Vad är båtpraktik dager?

Båtpraktik dager är ett intyg som du måste ha för att kunna få kustskepparintyget. Båtpraktik dager är en praktisk båtkurs där du bland annat kan lära dig läsa sjökort, styra båten efter kompass eller utföra lägesbestämning. Kursen båtpraktik dager är komplett och ger bra information och kunskap om diverse ämnen.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning