Saknar du intyg eller intygsbok?

Om du inte har en intygsbok eller om du tappat bort den eller ditt intyg kan du få tag på det genom att följa den här länken: https://batlivsutbildning.se/ Här kan du få vägledning i hur du ska göra för att återfå ditt intyg eller din intygsbok. Det är Nämnden för båtlivsutbildning som har hand om och utfärdar intyg för bland annat förarintyg och kustskepparintyg.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning