Kustskepparintyg intensivkurs

Svensk Båtutbildning erbjuder intensivkurser för Kustskepparintyg i Gamla stan i Stockholm och på segelfartyget Barken Viking i Göteborg under helger året runt med examination för de som vill på söndagen samma helg som kursen går.

Intensivkurs för Kustskepparen läsas under en helg och är ett intyg för fritidsbåt som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Utbildningsgarantin innebär att om du inte klarar examinationen får du gå om kursen utan extra kostnad.

Välkommen att boka en intensiv kurs som leder till Kustskepparintyg med oss idag!

 • Pris för intensivkursen: 2575 :-
 • Var: Västerlånggatan 56 i Gamla Stan eller segelfartyget Barken Viking på Lilla bommens torg i Göteborg.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00.
 • Examination: Vi rekommenderar att du väntar en vecka med examination, men den pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:30 (varför du kan skriva samma helg som du går kursen om du vill).
 • Utbildningsgaranti: Innebär att du får komma tillbaka utan kostnad om du inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600 :- Inkluderar förberedande webbkurs, sammanfattande PDF:er med sammanställd information som behöver läsas in, övningsprov, kursbok, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar ut litteratur digitalt innan kursstart. Övrigt material får du när du kommer till klassrummet (om du inte läser på distans – då skickas det till dig). Vi har också sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt när du bokar kursen.
 • Förberedande material: Inkluderar förberedande webbkurs, sammanfattande PDF:er med sammanställd information som behöver läras in samt övningsprov.
 • Förkunskapskrav: Förarintyget och Båtpraktik dager behöver vara inskrivna i din intygsbok innan du kan få ut Kustskepparintyget.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken om du inte har denna) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, PDF:er, övningsprov, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 800:-

Våra samarbetspartners

Intensiv kurs för Kustskepparen under en helg

Vår intensivkurs för Kustskepparintyg erbjuder en snabb och effektiv väg för att skaffa den nödvändiga kompetensen som krävs för säker navigering och sjöfart. Oavsett om du är baserad i Stockholm eller Göteborg, där vi erbjuder lärarledda intensiva helgkurser, eller om du vill läsa onlinekursen, finns det flera alternativ att välja mellan när det gäller intensivkurser som leder till Kustskepparintyg.

Vi välkomnar deltagare från hela världen till våra onlinekurser och erbjuder en mångsidig lärandemiljö som passar olika behov och erfarenhetsnivåer. Våra intensivkurser för Kustskepparen är noggrant utformade för att ge dig som deltagare möjlighet att snabbt och effektivt förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för säker och ansvarsfull tid på havet.

Intensivkurs i Stockholm

På Västerlånggatan 56 i Gamla stan mitt i Stockholm erbjuder vi ett brett utbud av intensiva kurser för Kustskepparintyg som du läser under en helg. Eftersom det är en intensivkurs förväntar vi oss att du har läst på inför kursen, förutsatt att du vill skriva provet på söndagen samma helg som kursen går.

Våra kurser täcker allt som krävs, från navigation och sjösäkerhet till sjövägsregler. Oavsett erfarenhet är du välkommen att delta i våra intensiva helgkurser eller våra flexibla onlinekurser som kan anpassas till din tidsplan. För att få Kustskepparen behöver du dock först ta Förarintyget och Båtpraktik dager.

Intensivkurs i Göteborg

Även i Göteborg är våra intensivkurser för Kustskepparintyg populära och tillgängliga året runt. Vi håller kurserna på Segelfartyget Barken Viking mitt i staden, vilket ger dig som deltagare möjlighet att lära från erfarna instruktörer och navigatörer på ett fartyg samt att få praktisk erfarenhet av att hantera olika typer av sjökort, båtar och väderförhållanden. Från navigationsfärdigheter och sjösäkerhet till sjövägsregler, täcker våra intensivkurser de ämnen som är avgörande för säker båtnavigering.

Våra intensivkurser för Kustskepparintyg är utformade för att ge dig den kunskap och självförtroende du behöver för att navigera säkert och ansvarsfullt på havet, i skyddade och skyddade vatten.

Skepparexamen intensivkurs

Dagens Kustskepparintyg, som utgör en betydelsefull del av fritidsbåtsutbildningen, har fått olika benämningar under åren såsom Skepparexamen och Kustskepparexamen.

Begreppen Skepparexamen och Kustskepparexamen refererar dock till äldre intyg som historiskt sett kan jämföras med dagens Fartygsbefäl klass VIII, dvs. en yrkesutbildning inom sjöfarten. För att fullt ut jämställa Skepparexamen med dagens standarder krävs kompletterande utbildning.

Att ta motsvarande Skepparexamen som intensivkurs går faktiskt att göra idag. Om du har ett Kustskepparintyg som inte är äldre än 12 månader kan du ta Fartygsbefäl klass 8 på 3 till 5 dagar. Boka motsvarande intensivkurs för Kustskepparexamen idag, så har du Klass 8:an innan sommaren!

Svensk Båtutbildning erbjuder intensivkurser som leder till både Kustskepparintyg och Fartygsbefäl klass VIII. Om du är intresserad av att fördjupa dig i och gå en intensivkurs för Fartygsbefäl klass 8, är du hjärtligt välkommen att kontakta oss för mer information och vägledning.

Finns intensivkurser för Fartygsbefäl klass 7 och 8?

Vi får frågor om hur dagens Kustskeppare förhåller sig till utbildningarna för Klass 7 och klass 8 och ibland om det går att ta dessa kurser som intensivkurser.

Fartygsbefäl klass 7 är en högskoleutbildning som kan läsas i Kalmar eller i Göteborg för dig som vill arbeta inom kustbevakning, skärgårdstrafik, sjöräddning, kustsjöfart samt marinen.

För att erhålla behörighet Fartygsbefäl klass 7 måste kursen kompletteras med sjötjänstgöring och denna behörighet ger dig rätt att tjänstgöra som befälhavare på svenska handelsfartyg i inre fart. Denna utbildning går alltså inte att läsa som intensivkurs och har ingenting att göra med Förarintyget eller Kustskepparintyget, som är kurser för fritidsbåtar.

Fartygsbefäl klass 8 kan däremot läsas som intensivkurs på tre till fem dagar om du har ett Kustskepparintyg som inte är äldre än 1 år. För att ta Kustskepparintyget behöver du först ta Förarintyget och därefter “Båtpraktik dager” eller visa att du har motsvarande erfarenhet. Läs mer om Fartygsbefäl klass 8.

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning