Utbildning för att köra båt yrkesmässigt

Vi får många frågor om vilken utbildning som krävs för att få köra båt yrkesmässigt. När du vill köra en båt yrkesmässigt så identifieras det av att du får betalt för att köra båt. Här krävs det ett annat intyg och en annan typ av utbildning jämfört med den som vill framföra en fritidsbåt. När du kör båt yrkesmässigt kallas detta yrkesmässig sjötrafik och båtarna kallas för handelsfartyg. Alla båtar som används affärsmässigt måste registreras i Sjöfartsregistrets båtdel. För denna typ av registrering krävs det ett personbevis, ett båtbevis, samt tekniskt data angående båten, och allt detta utfört av en behörig person. Men förutom detta krävs även rätt utbildning och examen av dig som förare.

När det kommer till att köra ett handelsfartyg krävs det att du har minst en Fartygsexamen klass VIII. Detta är på grund av att det ställs mycket höga krav på dig som kör och det finns många regler som du behöver kunna. Denna typ av utbildning ger dig en bred kunskap om vad som krävs ute till havs och hur båten fungerar. Här ingår bland annat en utbildning inom navigation, VHF, radar, ansvarsfrågor och säkerhet med såväl livflotte- som brandövning. För att ta Fartygsexamen klass VIII behöver du inga formella förkunskaper, dock så kommer det underlätta för dig om du redan har kunskaper som motsvarar ett Förarintyg och ett Kustskepparintyg. Kursen är blandad med både praktisk och teori och du prövas under ett tillfälle i form av ett prov som är helt teoretiskt samt i flera olika praktiska övningar. Men eftersom denna typ av utbildning är ett minimum att inneha är det viktigt att du undersöker med Transportstyrelsen vad som krävs för just dig och ditt handelsfartyg. Transportstyrelsen tillhandahåller även informationsbroschyren ”Blir din båt ett handelsfartyg?” Det finns idag flera olika verksamheter som du kan inhämta information ifrån när det gäller utbildningar och utifrån detta ta ett beslut om vilken utbildning som är mest lämplig för dig och din situation.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning