Vad är Skepparexamen?

Skepparexamen används av många för att beskriva det som idag korrekt heter kustskepparintyg. I vissa fall är det även fartygsbefälsexamen som åsyftas. Om du är osäker på vilken utbildning du bör ta beror det på om du kör båt yrkesmässigt eller privat. För dig som kör yrkesmässigt är vanligtvis fartygsbefäl klass VIII ett krav. Om du endast kör båt privat som är mindre än 12×4 meter behöver du inget intyg, men om båten är större än så behöver du kustskepparintyg.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning