Vad är Förarintyg?

Ett förarintyg är det första steget (steg 1) i en frivillig fritidsbåtsutbildning. Du får ditt förarintyg genom att gå en teoretisk utbildning som sedan avslutas med ett prov som handleds av en förhörsförrättare som är utsedd av Nämnden för Båtlivsutbildning. Idag finns det inga krav eller lagar om att man som fritidsbåtsägare behöver ha ett förarintyg, men detta är något som med största sannolikhet kommer att införas framöver.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning