Samarbete med båtklubbar

Svensk Båtutbildning samarbetar med båtklubbar i syfte att utbilda båtklubbarnas medlemmar främst inom fritidskurserna som leder till Förarintyg, Båtpraktik och Kustskepparintyg. Kurserna anordnas delvis mot bakgrund av att många båtklubbar numera kräver att medlemmarna har som lägst Förarintyg som ett kriterium för medlemskap.

Exempel på båtklubbar är Viggbyholms Båtklubb i Täby och Heleneborgs Båtklubb på Långholmen, samt Navigationssällskapet på Djurgården, där Svensk Båtutbildning även har utbildningsfartyg.

Genom att anordna kurser på plats hos båtklubbarna får deltagarna inte bara tillgång till utbildning av hög kvalitet, de får även möjlighet att ställa de frågor som de normalt kanske inte ställer, diskutera utmaningar och problem med andra, interagera med erfarna båtförare och ta del av lokala kunskaper och erfarenheter. De får även sitt intyg samma helg som kursen går, förutsatt att de skriver provet.

Två olika upplägg

Kurserna anordnas antingen av båtklubben själv, eller av Svensk Båtutbildning.

Båtklubben arrangerar

I de fall båtklubben själv arrangerar kurserna ansvarar de för att bjuda in och ta in betalning från medlemmarna. I dessa fall är Svensk Båtutbildning utbildningsarrangör som ansvarar för att tillhandahålla en erfaren kursledare, examinator samt inför kursen distribuera en förberedande webbkurs, samt kurslitteratur och kursmaterial i form av övningssjökort för Förarintyg eller Kustskeppartinyg, passare, transportör och linjal.

Båtklubben betalar i dessa fall vanligtvis ett fast pris till Svensk Båtutbildning och står således för risken att det blir få deltagare. Vid för få deltagare har båtklubben rätt att antingen skjuta fram tillfället eller ställa in det.

Svensk Båtutbildning arrangerar

I de fall Svensk Båtutbildning arrangerar kurserna ansvarar vi för bokningarna via båtutbildning.se och kommunikationen med deltagarna inför kursen samt att ta in betalning från medlemmarna. Svensk Båtutbildning ansvarar även för att tillhandahålla en erfaren kursledare, examinator samt inför kursen distribuera en förberedande webbkurs, samt kurslitteratur och kursmaterial i form av övningssjökort för Förarintyg eller Kustskeppartinyg, passare, transportör och linjal.

Svensk Båtutbildning står för risken att det blir få deltagare. Vid för få deltagare har vi rätt att antingen skjuta fram tillfället eller ställa in det.

Viggbyholms och Heleneborgs båtklubb

Viggbyholms Båtklubb i Täby och Heleneborgs Båtklubb på Långholmen är exempel på båtklubbar som aktivt deltar i att organisera och vara värd för kurstillfällen som leder till Förarintyg och/eller Kustskepparintyg tillsammans med Svensk Båtutbildning.

Navigationssällskapet

Ett annat exempel är Navigationssällskapet på Djurgården där vi erbjuder Förarintyg, Kustsskepparintyg och Båtpraktikintyg på engelska. Denna möjlighet är särskilt värdefull för internationella båtentusiaster som inte har möjlighet att ta intygen på svenska. Genom att erbjuda kurserna på engelska öppnar vi upp för en bredare publik och främjar internationellt samarbete och förståelse inom båtgemenskapen.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning