Vad är Förarbevis för båt?

Förarbevis för båt är en äldre benämning för det som idag heter Förarintyg för båt. Det är en grundläggande utbildning, inom främst säkerhet och navigering för fritidsbåtar. Innehållet i utbildningen styrs av Nämnden för båtlivsutbildning som även ansvarar i proven genom att de styr förhörsförrättarnas arbete. Åldersgräns för att kunna få förarbevis är att man minst fyller 12 år det år som provet genomförs.  

Än idag finns det inga krav på att någon fritidsbåtsägare ska ha ett förarintyg för sin båt. Dock är detta något som diskuteras och som regering och riksdagen kan komma att ändra på. För att köra båtar som är större än 12×4 meter krävs ett kustskepparintyg och för att få lov att ta kustskepparintyget krävs att man först tar förarintyget för båt och båtpraktik.

Kursen är ”icke professionell” vilket betyder att man inte får någon specifik behörighet. Första nivån på behörighet till sjöss är Kustskepparintyget som krävs för att få köra båtar som är större än 12 meter lång och 4 meter bred.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning