Vad är kardinalmärken?

Kardinalmärken eller väderstrecksmärken som de också kallas är sjömärken, ofta en prick eller boj som märker ut ett nautiskt hinder, t.ex. ett grund, eller en farled.

Kardinalmärkerna är svarta och gula och indikerar genom mönstret och symbolen vart sjömärket sitter i relation till hindret eller farleden. Kardinalmärkena är nämligen placerade öster om, väster om, norr om eller söder om hindret eller farleden.

De har olika utseende beroende på i vilket väderstreck de står. I de fall de är försedda med ljus anger även fyrkaraktären väderstrecket. Kardinalmärkenas fyrkaraktärer utgörs av extrasnabb- eller snabblixtsken (1–2 blink per sekund), för sydmärken också en lång blink. De kan också ha reflexband i gult och blått.

Läs mer om Förarintygskursen i Stockholm eller Göteborg om du är intresserad av att lära dig mer om sjömärken och navigering.

Nordmärket

Nordmärket sitter norr om grundet och du bör därför passera norr om märket. Om det finns ett topptecken har nordmärket två koner där båda spetsarna pekar uppåt. Man kan tänka att båda konerna pekar uppåt mot norr.  

Färgen är svart upptill och gult nedtill och typen är boj eller prick. Ljuset är VQ eller Q och reflexen är en blå på det övre svarta fältet och en gul på det övre gula fältet.

Västmärket

Västmärket sitter väster om hindret och du bör därför passera väster om märket. Om det finns ett topptecken har västmärkets koner, i motsats till ostmärket, spetsarna mot varandra. Man kan tänka att konerna bildar ett V på båda sidor som i väst. 

Färgen är gult upptill och nedtill och svart i mitten och typen är en boj eller prick. Ljuset är VQ(9) 10s eller Q(9) 15s och reflexen är två gula på det övre gula fältet.

Sydmärket

Sydmärket sitter söder om grundet och du bör därför passera söder om märket. Om det finns ett topptecken har sydmärkets båda koner spetsarna nedåt. Man kan tänka att båda konerna pekar nedåt mot söder.  

Färgen är gult upptill och svart nedtill och typen är boj eller prick. Ljuset är VQ(6) + LFl 10s eller Q(6) + LFl 15s och reflexen en gul på det övre gula fältet och ett blått på det övre svarta fältet.

Ostmärket

Ostmärket sitter öster om grundet och du bör därför passera öster om märket. Om det finns ett topptecken har ostmärkets koner basarna mot varandra. Man kan tänka att konerna bildar ett O som i öst. 

Färgen är svart upptill och nedtill samt gult i mitten och typen är en boj eller prick. Ljuset är VQ(3) 5s eller Q(3) 10s och reflexen är två blå på det övre svarta fältet.

Kardinalmärken, väderstrecksmärken, nordmärke, ostmärke, sydmärke, västmärke.

Bild från sjöräddning.se

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning