så fungerar båtcoach

 1. Maila eller ring och berätta om dina/era behov
  Ta kontakt med oss via telefon eller på info@batutbildning.se. Vid kontakt nämner du vad du önskar få coachning inom – exempelvis: navigering, förtöjning, utbildning på kommunikationssystem eller räddningsövningar. Det går även att boka båtcoach utan att i förväg ange utbildningsinriktning. I dessa fall diskuterar instruktören olika uppägg med dig/er inför tillfället.
 2. Personligt anpassad utbildning i 3 timmar med möjlighet till förlängning
  Utbildningen börjar alltid med ett samtal kring förväntningar och hur kursen ska läggas upp.
 3. Uppföljning och intyg
  Önskas uppföljning kan övningar ges som du som båtägare kan träna på till nästa tillfälle. Om vi har inkluderat de moment som krävs får du intyget Båtpraktik dager eller mörker på plats direkt efter kurstillfället.

Exempel på upplägg

1. Grundläggande båtförarkurs

Målet är att ge er en introduktion och grundläggande förståelse för att framgångsrikt hantera och framföra båten.

Innehåll

Båtkursen kan t.ex. innehålla:

 • Planering inför båtturen
 • Säkerhetsgenomgång
 • Båtens och säkerhetsutrustningens funktion
 • Tilläggning och förtöjning i praktiken
 • Manövrering och styrning i praktiken
 • Navigering i sjökort
 • Framförande i och utanför farled
 • Säkerhetsrutiner och nödprocedurer

Båtförarkursen hålls ombord på er eller någon av våra båtar med erfaren instruktörer och inkluderar övningar för att bygga upp grundläggande båtförarfärdigheter.

2. Avancerad båtkörningskurs

Mer avancerade båtkörningskurser inkluderar ofta större fartyg där turen behöver planeras och hanteras på ett annat sätt jämfört med mindre fartyg.

Målet är att utveckla era praktiska båtförarfärdigheter för att hantera större fartyg vid olika förhållanden och situationer.

Innehåll

Båtkursen kan t.ex. innehålla:

 • Mer avancerad manövrering och navigering
 • Båtens tekniska detaljer och underhåll
 • Hantering under olika väderförhållanden
 • Riskhantering och säkerhetsaspekter

Praktisk coachning med fokus på avancerade manövrer och båtkörningstekniker, inklusive simulerade scenarioövningar.

Dessa kurser hålls vanligtvis ombord på ert fartyg med erfaren instruktörer.

3. Navigationskurs

Målet är att ge er fördjupade kunskap om planering och navigering och en ökad förståelse för sjökort.

Innehåll

Kursen kan t.ex. innehålla:

 • Planering av färd och rutt i sjökort och plotter
 • Praktisk användning av GPS och andra navigationsverktyg
 • Navigering och sjökortsläsning

Kursen varierar teoretisk undervisning kombinerad med praktisk navigationsövning på havet, med en erfaren instruktör.

4. Skräddarsydd båtcoachning

Skräddarsydd coachning innebär att vi under kursens gång identifierar vad ni vill lära er mer om, dvs. innehållet skapas under kursens gång. 

Innehåll

Innehållet kan utgöras av:

 • Att identifiera och adressera specifika svårigheter eller uppkomna situationer
 • Personlig handledning för att förbättra båtförarkompetens
 • Fokus på individuella önskemål och utmaningar

Denna båtkurs har en flexibel struktur med en dedikerad instruktör för att erbjuda personlig coaching och vägledning, antingen ombord på er båt eller vår.

Pris

Används någon av våra båtar

3 timmar i vår båt kostar 4800 SEK exklusive bränsle. Max 4 deltagare. Ytterligare tid 995 kr/timme.

Används din/er båt

3 timmar i din/er båt kostar 3600 SEK. Ytterligare tid 995 kr/timme.

Vanliga frågor

Kan Båtcoach bokas för fler elever samtidigt?
Ja, ni väljer själva hur många som ska delta (dock max 4 personer).

Gäller utbildningen för alla slags båtar?
Ja, vi kan utbilda i alla typer av båtar med vissa få undantag. Vi behöver komma överens om vilken typ av båt som skall användas innan coachningen startas.

Har ni båtar som kan användas vid övningar?
Ja, det är möjligt att använda våra båtar vid alla övningar.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning