Förarbevis vattenskoter – detta gäller

Kontakta oss om du vill ta Förarbevis för vattenskoter så hjälper vi dig vidare.

Slutsatsen av transportstyrelsens skrivelse är att den som innehar ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före den 1 maj 2022 har rätt att köra vattenskoter med ett sådant intyg till och med 30 april 2023

Om du har något av dessa intyg och dessutom ansöker för att få ett förarbevis för vattenskoter hos Transportstyrelsen innan den 30 april 2023 utfärdas detta intyg utan ytterligare utbildning. 

Utöver det tidigare kravet på åldersgräns på 15 år för att få köra vattenskoter kommer du alltså från och med den 1 maj 2022 även behöva förarbevis för att framföra vattenskoter.

Ansökan om förarbevis för vattenskoter

Ansökan om förarbevis för vattenskoter görs elektroniskt hos Transportstyrelsen. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett förarbevis för vattenskoter behöver du med godkänt resultat ha genomgått en utbildning för vattenskoter som är godkänd av Transportstyrelsen. Förarbevis för vattenskoter kan också utfärdas av Transportstyrelsen om du uppfyller ovan angivna övergångsregler.

Förarbeviset presenteras och visas upp på begäran via e-tjänsten för vattenskoterförare. Det går att ladda hem en offline-kopia som kan användas om du inte har mobiltäckning där du kör vattenskoter.

Beslut om utfärdande av förarbevis är automatiserat. Kontroll om genomförd utbildning eller relevant nautisk kompetens sker automatiskt. När beslut fattats får du ett mejl som informerar dig om att du kan hämta ditt förarbevis på e-tjänsten för vattenskoterförare.

Kravet på att inneha förarbevis för vattenskoter träder i kraft 1 maj 2022. Om du också ansökt om plastkort för förarbevis för vattenskoter skickas det till din folkbokföringsadress under våren 2022.

När kopia på intygsbok från NFB (blå boken) laddas upp i samband med ansökan om förarbevis för vattenskoter är det viktigt att sidan 3 och sidan för respektive bevis finns med i ansökan!

Ansökan om förarbevis för vattenskoter hittar du på transportstyrelsens e-tjänst: e-tjänst vattenskoterförare

Transportstyrelsens skrivelser

Läs mer om vad transportstyrelsen skriver här: Förarbevis vattenskoter – Transportstyrelsen

Läs mer om Båtförarbevis.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning