Vilka krav finns för att ta skepparexamen?

Många använder benämningen skepparexamen som en benämning på det som idag heter kustskepparintyg. Skepparexamen är också en äldre utbildning som delvis kan liknas med dagens Fartygsbefäl klass VIII. Det är alltså stor skillnad på den äldre skepparexamen och dagens Kustskepparintyg.

Kravet för att kunna ta kustskepparintyget är att man har det grundläggande förarintyget samt båtpraktik dager.

Delmoment som ingår i proven är bland annat båtlivskunskap, navigation, framföra fritidsbåt i ljus samt sjövägsregler. Med skepparexamen får båtar framföras som är större än 12 meter långa och 4 meter breda. 

När behövs kustskepparen?

Skepparexamen behövs om du vill framföra båtar som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Första steget är då att ta förarintyg vilket är den grundläggande kursen som man sedan bygger på med båtpraktik dager.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning