Styrbord och babord – varför inte höger och vänster?

På havet använder vi inte höger och vänster utan styrbord och babord, varför är det så?

Läs mer om våra kurser som leder till Förarintyg och Kustskepparintyg om du vill lära dig mer om båtar, navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.

Styrbord

Styrbord är höger på båten, om vi står och tittar framåt i båtens riktning.

Styrbordssidan kommer alltid att vara styrbord, oavsett hur vi står. Styrbord är med andra ord statiskt. ”Höger” ändras däremot, då vi utgår från hur vi står när vi gör hänvisningen.

Detta gör att om någon säger ”på styrbordssidan” så vet alla ombord vilken sida som avses. Besättningen behöver inte titta på personen och se hur hen står för att därefter förhålla sig till detta. Om t.ex. en nödsituation uppstår vill vi inte att missförstånd uppstår.

Styrbordssida har grön lanterna.

Babord

Motsatt gäller för babord. Babord är vänster på båten, om vi står och tittar framåt i båtens riktning. Står vi istället och tittar bakåt i båten, akterut, är babord på höger sida.

Babords sida har röd lanterna.

För och akter

Fören är den främre delen på ett fartyg, och akter den bakre delen. Vid aktern finns i de flesta fall båtens roder och/eller propeller som förflyttar båten framåt eller bakåt om vi backar. Det är alltså från aktern som fartyget styrs.

Styrbord, babord, för och akter.

Förhålla sig till andra båtar och farleder

Styrbord och babord gör det enklare att förhålla sig till andra fartyg samt till sjömärken, t.ex. de gröna och röda prickar som utmärker farleder.

Gröna och röda färger

Farleder markeras med grön och röd färg. Grön färg för styrbord och röd färg för babord om du går i farledens huvudriktning. Detta gäller även för fartygets lanternor som markerar fartygets styrbord sida med en grön lampa och babords sida med en röd lampa.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man går mot farledens riktning, då man skall ha de röda prickarna på styrbords sida och de gröna på babords.

Fartygets midskeppslinje eller långskeppslinje

Styrbord och babord syftar också till att beskriva allt till höger eller vänster om ett fartygets mittlinje, dvs. linjen som förbinder fören och aktern. Denna tänkta linje kallas för midskeppslinje och även långskeppslinje.

Väjningsregler

Även väjningsregler bygger på styrbord och babord.

Vill du lära dig mer? Välkommen att läsa om de kurser i Stockholm och Göteborg som leder till Förarintyg för fritidsbåt. Kursen erbjuds också som onlinekurs.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning