Vad menar man med fartygets riktning?

Ett fartygs riktning används ofta för ett peka ut något i vår omgivning och utgår från fartygets långskeppslinje (en tänkt linje som förbinder aktern med fören och framöver). Riktningen skall inte förväxlas med kursen eller bäringen, som båda utgår från en nordlig meridian.

Vill du lära dig mer? Välkommen att läsa om de kurser i Stockholm och Göteborg som leder till Förarintyg för fritidsbåt. Kursen erbjuds också som onlinekurs.

Riktning

Riktningen till ett objekt som vi betraktar från båten, är vinkeln mellan den räta syftlinjen, dvs. en tänkt linje i den riktning vi tittar mot objektet, och långskeppslinjens förlängning förut. Riktningen är 0-180 grader om styrbord eller babord.

Fartygets olika riktningar

Riktningen är alltså en bedömning där man utgår ifrån båtens långskeppslinje föröver och objektet i fråga. Vill vi hänvisa till ett objekt 90 grader styrbord om båtens långskeppslinje kan vi säga “där är den, tvärs om styrbord”.

  • Riktningen rakt fram kallar vi förut eller rätt för över
  • Riktningen 45° förut kallar vi för kranbalksvis om styrbord eller babord
  • Riktningen 90° ut från styrbord och babord kallar vi tvärs eller tvärsut
  • Riktningen 45° akterut kallar vi för låringsvis om styrbord eller babord
  • Riktningen rakt bakåt kallar vi akterut eller rätt akter över
  • Linjen som förbinder fören och aktern kallas för långskeppslinje eller midskeppslinje
Fartygets olika riktningar.

Kurs

Kursen vi stävar är vinkeln mellan långskeppslinjens förlängning förut och den norra delen av den meridian vi befinner oss på och kan vara mellan 0 och 360 grader.

Bäring

Bäringen till ett objekt som vi ser från båten, är vinkeln mellan syftlinjen till objektet, och den norra delen av den meridian vi befinner oss på. Bäringen kan vara mellan 0 och 360 grader.

Man kan tänka att det är som är hänvisa till klockan, där kl. 12 behöver vara vänd mot (i linje med) nord meridianen. Är den det kan man säga att t.ex. kl. 9 motsvarar bäring 270 grader, och kl. 6 motsvarar bäring 180 grader.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning