Distans, fart och tid, hur räknar man?

Vi går här igenom hur distans, fart och tid förhåller sig till varandra och varför vi behöver känna till dessa begrepp när vi planerar vår färd.

Bland mycket annat går vi igenom tid, fart och distans under kursen som leder till Förarintyg i Stockholm och Göteborg.

Distans, fart och tid

Om du har en transportör och passare kan du enkelt räkna ut hur lång tid en viss sträcka tar att köra, eller hur fort du behöver köra en viss sträcka, för att komma fram i tid. Först behöver vi dock veta vad en knop är.

Vad menas med en knop?

En knop är en nautisk mil (eller sjömil) per timme. Färdas vi en (1) knop kommer vi alltså en nautisk mil (en sjömil) på en timma. Färdas vi tolv (12) knop kommer vi tolv (12) nautiska mil (sjömil) på en timma.

Detta kan liknas med vad vi använder på land där vi räknar i kilometer per timme.

Ta reda på distansen

Om du vill ta reda på den distans du kört din båt måste du veta vad T (tiden) och F (farten) har varit. Tiden är i timmar och farten är i knop.

Räkna ut tid, fart och distans.

Om vi har kört 2 timmar i 15 knop får vi: 2*15 = 30 M (sjömil).

Om vi har kört i 30 min i 15 knop får vi: 0,5*15 = 7,5 M (sjömil).

Ta reda på farten

Om vi vill veta hur snabbt vi har kört en sträcka tar vi D (distansen) delat på T (tiden).

Om vi har kört 20 M på 30 minuter: 20/0,5 = 40 knop

Om vi har seglat 10 M på 4 timmar: 10/4 = 2,5 knop

Ta reda på tiden

Om vi vill veta hur lång tid en resa kommer att ta, så delar vi D (distansen) med F (farten).

Jag ska köra 20 M i ca 20 knop: 20/20 = Ca 1 h

Jag ska segla 40 distans och kommer i snitt segla i ca 7 knop: 40/7 = 5,7 = Ca 6 h

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning