Båtpraktik

Vår kurs i praktisk båtkörning leder till “Båtpraktikintyg, dager” för fritidsbåt. Kursen innebär ca 4 timmar på havet med instruktör där viktiga moment genomförs, och utgår från Djurgården i Stockholm och från Orust norr om Göteborg på västkusten.

Innehavaren av båtpraktikintyget har bl.a. planerat färd i sjökort, varit delaktig i säkerhetsgenomgång, läst sjökort under tur, styrt efter kompass, utfört kurskontroll i enslinje, navigerat i utprickat farvatten, utfört lägesbestämning, övat tilläggning och mycket mer.

Båtpraktikintyg (dager) rekommenderas för den som erhållit Förarintyg för båt och är ett krav för att få Kustskepparintyget.

Utbildningsgarantin innebär att du får intyget “båtpraktik, dager” om du aktivt medverkar under kursens gång.

Välkommen att boka båtpraktikskursen med oss idag!

 • Pris för kursen: 1 675:- (350:- vid bokning av lärarledd kombikurs).
 • Var: Djurgården i Stockholm eller Orust norr om Göteborg.
 • När under veckan: Se bokningsformulär.
 • Utbildningsgaranti: Ja, du får intyget “båtpraktik, dager” om du aktivt medverkar under kursens gång.
 • Rekommenderat förkunskapskrav: Vi rekommenderar att du tar Förarintyget innan du går båtpraktiken.
 • Examinationsavgift: Ingår.
 • Förberedande material: Inkluderar förberedande webbkurs.
 • Totalt för kursen: 1 675:-

Våra samarbetspartners

  

Varför Svensk Båtutbildning?

 • Roligare & säkrare båtliv – Våra utbildningar är pedagogiskt upplagda för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt säkert, oavsett om det är en motorbåt eller en segelbåt. Du lär dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.
 • Seglare & motorbåtsförare, nybörjare & erfaren – Om du går kurserna i rätt ordning krävs inga ytterligare förkunskaper för våra navigationsutbildningar. Vi vänder oss både till seglare och motorbåtsförare, till dig som är nybörjare eller har flera års erfarenhet och vill fräscha upp dina kunskaper.
 • Utbildningsgaranti – Utbildningsgarantin gäller på alla våra kurser och innebär att du får komma tillbaka utan extra kostnad om du inte klarar examinationen.
 • Marina lokaler & båtar – Kurserna hålls i marina lokaler i Gamla stan i Stockholm och på fartyget Astoria i centrala Göteborg. Våra motor,- och segelbåtar utgår från Djurgården i Stockholm och från Orust i Göteborg.  
 • Pedagogiskt & alltid tillgängligt material – Kursboken och den förberedande webbkursen (sammanfattning av boken) hanteras online på dator, padda eller telefon och är alltid tillgänglig. Materialet är pedagogiskt upplagd med tydlig struktur där texter, bilder och övningar borgar för maximal förståelse.
 • Övningsfrågor & övningsprov – Efter varje kapitel finns övningsfrågor som sammanfattar kunskapen du behöver. Vi gör även övningsprov så att du får validera dina kunskaper.
 • Tillgång till hjälp – Våra instruktörer är alltid tillgängliga inför, under och efter kursen om du behöver hjälp. Vi är också tillgängliga på telefon och e-post. 
 • Mångårig erfarenhet – Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Pengarna tillbaka garanti – Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti vilket innebär att du får tillbaka pengarna om du inte är nöjd med utbildningen.

Båtpraktik dager

Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) skriver följande om Båtpraktikintyget:

Båtpraktikintyg är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg och kustskepparintyg.

Båtpraktik (dager) innebär en serie praktiska övningar i båt med instruktör och är ej något prov. Övningarna syftar till att deltagaren, praktiskt och under ledning, får prova eller medverka vid några vanligt förekommande moment då man för en båt i dagsljus och under goda siktförhållanden.

Behöver jag Båtpraktikintyg dager för att få Kustskepparintyg?

Ja, Båtpraktik dager är ett krav för dig som skall läsa till Kustskeppare.

Vem passar kursen för?

Båtpraktikskursen passar bra för dig som har båt, planerar att köpa eller som nyligen köpt båt, och som vill fördjupa dina praktiska kunskaper.

Behöver jag förbereda mig inför kursen?

Gå gärna igenom den förberedande webbkursen som skickas till dig vid bokning innan kursen börjar. Vi rekommenderar också att du gått Förarintygskursen innan Båtpraktiken.

Finns det en åldersgräns?

Åldersgränsen för Förarintyget är att den prövande fyller 12 år det år provet skrivs, och eftersom Förarintyget är en rekommendation att ta innan Båtpraktiken blir rekommendationen för praktiken densamma.

Vilka moment innehåller kursen?

Båtpraktik (dager) innehåller bl.a. följande moment: 

1. Genomgång av båten och dess säkerhets- och nödutrustning. 

2. Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning: flytväst, klädsel och vattentätt mobiltelefonfodral. 

3. Läsa sjökort: peka ut objekt som markerats i sjökortet och omvänt. 

4. Styra: mot utpekat styrmärke, i enslinje och efter kompass. 

5. Navigera: i farled respektive utanför farled. 

6. Lägesbestämning: med enslinjer och kompass (krysspejling). 

7. Vindens verkan på båten*. 

8. Strömmens verkan på båten* 

9. Inställning av elektroniskt sjökort: val av olika sjökortslager, informationsmängd vid olika zoomnivåer, risker med överzoomning, nord upp/kurs upp, dag/nattbild, 

10. Grundläggande waypointnavigering: Kurs över grund och bäring till waypoint. 

11. Användning av navigatorns man överbord-funktion. 

12. Effekten av roder- och propellerverkan 

13. Man över bordmanöver med hjälp av lämpligt föremål som bärgas. 

14. Förtöjning och losskastning med hjälp av spring. 

15. Ecodriving 

* Punkt 7 och 8 kan överhoppas vid avsaknad av vind och ström.

Båtpraktikkurs i samarbete med båtklubbar

Svensk Båtubildning samarbetar med båtklubbar i syfte att utbilda medlemmarna. Läs mer om olika upplägg här.

Båtpraktik mörker

Båtpraktikintyg (mörker) rekommenderas för den som erhållit Kustskepparintyg, men är inte ett krav för att få Kustskepparintyget. Båtpraktik (mörker) består av följande moment:

1. Säkerhetsgenomgång av fartygets säkerhets- och nödutrustning (brandsläckare, brandfilt, länspump, läcktätningsmaterial, första förband, nödljussats, livbåt, livflotte, räddningsstege, livboj, VHF/DSC, mm).

2. Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning (flytväst, klädsel, mobiltelefon i vattentätt fodral).

3. Planera och välja lämpliga sjökort för resan.

4. Framföra fartyg i fyrbelyst led.

5. Identifiera fyrar genom tolkning av fyrkaraktärer samt identifiera flytande sjömärken med hjälp av dessas reflexmarkeringar eller fyrkaraktärer.

6. Utnyttja sektorgränser (w/r och w/g) vid navigering.

7. Påvisa svårigheter med avståndsbedömning i mörker.

8. Användande av navigeringshjälpmedel (t ex navigator eller liknande elektroniskt navigationshjälpmedel, radar).

9. Utföra positionsbestämning under gång i mörker.

10. Utföra följande knopar: Dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, pålstek.

11. Delta i förtöjning och losskastning.

För ett säkrare båtliv

Båtpraktikkursen syftar till att öka din och dina medpassagerares medvetenhet och säkerhet inför båtturen och när ni är ute på havet. Vi ser fram emot din medverkan hos oss, och önskar dig varmt välkommen att gå en båtpraktikskurs med oss i Stockholm eller Göteborg.

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning