Vad är en fritidsbåt?

En fritidsbåt representerar alla typer av fartyg med en skrovlängd på minst 2,5 meter, avsedda för rekreation och inte avsedda för yrkesmässig användning. Fritidsbåtar som sträcker sig upp till 15 meter kan frivilligt registreras i fartygsregistrets båtdel på ägarens begäran, medan de mellan 15 och 24 meter kräver registrering. Läs mer om definitionen av fartyg, båt och skepp.

Läs också mer om vår kurs som leder till Förarintyget för båt om du vill lära dig mer.

Hur många fritidsbåtar finns det i Sverige?

År 2020 fanns det cirka 950 000 st fritidsbåtar enligt den senaste Båtlivsundersökningen, vilket placerar Sverige bland de högsta siffrorna globalt sett i förhållande till befolkningen. Av dessa var ca 865 000 st i sjödugligt skick. Läs mer om Båtlivsundersökningen 2020.

Varför ger vi oss ut på havet?

Majoriteten av dem som beger sig ut på havet med sina fritidsbåtar gör det för att uppleva naturen och samtidigt främja en sund havsmiljö.

Trots dessa goda avsikter pekar vetenskapliga studier emellertid på att dagens fritidsbåtliv har en negativ påverkan på miljön. Svensk Båtutbildning bidrar till främjandet av mijöarbete inom det marina genom att årligen utge ett stipendium. Läs mer om stipendiet.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning