Båtkörkort

Det finns idag inget lagstadgat krav på dig som båtägare att ha ett Båtkörkort för att få framföra en fritidsbåt. Det är dock troligt att den som har ett giltigt Förarintyg för båt kommer att kunna konvertera detta till ett Båtkörkort, om och när det införs i framtiden. Därför välkomnar vi dig att boka ett Förarintyg med oss idag!

Utöver kursen som leder till ett framtida Båtkörkort, dvs. Förarintyget, som hålls i Stockholm och Göteborg, erbjuder vi även en distanskurs som leder till Förarintyg.

 • Pris Förarintyg: 1 975 :-
 • Var: Västerlånggatan 56 i Gamla Stan i Stockholm eller segelfartyget Barken Viking på Lilla bommens torg i Göteborg.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00.
 • Examination: Vi rekommenderar att du väntar en vecka med examination, men den pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:30 (varför du kan skriva samma helg som du går kursen om du vill).
 • Utbildningsgaranti: Ja. Detta innebär att du får komma tillbaka utan kostnad om du mot förmodan inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600:-. Inkluderar förberedande webbkurs, kursbok, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar ut litteratur digitalt innan kursstart. Övrigt materialet får du när du kommer till klassrummet (om du inte läser på distans – då skickas det till dig). Vi har också sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt när du bokar kursen.
 • Förberedande webbkurs: I den förberedande webbkursen sammanfattar vi litteraturen för att du på ett enkelt och pedagogiskt sätt skall vara förberedd när kursen börjar.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 265:-

Våra samarbetspartners

  

Varför Svensk Båtutbildning?

 • Roligare & säkrare båtliv – Våra utbildningar är pedagogiskt upplagda för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt säkert, oavsett om det är en motorbåt eller en segelbåt. Du lär dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.
 • Seglare & motorbåtsförare, nybörjare & erfaren – Om du går kurserna i rätt ordning krävs inga ytterligare förkunskaper för våra navigationsutbildningar. Vi vänder oss både till seglare och motorbåtsförare, till dig som är nybörjare eller har flera års erfarenhet och vill fräscha upp dina kunskaper.
 • Utbildningsgaranti – Utbildningsgarantin gäller på alla våra kurser och innebär att du får komma tillbaka utan extra kostnad om du inte klarar examinationen.
 • Marina lokaler & båtar – Kurserna hålls i marina lokaler i Gamla stan i Stockholm och på fartyget Astoria i centrala Göteborg. Våra motor,- och segelbåtar utgår från Djurgården i Stockholm och från Orust i Göteborg.  
 • Pedagogiskt & alltid tillgängligt material – Kursboken och den förberedande webbkursen (sammanfattning av boken) hanteras online på dator, padda eller telefon och är alltid tillgänglig. Materialet är pedagogiskt upplagd med tydlig struktur där texter, bilder och övningar borgar för maximal förståelse.
 • Övningsfrågor & övningsprov – Efter varje kapitel finns övningsfrågor som sammanfattar kunskapen du behöver. Vi gör även övningsprov så att du får validera dina kunskaper.
 • Tillgång till hjälp – Våra instruktörer är alltid tillgängliga inför, under och efter kursen om du behöver hjälp. Vi är också tillgängliga på telefon och e-post. 
 • Mångårig erfarenhet – Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Pengarna tillbaka garanti – Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti vilket innebär att du får tillbaka pengarna om du inte är nöjd med utbildningen.

Körkort för båt

Det har de senaste åren arbetats på regeringsnivå med att ta fram riktlinjer och regler för ett så kallat Båtkörkort. Den ökade båttrafiken, såväl inom- som utomskärs och i farlederna på de större sjöarna har lett till att det finns ett stort behov av att märkbart stärka kompetensen om båtliv, regler, vett och etikett allmänt för de som ämnar ge sig ut på havet. Också sjöolyckorna har ökat oroväckande mycket, trots skärpta regler för sjöfylleri.

Tre av fem fritidsbåtägare saknar idag en formell examen som till exempel Förarintyg och det är ett tecken starkt nog att återigen påtala ett införande av körkort för båt.

Båtkörkortet och näringsdepartementet

Detta har lett till arbetet med att ta fram ett Båtkörkort och dess specifika utformning påbörjades på Näringsdepartementet för flera år sedan och själva grundtanken med båtkörkortet var att det skulle införas redan under 2011. Så blev inte fallet av flertalet orsaker och ännu finns inget lagstadgat krav på dig som båtägare att ha ett båtkörkort för att få framföra en fritidsbåt.

Även om arbetet pågått en längre tid och det till dags dato ej lett till lagstiftning finns det goda skäl att anta att båtkörkort kommer att tas upp till diskussion i framtiden till den grad att den lagförs.

Olika klasser av körkort

Båtkörkortet kommer högst troligt, enligt de förslag som redan finns dokumenterat, att delas in i tre olika klasser och nivåer.

Klass 1 för Båtkörkortet kan i all sin enkelhet översättas med dagens Förarintyg. Grundtanken är att den person som redan innehar ett dokumenterat Förarintyg per automatik tilldelas ett båtkörkort Klass 1. En person med Båtkörkort Klass 1 har behörigheten att framföra båtar som har en längd på över 10 meter, men är kortare än 12 meter. Kravet på en 15-årsgräns har också påtalats.

Båtkörkort Klass 2 kan likställas med Kustskepparintyget. Har man ett godkänt och giltigt Kustskepparintyg när ett körkort för båt införs, kommer man således per automatik att få ett Båtkörkort Klass 2. Man får då framföra båtar som har en längd överstigande 12 meter och en bredd på fyra meter eller mer. Åldersgränsen för båtkörkort Klass 2 kommer också att vara minst 15 år.

Vad som kommer att motsvara Båtkörkort Klass 3 står inte klart, men troligtvis kommer det inte bara innebära att man har möjlighet och tillstånd att framföra större fartyg, utan också att man har djupgående kunskaper i andra typer av kompletterande system som exempelvis VHF, GPS, brand och livräddning.

Ett framtida båtkörkort

Ovanstående text är fortfarande spekulationer och exakt hur ett framtida körkort för båt kommer att se ut och utformas, vet ingen. Självklart kommer vi att hålla frågan under bevakning, och kommer givetvis att meddela alla våra besökare här om eventuella förändringar och uppdateringar i ärendet.

Vi tror dock att ett Förarintyg, Båtpraktikintyg och Kustskepparintyg kommer att kunna konverteras till någon klassform om Båtkörkortet införs.

Du kan också ta det framtida Båtkörkortet som onlinekurs.

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning