Vem behöver båtpraktik dager?

Kursen båtpraktik dager behövs om du inte på annat sätt kan styrka praktisk båtlivserfarenhet inför uppskrivning till kustskepparintyget. Ett kustskepparintyg krävs om du vill köra båtar eller fritidsskepp med en längd på över 12 meter och en bredd som är större än 4 meter.

Även om du inte ska ta ett kustskepparintyg är båtpraktik dager ett bra intyg att ha, inte minst med tanke på allt du får lära dig i kursen. Båtpraktik dager lär dig bland annat att läsa sjökort, att köra i farled och hur du lägger till och förtöjer.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning