Vad innebär transportör och passare?

Transportören ser ut som en trekantig linjal, och tillsammans med passaren som presenteras nedan, utgör dessa de så kallade bestick som vi använder när vi navigerar.

Under kurserna som leder till Förarintyg och Kustskepparintyg arbetar vi mycket med besticken för att navigera i sjökort.

Transportören

Med transportören kan vi ta reda på kurser och bäringar, vi kan också lägga ut kurser och bäringar i sjökortet. Detta är viktigt att kunna då vi får reda på var vi kommer hamna, när vi kör en viss kurs. En annan sak vi kan göra med transportören är att ta reda på var vi kommer att hamna, om vi styr på en specifik kurs. Att tänka på när vi använder transportören:

  • Undersök så att transportören inte är spegelvänd eller upp-och-ner när du använder den
  • Lägg alltid långsidan mot kurslinjen
  • Så länge du inte vrider (roterar) transportören kan du flytta den åt vilket håll du vill för att läsa av
  • Använd linjalen när du flyttar transportören, då behåller du samma vinkel på transportören hela tiden

Passaren

Passaren är ett verktyg som används för att till exempel rita cirklar. Den kan också användas för att mäta avstånd, speciellt på en karta. Då används ofta en speciell passare, den sk. stickpassaren, som liknar en vanlig passare med skillnaden att båda ändar är vassa. Under kurserna används en stickpassare, vi kallar den dock bara för passare. 

Med passaren så kan vi göra tre saker. Vi kan ta reda på koordinater, vi kan lägga ut koordinater i sjökortet och vi kan göra distansmätningar.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning