Förarbevis Vattenskoter

Svensk Båtutbildning tillhandahåller kurser som leder till Förarbevis för vattenskoter i Stockholm/Slagsta och Södertälje. Kurserna genomförs enligt Transportstyrelsens föreskrifter och ger dig rätt att köra vattenskoter i hela Sverige.

Den nya lagen om Förarbevis för vattenskoter trädde i kraft maj 2022, och det är inte längre möjligt att konvertera Förarintyget för Båt till Förarbeviset för vattenskoter. Läs mer här.

Efter godkänd utbildning för vattenskoter utfärdas ett digitalt förarbevis som ger dig laglig rätt att framföra vattenskoter.

Kontakta oss för mer information.

Innehåll

Kursen leder till Förarbevis för Vattenskoter och är uppdelad i tre moment. Momenten är:

 1. teoretisk genomgång av kursmaterial 
 2. examination 
 3. praktisk körning av vattenskoter 

De två första momenten av kursen sker via egna studier medan det praktiska sker via fysisk närvaro i Stockholm/Slagsta eller Södertälje. Den teoretiska delen av utbildningen genomför du hemma på distans innan du besöker oss på plats. 

När du bokat plats kommer du att få kurslitteratur hemskickad. I kursmaterialet finns även frågor efter varje kapitel där du kan verifiera dina kunskaper inför det slutgiltiga provet.

Teori för vattenskoter

Den teoretiska delen består av att:

 • Beskriva och tillämpa sjövägsregler
 • Förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön
 • Välja rätt sjökort och bestämma en position
 • Identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjövägsmärken samt symboler förkortningar på sjökort
 • Förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp
 • Beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning
 • Beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning
 • Identifiera skyddade områden och förbudsområden
 • Lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser
 • Tillämpa säker fart och förutse risker

Visa färdighet i att framföra en vattenskoter på ett betryggande vis med särskild vikt på säkerhet, miljö och hänsyn

Praktisk körning av vattenskoter

Det slutgiltiga momentet som består av praktisk körning av vattenskoter genomförs fysiskt på plats. Närvaro är obligatorisk. För dig som bokat kursen för vattenskoter och ska genomföra praktiska moment gäller uppsamling utanför våra lokaler. 

Ut på havet

Introduktionen består av att läsa sjökort för aktuellt område som vi ska vistas i, sjövett samt förhållningsregler och säkerhet när vi befinner oss till sjöss. Därefter beger vi oss tillsammans ut till sjöss och påbörjar de praktiska delarna av vattenskoterkursen. Vi tillhandahåller vattenskotrar och detta ingår i kursavgiften. Om det är ett önskemål går det bra att ta med en egen vattenskoter, dock behöver vi bli informerade om detta då det finns krav som måste uppfyllas. 

Uppfyllda mål

Efter att de fastställda målen har uppnåtts för vattenskoterkursen kommer du vara redo för de utmaningar som du ställs inför på sjön. Utbildningen innehåller moment som förbereder dig på bästa tänkbara sätt och säkerställer betryggande färdigheter och kunskaper för dig som förare. I samband med utbildningen för vattenskoter tar vi hänsyn till miljö och naturliv, vilket framgår i den teoretiska samt praktiska delen av vattenskoterkursen. Efter godkänd utbildning för vattenskoter utfärdas ett digitalt förarbevis som ger dig laglig rätt att framföra vattenskoter.

Läs mer om Båtförarbevis.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning