Båtkörkort

Det finns idag inget lagstadgat krav på dig som båtägare att ha ett båtkörkort för att få framföra en fritidsbåt. Det är dock troligt att den som har ett giltigt förarintyg kommer att kunna konvertera detta till ett båtkörkort, om och när det införs i framtiden. Därför välkomnar vi dig att boka ett förarintyg med oss idag!

Utöver kursen för båtkörkort som hålls i Stockholm och Göteborg, erbjuder vi även en distanskurs för båtkörkort.

 • Pris Förarintyg: 1 975 :-
 • Var: Västerlånggatan 56 i Gamla Stan i Stockholm eller Stigbergsliden 7 i Göteborg.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00. Examinationen pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:00.
 • Utbildningsgaranti: Ja. Detta innebär att du får komma tillbaka gratis om du mot förmodan inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600:-. Inkluderar förberedande webbkurs, kursbok, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar inte ut kurslitteratur eller kursmaterial innan kursstart. Detta får du när kursen börjar. Istället har vi sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till när du bokar kursen.
 • Förberedande webbkurs: I den förberedande webbkursen sammanfattar vi litteraturen för att du på ett enkelt och pedagogiskt sätt skall vara förberedd när kursen börjar.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 265:-

Våra samarbetspartners

Varför boka din kurs med Svensk Båtutbildning?

 • Vi har utbildningsgaranti på alla våra kurser vilket innebär att du får komma tillbaka gratis om du mot förmodan inte klarar provet.
 • Alla våra deltagare har klarat examinationen.
 • Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Vi är det modernaste marina utbildningsföretaget i Sverige.
 • Vi har enbart haft nöjda deltagare sedan start.
 • Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti.
 • Vi har Sveriges bästa utbildningsmaterial.

Båtkörkortet

Det har de senaste åren arbetats på regeringsnivå med att ta fram riktlinjer och regler för ett så kallat båtkörkort. Den ökade båttrafiken, såväl inom- som utomskärs och i farlederna på de större sjöarna har lett till att det finns ett stort behov av att märkbart stärka kompetensen om båtliv, regler, vett och etikett bland oss båtåkande och seglande människor. Också sjöolyckorna har ökat oroväckande markant, trots skärpta regler för sjöfylleri.

Detta har lett till arbetet med att ta fram ett båtkörkort och dess specifika utformning påbörjades på Näringsdepartementet för flera år sedan och själva grundtanken med båtkörkortet var att det skulle införas redan under 2011. Så blev inte fallet, av flertalet orsaker och ännu finns inget lagstadgat krav på dig som båtägare att ha ett båtkörkort för att få framföra en fritidsbåt. Även om arbetet pågått en längre tid och det till dags dato ej lett till lagstiftning finns det goda skäl att anta att båtkörkort kommer att tas upp till diskussion även i framtiden till den grad att den lagförs. 3 av 5 fritidsbåtägare saknar idag en formell examen som till exempel förarintyg/förarbevis och det är ett tecken starkt nog att återigen påtala båtkörkortets införande.

Var ute i god tid
Det kan därför vara mycket klokt att redan idag delta i en kurs för att få examen på ett förarintyg och/eller kustskepparintyg. Båtkörkortet kommer högst troligt, enligt de förslag som redan finns dokumenterat, delas in i tre olika klasser och nivåer.

Klass 1 för båtkörkortet kan i all sin enkelhet översättas med dagens förarintyg. Grundtanken är att den person som redan innehar ett dokumenterat giltigt förarintyg per automatik tilldelas ett båtkörkort Klass 1. En person med båtkörkort Klass 1 har behörigheten att framföra båtar som har en längd på över 10 meter, men är kortare än 12 meter. Kravet på en 15-årsgräns har också påtalats.

Båtkörkort Klass 2 kan då likställas med kustskepparintyg. Har man en godkänd och giltig kustskepparexamen när ett båtkort eventuellt införs, kommer man således per automatik att få ett båtkörkort i Klass 2. Man får då framföra båtar som har en längd överstigande 12 meter och en bredd på fyra meter eller mer. Åldersgränsen för båtkörkort Klass 2 kommer också att vara minst 15 år.

Vad som kommer att motsvara Klass 3 står inte helt klart, men troligtvis kommer det inte bara innebära att man har möjlighet och tillstånd att framföra större båtar och skepp, utan också att man har djupgående kunskaper i andra typer av kompletterande system som exempelvis VHF, GPS och livräddning till sjöss.

Ovanstående text är fortfarande bara spekulationer och hur exakt ett framtida båtkörkort kommer att se ut och utformas, vet ingen. Självklart kommer vi att hålla frågan under bevakning, och kommer givetvis att meddela alla våra besökare här på sidan om eventuella förändringar och uppdateringar i ärendet. Men helt säkert är i alla fall, att en examen i en förarintygskurs kommer att konverteras per automatik till någon klassform i ett båtkörkort när det väl införs, så genom att vara ute i god tid riskerar du inte att under period stå utan tillstånd att framföra din båt.

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

OBS: Under COVID-19-pandemin genomförs alla lärarledda kurser digitalt över Zoom istället för på den angivna orten. Kan ändras i enlighet med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

En fraktkostnad på 99:- tillkommer vid val av kursmaterial då sjökortet som skickas ut är stort och skrymmande.

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning