Vad innebär farled och farledens riktning?

Farledens huvudriktning går från Strömstad och Kostarhavet runt Sverige och upp till Haparanda i norra Östersjön. Farledens riktning går också vanligtvis utifrån havet och in mot hamn.

När du befinner dig i farledens riktning, ska fartyget placeras på styrbordssida (höger) i farleden för att lämna mötande fartyg utrymme och fartyget skall ha de gröna farledsmärkena på styrbords sida och de röda farledsmärkena om babord.

Farleden visas i sjökorten som en svart streckad linje med en röd pil som visar utmärkningens riktning.

Läs mer om Förarintygskursen i Stockholm eller Göteborg om du är intresserad av att lära dig mer om sjökort och navigering.

Farledsmärken eller lateralmärken

Farledsmärken eller lateralmärken som de också kallas markerar farledens sidor. Dessa delas upp i gröna styrbordsmärken och röda babordsmärken. Styrbordsmärkerna markerar således styrbord sida av farleden och babordsmärkerna babord sida.

Gröna styrbordsmärken

Styrbordsmärkerna är gröna, är en boj eller prick och om de har ett toppmärke är detta en grön kon med spetsen uppåt. Eventuellt ljus är grönt liksom reflex i övre delen av märket.

Röda babordsmärken

Babordsmärkerna är röda, är en boj eller prick och om de har ett toppmärke är detta en röd cylinder. Eventuellt ljus är rött liksom reflex i övre delen av märket.

Farled, farledsmärken, lateralmärken, gröna styrbordsmärken och röda babordsmärken.

Bild från sjöräddning.se

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning