Vad är Förarintyg för båt?

Ett Förarintyg är det första steget i en frivillig fritidsbåtsutbildning. Du får Förarintyget genom att gå en teoretisk utbildning som avslutas med ett prov som handleds av en förhörsförrättare utsedd av Nämnden för Båtlivsutbildning. Idag finns det inga krav eller lagar om att man som fritidsbåtsägare måste ha ett Förarintyg, men detta kan komma att förändras framöver.

Förarintygskursen är icke professionell vilket innebär att du inte får någon specifik behörighet när du gått kursen. Det är först när du tar Kustskepparintyget som du får behörighet. Kustskepparintyget krävs för att få köra båtar som är 12 meter eller längre och 4 meter eller bredare.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning