Minskad påverkan på miljön på land och i hav

Svensk Båtutbildning engagerar sig i att minimera påverkan på miljön, både på land och i havet, dels genom att gör allt vi kan för att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt samtidigt som vi stödjer organisationer som lägger full kraft på området. Vi strävar efter att främja ett hållbart båtliv och agerar med medvetenhet om vårt ansvar.

Miljömål

Svensk Båtutbildning har ett mål att nå netto noll klimatavtryck 2040, med delmål att få ner utsläppen till hälften år 2030. Här är några av de sätt vi aktivt arbetar med för att minska vår miljöpåverkan.

Miljövänliga utbildningsmetoder

Vi implementerar moderna och miljövänliga utbildningsmetoder för att minska behovet av onödig pappersanvändning och resursförbrukning. Digitala plattformar och virtuella simuleringar är exempel på tillvägagångssätt för att minska vår klimatpåverkan.

Hållbara transportlösningar

Genom att prioritera energieffektiva och miljövänliga transportalternativ för våra utbildningsaktiviteter strävar vi efter att minska utsläppen och minimera påverkan på miljön. Vi är inte där ännu, men planerar för att enbart köra eldrivna fordon på land såväl som på havet innan år 2028.

Marint bevarande

Vi utbildar våra elever om vikten av marint bevarande och hur man framför fartyg på ett hållbart sätt. Detta inkluderar att undvika känsliga områden, minska hastigheten för att skydda marint liv och främja ansvarsfullt beteende på vattnet.

Ren energi

Vi utforskar och implementerar ren energi i våra kurslokaler för att minska vårt koldioxidavtryck och främja övergången till hållbara energikällor.

Aktivt deltagande i miljöskyddsinitiativ

Vi är engagerade i samarbeten och partnerskap med organisationer och initiativ som främjar marint skydd och hållbarhet. Genom att vara aktivt involverade i dessa initiativ strävar vi efter att bidra till en positiv förändring och öka medvetenheten om vikten av miljöskydd inom båtbranschen. Läs mer om organisationer som vi stödjer.

Genom dessa insatser strävar Svensk Båtutbildning inte bara efter att erbjuda kvalitativ utbildning utan också att vara föregångare inom hållbart båtliv och aktivt bidra till skyddet av våra marina och landbaserade ekosystem.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning