Organisationer vi stödjer

Svensk Båtutbildning har sedan start haft en vision med vår verksamhet som innebär att bidra med att göra Sveriges båtliv säkrare och haven friskare. Detta har gett oss möjlighet att stötta organisationer som arbetar för ett säkrare båtliv samt en bättre miljö. Läs mer om vårt miljöarbete. Nedan listas några av de organisationer som vi stödjer.

Sjöräddningssällskapet

Svensk Båtutbildning stödjer SSRS och mer specifikt RS Stockholm i deras arbete att göra Sveriges båtliv säkrare. Då alla våra kurser bygger på säkerhet, är det för oss en självklarhet att stötta de som höjer säkerheten på havet. Svensk Båtutbildning uppmanar alla våra elever att bli medlemmar i SSRS, då det är en organisation som har samma målsättning som oss, att göra båtlivet säkrare.

Sjöfartsverket

Svensk Båtutbildning är auktoriserad återförsäljare för Sjöfartsverkets sjökort. Detta ger oss möjligheten att använda aktuella sjökort under våra kurser. Vi rapporterar också till sjöfartsverket om aktuella fel som vi kan se under våra praktikkurser och är glada för allt som sjöfartsverket gör för oss fritidsbåtanvändare och försöker därför ge tillbaka så gott vi kan.

Naturskyddsföreningen

Vi är stödföretag till Naturskyddsföreningen. Se mer på Naturskyddsföreningens hemsida.

Greenpeace

Greenpeace är en oberoende organisation som inte tar emot bidrag från företag. Vi stöttar därför Greenpeace som privatpersoner. Se mer på Greenpeace hemsida.

Sea Shepherd

Vi är medlemmar i och stöttar Sea Shepards arbete ekonomiskt. Se mer på Seashepards hemsida.

WWF

WWF är en oberoende organisation som inte tar emot bidrag från företag. Vi stöttar därför WWF som privatpersoner. Se mer på WWFs hemsida.

Florence Marine X

Vi är medlemmar i och stöttar Florence Marine X arbete ekonomiskt. Se mer på Florence Marine X hemsida.

Ocean Alliance

Vi stöttar Ocean Alliance genom att årligen bidra ekonomiskt till forskning. Vi har valt att adoptera en knölval som heter SALT. Se mer på Ocean Alliance hemsida och information om SALT nedan.

FIRST YEAR SEEN: 1976

YEAR of BIRTH (Mother): Unknown

GENDER: Female

Salt was first sighted in 1976 which makes her among the oldest known humpbacks anywhere. Her name was inspired not by markings on her tail, but by markings on her dorsal fin. Salt’s dorsal fin has a lot of white scarring on it, and researchers thought it looked like her dorsal fin had been encrusted with sea salt. 

Many of Salt’s 13 known calves have been given names that continue the Salt theme: Crystal, Brine, and so on. Salt’s entire family is definitely an exciting one to watch; in fact a children’s book called “Crystal: The Story of a Real Baby Whale” (Salt’s 1980 calf) was written by author Karen Smyth.

If you want to see Salt, try the very beginning of the season; she is usually one of the first whales to arrive on Stellwagen Bank!

Håll Sverige Rent – HSR

Vi är medlemmar i Havsalliansen och föreslår att ni blir det med. Havsalliansen har följande mål:

1. Eliminera onödiga engångsplastförpackningar
2. Reducera användning av fossilbaserad ny plast
3. Öka återbruk och återanvändning av plastprodukter och förpackningar
4. Återställ våra hav från plastföroreningar

Läs mer om Havsalliansen här: Havsalliansen

Stockholms seglarförbund

Svensk Båtutbildning stöttar alla båtklubbar anslutna till Stockholms seglarförbund. Detta gör vi genom att ge dess medlemmar rabatt på hela vårt kursutbud. Är det så att du vill höja säkerheten för dig och din familj och är ansluten till Stockholms Seglarförbund, då innehar du 15% rabatt på alla våra kurser.

Svenska institut och myndigheter vi gillar

Havsmiljöinstitutet

Läs mer på Havsmiljoinstitutet.se/

Havet

Läs mer på Havet.nu/

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning