Vilka krav finns på förarintyg på båt?

Det finns inte några specifika krav för att kunna ta förarintyg på båt. Enda gränsen som finns är att man måste fylla 12 år samma år man tar intyget. Förarintyg är inte någon examen i sig som Kustskepparintyget är och ger inte heller någon specifik behörighet.

Många intresseorganisationer anser att krav på förarintyg borde införas för att öka säkerheten till sjöss men än så länge finns alltså inte detta krav. Att ta förarintyg innebär ökad kunskap inom navigering och säkerhet. Dessutom är det första steget för att sedan kunna ta exempelvis kustskepparintyget som krävs om båten är större än 12*4 meter.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning