Nautisk mil, sjömil, distansminut & bågminut, vad betyder de olika begreppen?

En nautisk mil, även kallad sjömil, distansminut och bågminut, är en längdenhet som används inom sjöfarten och luftfarten internationellt. Nautisk mil, sjömil, distansminut och bågminut avser alltså samma sak. En nautisk mil är 1 852 meter och förkortas M eller nm.

Bland mycket annat går vi igenom detta under kursen som leder till Förarintyg.

Hur kommer man fram till 1 852 meter?

Jordens omkrets är 40 000 km och jorden är indelad i 360 grader. Delar man upp jordens omkrets i fyra delar blir varje del 10 000 km (40 000 km dividerat med 4) i 90 graders vinkel (360 dividerat med 4).

Om man delar dessa 10 000 km (10 000 000 meter) med 90 grader blir varje grad ca 111 111 meter.

Graderna är dessutom uppdelade i mindre enheter som vi kallar minuter. Varje grad är uppdelad i 60 minuter.

Om vi nu delar 111 111 meter med 60 får vi 1851,85 meter som vi avrundar uppåt till 1 852 meter.

Eftersom en nautisk mil är samma sak som “en minut av jordens båge” kallas det även bågminut och distansminut.

Sjömilen

Sjömilen hade från början en annan längd i Sverige, men sedan standarden på en nautisk mil sattes till 1 852 meter så har betydelsen för en sjömil också blivit 1 852 meter.

Sjömil är en populär term idag och är att betrakta som helt synonym med den nautiska distansminuten (M) med måttet 1 852 meter. Den nautiska distansminuten kan även benämnas nautisk mil eller nautisk minut (NM).

Vad betyder kabellängd?

En tiondels distansminut kallar vi för kabellängd som är ca 185 meter (1 852 meter dividerat med 10).

Vad betyder distanssekund?

Det är även relativt vanligt att använda enheten distanssekund, som är en sextiondel av en nautisk mil, dvs. ca 31 meter (1 852 meter dividerat med 60).

Vad innebär knop?

En knop är en nautisk mil per timma. Färdas båten i genomsnitt i 17 knop under en timma har man alltså färdats 17 nautiska mil.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning