Vad innebär EU-direktivet om engångsplast?

Svensk Båtutbildning har sedan start haft som vision att bidra till att göra Sveriges båtliv säkrare och haven friskare. Vi stödjer inte enbart organisationer som arbetar för ett säkrare båtliv utan också organisationer som arbetar för en bättre miljö, som Greenpeace, Naturskyddsföreningen och Sea Shepard. Lär mer om de organisationer vi stödjer.

Utöver att segla och köra motorbåt är många av oss som arbetar på Svensk Båtubildning passionerade vindsurfare och surfare. Vi upplever därför havsmijön på nära håll och har under lång tid försökt göra det vi kan för att minska den nedskräpning vi ser sker av framförallt plats, men även olja och andra miljöföroreningar.

Engångsplastdirektivet

År 2019 fattade Europeiska unionen ett betydelsefullt och mycket bra beslut genom att anta det nyskapande direktivet som syftar till att reducera plastföroreningen i havet och främja övergången till en mer hållbar och cirkulär ekonomi. “Engångsplastdirektivet” trädde officiellt i kraft inom EU den 3 juli 2021 och markerade en viktig milstolpe i kampen mot plastavfall.

Lagstiftningen har medfört stora förändringar för både tillverkare och enskilda medborgare. En handfull engångsplastprodukter har exempelvis helt förbjudits, medan andra underkastats strängare krav för att minska konsumtionen och främja förbättrad materialåtervinning. Tillverkare har dessutom ålagts ett ökat ansvar för det avfall som deras produkter genererar, vilket bidrar till en ökad medvetenhet om produkternas livscykel.

Direktivet omfattar även specifika åtgärder för de tio vanligaste föremålen som utgör en betydande del av det marina skräpet. Vissa produkter, som långa och smala sugrör, som har visat sig ha allvarliga konsekvenser för djur och natur när de blir skräp, har förbjudits. Andra produkter, t.ex. i expanderad polystyren, som är svåra att återvinna och lätt fragmenteras, har istället ställts inför skärpta krav för att minska deras miljöpåverkan.

Enligt beräkningar utgör plastprodukter för engångsbruk hela 50% av det marina skräpet i EU, medan fiskerelaterade föremål står för 27%. Totalt sett utgör plastavfall 80-85% av skräpet i haven, vilket understryker behovet av åtgärder för att minska plastanvändningen och främja en mer ansvarsfull och hållbar hantering av plastprodukter. Genom “Engångsplastdirektivet” tar EU ett stort steg mot att bevara våra hav och skapa en bättre framtid för miljön.

Läs mer om EU direktivet eller Regeringens tidplan för genomförande av direktivet.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning