Examination Förarintyg

Tack för att du väljer att gå din utbildning hos oss på Svensk Båtutbildning.

Examination i våra lokaler

När det gäller examination för Förarintyget får du möjlighet att skriva provet i kurslokalen kl. 16:00 samma söndag som du läser kursen. Det kräver dock att du förberett dig inför kurshelgen. Om det mesta är nytt för dig när du kommer på lördag morgon rekommenderar vi att du väntar en vecka med examination.

Examination på distans

Från och med den 30 juni 2022 försvinner tyvärr möjligheten att examinera på distans. Distansproven infördes ursprungligen som ett sätt att kunna hålla förhör i pandemitider. Nämnden för Båtlivsutbildnings styrelse har därför beslutat att upphöra med distansprov som en permanent provform per 2022-06-30.

Om du inte har möjlighet att skriva prov i våra lokaler i Stockholm eller Göteborg hänvisas i första hand till att söka upp och kontakta en examinator nära dig via Nämnden för Båtlivsutbildnings sida: Båtlivsutbildning.se

Om du befinner dig i Stockholm/Södertäljeområdet och inte kan examinera på de tider vi erbjuder i våra lokaler är du välkommen att kontakta förhörsförrättare Johnny Ohannessian som du enklast når via sms på 0707-44 34 82.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning