Fribord (freeboard), vad innebär det?

Fribord eller freeboard på engelska utgör den delen av ett fartygs sidor som sträcker sig över vattenlinjen och kan enklast förklaras som avståndet från vattenlinjen till skrovets högsta punkt.

Mer om fribord, stabilitet och praktisk båtkörning diskuteras bl.a. under båtpraktikskursen.

Många fartyg följer inte en rät linje när det gäller fribordet; istället är det vanligt att det är högre vid båtens främre del för att gradvis minska mot aktern. Denna utformning möjliggör att fartyget effektivt kan klara höga vågor.

Fribordet kan uttryckas genom att referera till det minsta fribordet på en båt eller ett fartyg. Detta värde avgör inte bara fartygets maximala lastkapacitet utan påverkar även dess prestanda i olika väderförhållanden, särskilt vid starka vindar och höga vågor.

En visuell representation av fribordet skulle kunna skapas genom att tänka sig att skära en skiva över skrovet. Det blir uppenbart att profilen stiger från kölen i botten, når vattenlinjen och slutligen når skrovet högsta punkt.

Området mellan vattnet och skrovets topp representerar fribordet och varierar beroende på hur mycket last fartyget bär. Därför är det av yttersta vikt att undvika överbelastning av båtar och fartyg för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning