Vem behöver Förarintyg??

Än idag finns det inga krav på att någon fritidsbåtsägare ska ha ett förarintyg för sin båt. Dock är detta något som diskuteras och som riksdagen kan komma att ändra på. För att köra båtar som är större än 12x4 meter krävs ett kustskepparintyg och för att få lov att ta kustskepparintyget krävs att man först tar förarintyget.

Välkommen till Båtutbildning.se