När krävs skepparexamen?

Skepparexamen krävs om du vill framföra en fritidsbåt som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Skepparexamen är ett annat ord för det som idag heter Kustskepparintyg.

För att kunna ta skepparexamen/Kustskpparintyg krävs först att man tagit förarintyg för båt vilket är en grundkurs som krävs för kommande påbyggnadsutbildningar. Utöver godkänt Förarintyg för båt krävs även båtpraktik dager samt att du minst är 15 år gammal. Förarintyget (grundkursen) och Skepparexamen/Kustskpparintyg kan tas på en helg vardera.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning