Förarbevis båt

Förarbevis för fritidsbåt är en tidigare benämning på det som idag heter Förarintyg för fritidsbåt. Förarbeviset var även det ett intyg som visade att innehavaren hade teoretiska kunskaper om att föra en fritidsbåt inomskärs i skyddade vatten.

Svensk Båtutbildning erbjuder lärarledda Förarintygskurser för båt i Gamla stan i Stockholm och på segelfartyget Barken Viking i Göteborg under helger året runt med examination för de som vill på söndagen samma helg som kursen går.

Utbildningsgarantin innebär att om du inte klarar examinationen får du gå om kursen utan extra kostnad.

Välkommen att boka kursen som leder till Förarintyg med oss idag!

 • Pris för kursen: 1 975 :-
 • Var: Västerlånggatan 56 i Gamla Stan i Stockholm eller Segelfartyget Barken Viking på Lilla bommens torg 10 i Göteborg.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00.
 • Examination: Vi rekommenderar att du väntar en vecka med examination, men den pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:30 varför du kan skriva samma helg som du går kursen om du vill.
 • Utbildningsgaranti: Innebär att du får läsa kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600:-. Inkluderar förberedande webbkurs, kursbok, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar ut litteratur digitalt innan kursstart när fakturan betalats. Övrigt material får du vid kursstart.
 • Förberedande webbkurs: Vi har också sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt när du bokar kursen.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 265:-

Våra samarbetspartners


  

Varför Svensk Båtutbildning?

 • Roligare & säkrare båtliv – Våra utbildningar är pedagogiskt upplagda för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt säkert, oavsett om det är en motorbåt eller en segelbåt. Du lär dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.
 • Seglare & motorbåtsförare, nybörjare & erfaren – Om du går kurserna i rätt ordning krävs inga ytterligare förkunskaper för våra navigationsutbildningar. Vi vänder oss både till seglare och motorbåtsförare, till dig som är nybörjare eller har flera års erfarenhet och vill fräscha upp dina kunskaper.
 • Utbildningsgaranti – Utbildningsgarantin gäller på alla våra kurser och innebär att du får komma tillbaka utan extra kostnad om du inte klarar examinationen.
 • Marina lokaler & båtar – Kurserna hålls i marina lokaler i Gamla stan i Stockholm och på fartyget Astoria i centrala Göteborg. Våra motor,- och segelbåtar utgår från Djurgården i Stockholm och från Orust i Göteborg.  
 • Pedagogiskt & alltid tillgängligt material – Kursboken och den förberedande webbkursen (sammanfattning av boken) hanteras online på dator, padda eller telefon och är alltid tillgänglig. Materialet är pedagogiskt upplagd med tydlig struktur där texter, bilder och övningar borgar för maximal förståelse.
 • Övningsfrågor & övningsprov – Efter varje kapitel finns övningsfrågor som sammanfattar kunskapen du behöver. Vi gör även övningsprov så att du får validera dina kunskaper.
 • Tillgång till hjälp – Våra instruktörer är alltid tillgängliga inför, under och efter kursen om du behöver hjälp. Vi är också tillgängliga på telefon och e-post. 
 • Mångårig erfarenhet – Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Pengarna tillbaka garanti – Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti vilket innebär att du får tillbaka pengarna om du inte är nöjd med utbildningen.

Förarbevis båt Stockholm och Göteborg

Benämningen Förarbevis för båt eller Båtförarbevis försvann för relativt länge sedan, någon gång på 70-talet. Kursupplägget och kunskapskraven idag erbjuder en uppdaterad och modern version av Förarbeviset, men i grunden är kurserna som leder till Förarintyg i Stockholm och Göteborg likartade, med fokus på navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.

Är Förarbeviset samma sak som Förarintyget?

Ja, förarbevis är en annan benämning på det som idag heter Förarintyg.

Var det krav på Förarbevis?

Det finns inga lagkrav på 70-talet som krävde Förarbevis för att framföra motor-, eller segelbåt.

Vem kunde gå Förarbeviskursen?

Det är något oklart om åldersgränsen på 12 år det år man skriver provet tillkom senare, men idag är det 12 årsgränsen som gäller, dvs. man kan vara 11 år och fylla 12 år samma år som provet för Förarintyget skrivs.

Fick man rabatt på båtförsäkringen om man hade ett Förarbevis?

Förarbeviset gav i många fall rabatt på försäkringspremien enligt de personer som var med på denna tid som vi talat med. Detsamma gäller idag. Många försäkringsbolag ger rabatt på försäkringspremien om du har ett Förarintyg.

Gick det att ta Förarbevis för båt online?

Läs mer om Förarbevis båt onlinekurs.

Skillnader mellan Förarbevis och Förarintyg

Den största skillnaden mellan dagens Förarintygskurser och dåtidens Förarbeviskurser är att mycket av arbetet idag är digitalt, med en digital förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt efter bokning samt att kursbok med tillhörande övningsuppgifter alltid är tillgängligt online.

Innehållsmässigt har dagens Förarintyg inslag som inte fanns då, t.ex. miljöfokus, eco-driving och avancerade elektroniska hjälpmedel.

Innehållet i kursen för Förarbevis var dock utformat på ett liknande sätt som idag, med fokus på sjösäkerhet, navigation och sjövägsregler. Du fick med dig de grundläggande kunskaperna som krävdes för att ta ansvar för en båt i skyddade vatten. Detagarna lärde sig inte bara att navigera med sjökort och förstå lagar och regler, utan även sjövett och sjömanskap. Kunskapen som krävdes för att erhålla förarbeviset var relativt omfattande och inkluderade:

 • Navigering: Arbetet med övningssjökortet för Förarbevis, där deltagarna lärde sig navigera baserat på sjökort och observationer, samt hantera kompasser. De fick även öva på att beräkna fart, tid och distans (sjömil).
 • Svenska sjökort: Deltagarna lärde sig att läsa och förstå sjökort, med tillhörande symboler och förkortningar.
 • Sjömärken, inklusive röda och gröna prickar, kardinalmärken (grundmärken), fyrar och farleder.
 • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård: Deltagarna fick en djupare förståelse för olika båtars manövreringskapacitet och lärde sig olika sätt att visa hänsyn till omgivningen samt minska riskerna på sjön.
 • Lagar och regler: Deltagarna fick bekanta sig med flera viktiga lagar och regler.

Förarbevis båt i Stockholms och Göteborgs skärgård

Under 1970-talet ändrades benämningen Förarbevis och ersattes av Förarintyg. Man kan tänka sig att ledande personer ville ta ett omtag och förnya samt modernisera såväl ramverk för kunskapskrav som sättet att examinera.

På 70-talet var Förarbeviset för båt av stor betydelse för dem som seglade och åkte motorbåt i Stockholms och Göteborgs skärgård. Förutom att utgöra ett formellt intyg över kunskaperna, spelade förarbeviset en roll för att skapa trygghet och säkerhet för både båtföraren och övriga passagerare.

Maritim aktivitet

Den maritima aktiviteten i Stockholms och Göteborgs skärgårdar var omfattande under 60- och 70-talen, med seglare och båtentusiaster som utforskade skärgårdarna. Förarbeviset fungerade som en slags “vägvisare” i sjöfartens värld och gav förarna en grundläggande förståelse för säkerhet, navigering och sjömanskap.

Få digitala verktyg

För det första innebar förarbeviset att båtförarna var väl förtrogna med sjötrafikföreskrifterna och navigationsprinciperna som var särskilt relevanta för Stockholms och Göteborgs skärgårdar. På denna tid fanns få bra digitala hjälpmedel. Att kunna tolka sjökort, förstå sjömärken och navigera säkert genom de många farlederna var avgörande för att undvika olyckor och säkerställa en smidig färd.

Ömsesidig hänsyn och säkerhet

För det andra betonade förarbeviset vikten av sjövett och ansvarsfullt båtkörande. I de trånga farvattnen i skärgårdarna var det avgörande att alla båtförare visste hur man betedde sig på sjön och respekterade andra sjöfarare. Förarbeviset främjade ett klimat av ömsesidig hänsyn och säkerhet, vilket var särskilt viktigt med tanke på den ökande båttrafiken.

Nödvändiga färdigheter

För det tredje gav förarbeviset båtförarna nödvändiga färdigheter för att hantera olika situationer och nödsituationer till sjöss. Genom att lära sig om sjukvård, nödsignaler och korrekt användning av nautiska verktyg blev båtförarna väl rustade att agera ansvarsfullt och effektivt vid behov.

Förarbeviset var även ett erkännande av båtförarens kompetens och bidrog till att höja standarden för sjömanskap. Att inneha detta intyg var visserligen inte ett formellt krav för att framföra en båt, utan en symbol för engagemang och ansvarstagande gentemot sjöfarten och samhället.

Sammanfattningsvis var förarbeviset under 1970-talet en oumbärlig komponent för dem som utforskade Stockholms och Göteborgs skärgårdar. Det skapade en grundläggande kunskapsbas, främjade säkerhet och bidrog till en positiv och ansvarsfull båtkultur under denna blomstrande era av svensk sjöfart.

Välkommen till Svensk Båtutbildning

Vill du känna dig trygg när du upptäcker skärgården med dina nära? Kanske åka på soloturer med tystheten som sällskap? Då rekommenderar vi att du går en kurs i Stockholm eller Göteborg som leder till Förarintyg för fritidsbåt för att få med dig rätt kunskap för att göra det på ett säkert sätt. Förutom tryggheten som kunskapen skapar för dig och alla ombord, kommer du också med stor sannolikhet kunna konvertera Förarintyget till ett Båtkörkort om Båtkörkortet blir verklighet. Utöver detta ger flertalet försäkringsbolag också en rabatt på din försäkringspremie om du har ett förarintyg.

Vi på Svensk Båtutbildning ser fram emot din kursstart hos oss, och önskar dig varmt välkommen till oss i Stockholm eller Göteborg!

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning