Hur stor båt får man köra utan Skepparexamen?

Hur stor båt man får köra utan Skepparexamen och hur stor båt man får köra med Skepparexamen är frågor som många ställer.

Om båten är 12 gånger 4 meter eller större behövs idag ett Kustskepparintyg, som många kallar för Skepparexamen. Skepparexamen är dock en äldre benämning. För att ta Kustskepparintyg behöver man först ta Förarintyget och ha Båtpraktik dager inskriven i intygsboken. Även den äldre behörigheten Skepparexamen eller högre nautisk kompetens fungerar, t.ex. Fartygsbefäl klass 8.

Är båten mindre än 12 gånger 4 meter, t.ex. ett fritidsfartyg som är 15 meter långt och 3,9 meter brett, kräver alltså inget intyg. Du måste dock kunna vilka regler som gäller, kunna navigera och framföra/hantera fartyget på ett säkert sätt så att inte du, din besättning eller andra skadas. 

Storleken på fartyget har alltså inte något att göra med definitionen av skepp, som är fartyg större än 24 meter.

Gäller detta även för vattenskoter?

Nej, när det gäller vattenskoter, som definieras som fritidsbåt, krävs ett sk. Förarbevis för vattenskoter för framfart (även om storleken understiger 12 gånger 4 meter).

Hur stor båt får man köra med Skepparexamen?

Hur stor båt du får köra med Skepparexamen, förutsatt att du menar dagens Kustskepparintyg, blir då fritidsbåtar större än 12 x 4 meter.

Här finns dock märkligt nog kan man tycka ingen övre gräns! Man får med andra ord i teorin ta med sig familjen och en picknickkorg på ett kryssningsfartyg och ankra upp utanför en mysig badvik.

Gäller det även om man tar emot betalning?

Detta gäller dock enbart om du inte tar emot betalning. Tar du emot betalning definieras det som kommersiellt och då blir reglerna annorlunda. Läs mer om Fartygsbefäl klass 8.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning